Betűméret: A A A

Felvételi

A Semmelweis Egyetem legnagyobb karán, az Általános Orvostudományi Karon összesen csaknem négyezren tanulnak magyar, angol és német nyelven. Az általános orvostudományi szakon a képzés más alapszakoktól eltérően osztatlanul zajlik, tehát a szakon nem szerezhető alapfokozat, a felvettek tanulmányaik megkezdésétől Master szintű képzésben vesznek részt. A képzési idő 12 félév. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: általános orvos, használható cím: doctor medicinae universae, ennek rövidítése: dr. med. univ.

Munka-
rend
Finanszírozási
forma
Önköltség (félév) Képzési idő
(félév)
Kapacitás
min< max
Érettségi vizsgakövetelmények
Nappali Államilag finanszírozott támogatott 12 100 < 400 biológia (E) és
fizika (E) v. kémia (E)
Költségtérítéses 1 020 000 Ft

A szak képzési és kimeneti követelményei a 15/2006 (IV.3.) OM rendeletben találhatók. 

A szak képzési célja olyan általános orvosok képzése, akik a képzési idő alatt elsajátított ismeretanyag, szakmai készségek, orvosi szemlélet és magatartás alapján képesek részt venni az egészségügyi ellátásban. Orvosi tevékenységük folytatása során messzemenően figyelembe veszik a betegek eltérő sajátosságait, emberi méltóságát, jogait, ennek megfelelően döntenek, illetve cselekszenek.

Megfelelő szakképzési program sikeres szakvizsgával dokumentált teljesítése után választott szakterületükön önálló szakorvosi munkát végeznek.

A képzés alatt a hallgatók elsajátítják az egészség fogalmát és ennek kritériumait, az egyén és a társadalom egészségvédelmének és az egészség helyreállításának tudományos alapjait; az egészséges emberi szervezet működési mechanizmusait, az egészségre veszélyes ártalmakat és forrásokat, a gyakrabban előforduló betegségek okait, tüneteit. Megismerkednek a prevenció, a diagnosztika, a terápia és a rehabilitáció elméleti és gyakorlati alapjaival, az általános vizsgálathoz szükséges klinikai és műszeres vizsgálómódszerekkel, valamint e vizsgálómódszerek javallataival, ellenjavallataival és a vizsgálati eredményekből levonható következtetéseivel, diagnosztikai értékével. Felismerik a gyakori betegségeket, és a megállapított kórisme birtokában dönteni tudnak a sürgős intézkedésről vagy beavatkozásról; kellő jártassággal rendelkeznek az életmentésben; megfelelő ismerettel rendelkeznek a rehabilitáció lehetőségeiről és módszereiről.

Az orvosi diploma megszerzése után kétféle posztgraduális képzés közül lehet választani. A betegellátás területén tevékenykedni kívánók részéről elengedhetetlen a szakvizsga megszerzése, amit a rezidensképzés keretében valósíthatnak meg. A választott szaktól függően 4-5 év alatt kell elsajátítani a gyógyító munkához szükséges szaktudást.

További információ a felvi.hu oldalon olvasható