A szakirányú továbbképzésben – az alap- vagy a mesterfokozatot követően további – szakirányú szakképzettség szerezhető. A szakirányú továbbképzésben legalább hatvan kreditet kell és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő legalább két, legfeljebb négy félév. Az egyes – a Semmelweis Egyetem által indított – szakirányú továbbképzések a következők:

1. Addiktológiai konzultáns

2. Angol egészségtudományi szaknyelvi kommunikátor

3. Egészségtudományi szakfordító-tolmács (német-magyar)

4. Egészségtudományi szakfordító-tolmács (angol-magyar)

5. Hagyományos kínai gyógyászat

6. Idősügyi interaktív életút-tanácsadó

7. Integrált szülő-csecsemő konzultáció

8. Iskolai szociális munka

9. Klinikai gyógyszerfejlesztés

10. Közösségi és családi mediáció

11. Laktációs szaktanácsadó 

12. Mentálhigiéné 

13. Mentálhigiénés lelkigondozó

14. Mentálhigiénés házasság- és család-lelkigondozó

15. Minőségügyi és betegbiztonsági menedzser

16. Munkahelyi mentálhigiéné

17. Neurológiai szakgyógytornász

18. Podiáter

19. Pedagógus szakvizsga szakszolgálati területen 

20. Szociális szolgáltatásmenedzsment

21. Konduktorsegítő