A járványügyi helyzet miatt a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Konferenciáján nem volt lehetőség személyesen átnyújtani a díjakat, ezért utólag, ünnepélyes keretek között adták át a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő, Kiváló Tudományos Diákköri Hallgató és Publikációs díjat elnyerőknek kitüntető okleveleiket.

„A világjárvány miatt az idei évben is online rendeztük meg a Tudományos Diákköri Konferenciánkat, amelyet ugyanakkor most először egyetemünk mind a hat kara egyszerre tartott meg. Nagy öröm számomra, hogy a kiválóságoknak járó díjakat most személyesen adhatjuk át. Ez is mutatja, hogy a járvánnyal sikerrel küzdöttünk meg” – fogalmazott köszöntő beszédében dr. Merkely Béla. A rektor kiemelte az intézmény valamennyi polgárának megfeszített munkáját a megelőzés, a gyógyítás és a kutatás terén. Hozzátette: az egyetem legszebb, legnemesebb hagyományai közé tartozik a több, mint 250 évnyi tudás és tapasztalat átadása és folyamatos gyarapítása. „Ebben az oktatóké a kulcsszerep, közöttük is kiemelten a diákköri nevelőké. Mert ők azok, akik műhelyeket hoznak létre és mentorként fáradhatatlanul gondozzák, képezik a tehetségeket: azokat a fiatalokat, akik a régió vezető orvos-egészségtudományi egyetemén belül is a legjobbra, a legtöbbre törekszenek!” – húzta alá. Dr. Merkely Béla rámutatott: fontosak az eseményen átadott díjak, de a legértékesebb elismerés az, ha a tehetség utat tör magának, érvényre jut, hasznosul, valamint ha az egész emberiség közös tudásához hozzátesz egy darabot.

Nemcsak rektorként, de egykori TDK-s hallgatóként és oktatóként, korábbi TDT-elnökként büszkeséggel tölt el, hogy önök az élen haladnak ezen a fáradságos, de csodálatos úton

– emelte ki.

Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, a Tudományos Diákköri Tanács elnöke köszöntőjében felhívta a figyelmet: a tudományos diákköri munka kiváló lehetőség arra, hogy életre szóló szakmai kapcsolatok, barátságok szövődjenek mentor és mentorált, oktató és hallgató között. A tehetséggondozás jelentőségéről beszélve idézte a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt. „Speciális képességek, kreativitás, motiváció, elkötelezettség – a törvény mellett ugyanezek a szavak jelennek meg a tudományos diákköri tevékenységet bemutató egyetemi honlapunkon is” – emelte ki, elismerően szólva a tudományos diákkori munkában részt vevők alázatos munkájáról. „A pandémia jelentette kihívásokkal terhelt időszakban egyetemünk oktatói és hallgatói kiválóan helytálltak, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a világjárvány okozta óriási lelki és fizikális megterhelés ellenére a jelenlegi konferencia minden idők legnagyobb létszámú tudományos rendezvénye volt a Semmelweis Egyetemen. Mintegy 45 szekcióban közel 400 előadást mutattak be” – húzta alá. Dr. Szijártó Attila köszönetet mondott a TDK-n részt vevő hallgatóknak és nevelőknek, valamint gratulált a díjazottaknak.

Az eseményen a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákkörének Kiemelt Támogatója oklevéllel köszönték meg a Richter Gedeon Nyrt. támogatását.  Az elismerést dr. Szijártó Attila és dr. Merkely Béla nyújtották át Orbán Gábor vezérigazgatónak, a Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriumi elnökének. Orbán Gábor köszönőbeszédében kiemelte: a Richter Gedeon nevében kötelességének érzi, hogy támogassa azt a tudományos munkát, amely a tudományos diákköri pályamunkákban ölt testet. „A tudás iránti vágyat soha nem állították szebb cél szolgálatába, mint a gyógyítást, az emberi szenvedés csökkentését célzó tudományos munka” – fogalmazott a vezérigazgató.

