A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Az egyes – a Semmelweis Egyetem által indított – szakirányú továbbképzések a következők:

1. Addiktológiai konzultáns
2. Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor
3. Egészségtudományi szakfordító-tolmács (német-magyar)
4. Egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol-magyar)
5. Hagyományos kínai gyógyászat
6. Idősügyi interaktív életút-tanácsadó
7. Integrált szülő-csecsemő konzultáció
8. Iskolai szociális munka
9. Klinikai gyógyszerfejlesztés
10. Közösségi és családi mediáció
11. Laktációs szaktanácsadó 
12. Mentálhigiéné 
13. Mentálhigiénés lelkigondozó
14. Mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó
15. Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser
16. Munkahelyi mentálhigiéné
17. Neurológiai szakgyógytornász
18. Podiáter
19. Pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen 
20. Szociális szolgáltatásmenedzsment
21. Konduktorsegítő