Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. november 28.
465042 Összes oltás

A 2020-2021. tanév II. félév létszámadatai (OSAP statisztika alapján):

Kar neve Államilag támogatott résztvevők száma Külföldi hallgatók száma Hallgatók száma államilag támogatott résztvevők aránya külföldiek aránya
Általános Orvostudományi Kar 2081 2397 4532 45,91% 52,89%
Doktori Iskola 480 70 638 75,23% 10,97%
Egészségtudományi Kar 2628 380 3294 79,78% 11,53%
Egészségügyi Közszolgálati Kar 172 17 594 28,95% 2,86%
Fogorvostudományi Kar 440 381 847 51,94% 44,98%
Gyógyszerésztudományi Kar 540 219 780 69,23% 28,07%
Pető András Kar 321 39 362 88,67% 10,77%
összesen 6662 3503 11047 60,30% 31,70%

 

A hallgatók száma és megoszlása a képzési formától függően:

Kar neve Nappali képzésben résztvevők száma Esti képzésben résztvevők száma Levelező képzésben résztvevők száma
Általános Orvostudományi Kar 4532 0  0
Egészségtudományi Kar 2027 1 1267
Egészségügyi Közszolgálati Kar 90 0 504
Fogorvostudományi Kar 847 0 0
Gyógyszerésztudományi Kar 780 0 0
Pető András Kar 352 0 10
Doktori Iskola 521 0 117
Összesen: 9149 1 1898
 Teljes hallgatói létszám: 11047

 

Oktatók és kutatók száma:

  teljes munkaidős részmunkaidős megbízással foglalkoztatott összesen
Egyetemi, főiskolai oktatók 983 208 409 1600
Kutatók 109 66 72 247
Ismeretlen
Összesen: 1092 274 481 1847