Betűméret: A A A

Átvétellel kapcsolatos információk

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar magyar nyelvű  képzésére történő átvételi kérelmek beadási rendjéről

 

Más hazai egyetemről – kizárólag általános orvos szakról – az Általános  Orvostudományi    Kar általános orvos szakra csak az elméleti modul vagy a preklinikai modul lezárása után engedélyezhető átvétel, kizárólag a mintatanterv 5. vagy 7. szemeszterére, amennyiben a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. 

 

Az átvétel feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató átjelentkezést megelőző utolsó két félévének korrigált kreditindexe legalább 3,51 legyen.

 

Az Egyetem Fogorvostudományi Karáról is kérhető átvétel. Ennek minimális feltétele a tantervminta első négy félévében megszerezhető kreditek legalább 75 %-ának megszerzése és az ebből számított legalább 3,51-es súlyozott tanulmányi átlag.

 

Az Egyetem Gyógyszerésztudományi Karáról átvételre nincs lehetőség.

 

Külföldi egyetemről szintén csak általános orvostudományi szakról vehető át hallgató, kizárólag költségtérítéses képzésre, az elméleti modul vagy a preklinikai   modul lezárása után, abban az esetben ha a kérelem beadásakor (határidő: július hó 15.) érvényesen lezárt félévvel rendelkezik és a hallgatói jogviszony megszüntetésének feltételei nem állnak fenn. 

 

A „college” vagy más típusú (pre-medical) alapozó képzésben  résztvevő hallgató átvételére lehetőség nincs.

 

Az átvételi kérelem beadási határideje: július 15.

 

Az átvételre irányuló kérelmek érdemi elbírálására minden esetben kizárólag ezen határidő után kerül sor!

 

A Tanulmányi és Vizsgabizottsághoz címzett, a Dékáni Hivatal Tanulmányi Osztályához (1089 Budapest, Nagyvárad tér 4., I. emelet E15.) leadott, részletes indokolást tartalmazó átvételi kérelemhez csatolni kell az eredeti leckekönyvet vagy hivatalos igazolást a tanulmányokról. Amennyiben fentiek nem magyar, angol  vagy német nyelven íródtak, úgy ezek hiteles magyar fordítására is szükség van.

 

Az átvételi kérelemhez csatolni kell azt a nyomtatványt, melyen a Semmelweis Egyetem illetékes intézményeinek vezetői nyilatkoznak, az eddig teljesített tárgyak befogadhatóságáról, annak az egyetemnek a részletes tanterve alapján, ahonnan átvételét kéri a hallgató. (Az „Előzetes tanszéki javaslat átvételi kérelemhez” c. nyomtatvány a kar honlapjáról letölthető.)

 

                                                                                                                        Dékáni Hivatal

 

 

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: