Betűméret: A A A

Oktatás

A klinika az egyetem oktatási rendjének megfelelően a IV. és V. éves orvostanhallgatók elméleti és gyakorlati oktatását végzi, emellett a I. és IV. éves orvostanhallgatók nyári gyakorlatát, valamint a VI. éves orvostanhallgatók gyakorlati képzését is szervezi. Rendszeresen fogad külföldi hallgatókat, elsősorban a nyári időszakban, de a nemzetközi együttműködések alapján rendszeresen megfordulnak a klinikán cseregyakorlaton lévő külföldi hallgatók. A klinika kezdettől fogva részt vesz a végzős orvostanhallgatók záróvizsgáinak lebonyolításában. A klinika oktatja a IV-V. éves angol nyelvű hallgatóknak a szabadon választható „Emergency in Surgery” című féléves tárgyat, melyre érdeklődő magyar hallgatókat is szívesen látnak. Az I. és II. éves angol évfolyamok részére „Bevezetés a klinikai orvostudományba” c. tárgy keretében előadásokat tartanak. A klinika a posztgraduális képzésben is részt vesz, egyrészt tanfolyamok szervezésével és tartásával, másrészt rezidensek folyamatos képzésével, valamint szakorvosok részére szervezett rendszeres szinten tartó tanfolyamokkal.