Ezt követően átadták a Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő, Kiváló Tudományos Diákköri Hallgató és Publikációs díjakat. Összesen 25-en vehettek át elismerést.

A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője egyetemi kitüntetés díjazottai:

dr. Dőri Ferenc István Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika
dr. Hamar Péter Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet
Hermánné dr. Juhász Réka Semmelweis Egyetem, Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék
dr. Horváth Csaba Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika
dr. Miklós Zsuzsanna Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet
dr. Nemes Bálint Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika

 

A Semmelweis Egyetem Kiváló Diákkörösei kitüntetés díjazottjai:

dr. Bátai Bence Témavezetők: dr. Bödör Csaba, tudományos főmunkatárs, I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet
dr. Farkas Ferenc Balázs Témavezetők: dr. Szabó Dóra, egyetemi tanár, klinikaigazgató, Orvosi Mikrobiológia Intézet;
dr. Kovács Attila, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
Gyenes Gábor Témavezetők: dr. Feith Helga Judit, habilitált főiskolai tanár, tanszékvezető, Társadalomtudományi Tanszék; dr. Pándics Tamás, főiskolai docens, tanszékvezető, Közegészségtudományi Tanszék
dr. Kálmán Marcell Témavezető: dr. Ábrám Emese egyetemi tanársegéd, SE Fogpótlástani Klinika
dr. Kispál Erika Témavezető: dr. Kovács Attila Ph.D. egyetemi adjunktus; dr. Tokodi Márton Ph.D. egyetemi tanársegéd
dr. Lévay Klára Témavezetők: dr. Szijártó Attila, egyetemi tanár, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika;
dr. Fülöp András, egyetemi adjunktus, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika
dr. Nyirő Judit Témavezetők: dr. Hegedűs Katalin, egyetemi docens, SE Magatartástudományi Intézet; dr. Hauser Péter, vezető főorvos, Velkey László Gyermekegészségügyi Központ; dr. Horváth Orsolya, gyermekgyógyász, DPC Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs osztály; Dr. Kriván Gergely, osztályvezető főorvos, DPC Gyermekhematológiai és Őssejt-transzplantációs osztály
dr. Stark Klára Aliz Témavezető: dr. Radovits Tamás, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
dr. Várallyay Anett Anna Témavezető: dr. Zádori Zoltán, egyetemi docens, Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet
Varga Loretta Témavezetők: dr. Feith Helga Judit, főiskolai docens, tanszékvezető, SE ETK Társadalomtudományi Tanszék; dr. Pándics Tamás, főiskolai docens, tanszékvezető, SE ETK Közegészségtudományi Tanszék
dr. Virág-Tulassay Eszter Témavezetők: dr. Oláh Attila, egyetemi tanársegéd, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Radovits Tamás, egyetemi docens, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika
dr. Zsarnóczay Emese Témavezetői: dr. Nagy Anikó Ilona, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika; dr. Simon Judit, rezidens, Orvosi Képalkotó Klinika;
dr. Maurovich Horvat Pál, egyetemi docens, Orvosi Képalkotó Klinika;
dr. Banga Péter, egyetemi adjunktus, Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika;
dr. Magyar Máté, rezidens, Orvosi Képalkotó Klinika

 

A 2021. évben elsőszerzős publikáció megjelenéséért járó kitüntetés díjazottjai:

Berente Dalida Borbála Témavezetők: dr. Horváth András Attila és dr. Kamondi Anita
dr. Farkas Ferenc Balázs Témavezető: dr. Szabó Dóra
Gyöngyösi Helga Témavezető: dr. Nemcsik János
Jewel Ju Ea Kim Témavezetők: dr. Gábor Lotz és dr. Éva Kocsmár
Kardos Anna Sára Témavezetők: dr. Simon Judit és dr. Maurovich-Horvat Pál
Pintér Anna Veronika Témavezető: dr Alpár Alán.
Szabó István Viktor Témavezetők: dr. Simon Judit és dr. Maurovich-Horvat Pál

Szabó Ádám
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.