RS4047_20130422-IMG_8119-varosmajor-kardiologia-napja-scr

A magyarországi szakorvosképzés rendszere az elmúlt évek során többször átalakult. A hagyományos, évtizedeken át működő régi szakorvosképzésben a friss diplomás orvos munkába állt, képzése munkahelyén történt, munkahelyi vezetője irányítása mellett. Munkahelyét mindössze a transzfúziós tanfolyam és a szakvizsga előtti kéthetes kötelező továbbképzés idejére hagyta el.

1999-től az új típusú szakképzési rendszer első időszakában, a törzsképzési időszak központi gyakornoki rendszerben történt. A jelöltek rendszerbevételi vizsgán vettek részt, és az itt kialakult sorrend alapján kerültek be a szakképzésbe, a meghatározott szakmánkénti keretszámok erejéig. A törzsképzési idő után – mely alatt bérüket a minisztérium biztosította –  kerestek munkahelyet, ahol a szakképzési időszak szakgyakorlati részét töltötték.

A rendszer 2010-től ismét megváltozott. A központi gyakornoki rendszer mindössze a háziorvostan és az egyetemek oktatói utánpótlásának képzésére maradt fenn, azzal a különbséggel, hogy a jelöltek nem csak a törzsképzési, hanem a teljes szakképzési időszakra a minisztérium által biztosított keretből kapták bérüket, és a szakképzés teljes időtartama alatt az egyetem alkalmazásában álltak. Ezen kívül a jelöltek rezidensi rendszerben teljesíthették a szakképzési idejüket, melyben a szakképzés teljes időszakára (törzsképzésre és szakgyakorlati időre is) egy egészségügyi szolgáltatóval kötöttek szerződést, aki biztosította munkabérét is.

Az újabb változás 2015. július 1-ével lépett hatályba. Ebben a rendszerben a szakképzésben részt vevő jelölttel az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) létesít közalkalmazotti jogviszonyt, azzal, hogy a jelöltek számára egy elsődleges képzőhely kerül megjelölésre, aki – a közalkalmazotti jogviszony létesítésére és megszüntetésére, az illetmény és a munkakör megállapítására, valamint a munkarend meghatározására irányuló jogkörök kivételével – a munkáltató jogkör gyakorlója lesz. A jelöltek szakképzési megállapodást kötnek az általuk választott egyetemmel, aki a szakképzésüket koordinálja.