Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. szeptember 26.
392349 Összes oltás

Elnök: Dr. Szijártó Attila egyetemi tanár, igazgató
SE I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

Alelnök: Dr. Radovits Tamás egyetemi docens
SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Titkár: Dr. Fülöp András szakorvos
SE I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

Titkár: Dr. Pósfai Balázs PhD hallgató
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Intézményi TDK felelős: Dr. Szücs Ákos egyetemi docens, igazgató-helyettes
SE I.sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika

 


 
TDK az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikán

„Ahol egy az élet, egy lehet csak az élettan, egy a boncz- és kórtan is. (A sebészet) ne legyen egyedül külformákban alapuló, ész nélküli kézmű, hanem az egészet egyes részeiben feltaláló tudomány” Balassa János

A Semmelweis Egyetem I. sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinikáján a kísérletes és sebészeti kutatások, sebészeti határterületi kérdések megválaszolása évtizedes múltra tekint vissza. Az állatkísérletes labor hosszas, több évtizedes kihagyás után 2000-től ismét elindult. Az elmúlt dekádban az elődök kutatói szellemét megőrizve az eszközpark jelentős fejlesztése történt, a társintézetekkel történő szoros kollaboráció mellett megteremtve ezáltal az önálló az alapkutatások széles repertoárját. Jelenleg nem önálló szervezeti egységként működő “Kísérletes Sebészeti Részleg” nevet viseli. A kísérleti műtő bázisán a klinikán egyedülálló módon a betegellátás széles psketrumára támaszkodva a betegágy melletti vizsgálatok mellett transzlációs, preklinikai és klinikai irányú vizsgálatok is zajlanak.

A Klinika jelenleg gasztroenterológiai, sebészeti, onkológiai és diagnosztikus célokat is szolgáló alap-, illetve klinikai kutatásokat vett célba. Az aktuális kutatási témákról, korábbi eredményekről jelen honlapon tájékozódhat az érdeklődő hallgató.

Amennyiben kérdése van, a leneti elérhetőségeken érdeklődhet a TDK témavezetőknél, illetve a klinika TDK felelősénél Dr. Szücs Ákos egyetemi docens úrnál.