A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Az egyes – a Semmelweis Egyetem által indított – szakirányú továbbképzések a következők:

1. Addiktológiai konzultáns

2. Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

3. Egészségügyi projektmenedzser

4. Egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol)

5. Hagyományos kínai gyógyászat

6. Integrált szülő-csecsemő konzultáció

7. Klinikai gyógyszerfejlesztés

8. Közösségi és családi mediáció (Budapest)

9. Közösségi és családi mediáció (Balassagyarmat)

10. Laktációs szaktanácsadó 

11. Mentálhigiéné 

12. Mentálhigiénés lelkigondozó

13. Minőségügyi és Betegbiztonsági Menedzser

14. Neurológiai szakgyógytornász

15. Podiáter

16. Pedagógus szakvizsga szakszolgálati továbbképzési szak 

  • képzési és kimeneti követelmények: szakvizsgázott pedagógus szakszolgálati területen
  • képzésért felelős kar: Pető András Kar

17. Wellness szakmenedzser