Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 12.
240506 Összes oltás
14164 Beoltott Semmelweis Polgár

2020-2021. évi emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamról

A Semmelweis Egyetem BIOLÓGIA, KÉMIA tantárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez elsődlegesen középiskola utolsó évfolyamába járók, illetve érettségizettek számára. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a tanfolyam ONLINE formában kerül megtartásra, melyhez az Egyetemen alkalmazott online rendszer (ZOOM program) biztosítja a felületet.

A tanfolyam időtartama: mindkét tantárgy esetében külön-külön 130 óra + szintfelmérő és a tanfolyam végén próbaérettségi.

Tanfolyamra jelentkezés: 2020. augusztus 24 – szeptember 11. 
A jelentkezési időszakon kívül nem tudunk jelentkezést fogadni!
A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2020. szeptember 14 – 25.
A tanfolyam kezdete: 2020. október 6. (kedd)
A tanfolyam kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén indul el!
A tanfolyam várható befejezése: 2021. április 30. 

Az előkészítő alkalmával átismétlésre kerül a gimnáziumi tananyag, ami feltételezi az előzetes ismeretet, továbbá célirányosan az emelt szintű érettségire készítjük fel a hallgatókat. Az online órákon számolási példákkal, otthoni házi feladatokkal, interaktív problémafeltárással igyekezünk a hallgatóknak megkönnyíteni a felkészülést. A tanítás 20-25 fős csoportokban zajlik, melynek az egyetemi ZOOM rendszer biztosítja a szükséges online felületet. Az online órákon való részvételre csak a tandíj megadott időszakon belüli befizetését követően kerülhet sor, ugyanis a befizetés igazolását követően kapja meg a hallgató az online részvételhez szükséges tanfolyami online hivatkozást az órák nyomon követéséhez. Az előkészítő tanóráiról való esetleges hiányzás (betegség, családi okok stb.) nem von maga után következményeket.

 A foglalkozások tervezett beosztása:

Tisztelt Érdeklődők! Biológia-Kémia tantárgyra a kedd-csütörtöki és csütörtök-szombati csoportunk megtelt, kedd-csütörtöki, illetve csak szombati napokon már csak egy tárgyra, azaz csak biológiára, vagy csak kémiára tudunk jelentkezést fogadni. 

Tantárgyanként heti 2 alkalommal, összesen 5 tanítási óra: kedd – csütörtök (2,5-2,5 óra), csütörtök – szombat párosításban (csütörtökön 2,5 óra, minden második szombaton 5 óra) vagy szombati (egyben 5 óra; elsősorban vidékiek számára) napon. A tanórák 45 percesek. Azon érdeklődők, akik csak a szombati napot tudják vállalni, csak egy tantárgyra tudnak jelentkezni (vagy biológia, vagy kémia). Az oktatás hétköznap (csoportbeosztástól függően) 16.30-tól, vagy 18.30-tól, szombaton 10.00-tól kezdődik. Kedden és csütörtökön 16.30-20.30-ig tartanak a foglalkozások, szombati napon 10.00-14.00-ig tart az oktatás. 

Részvételi díj tantárgyanként:

A tantárgyankénti 115.000,- Ft-ot egy összegben, átutalással kell befizetni a megadott befizetési időszakban. Részletfizetésre nincs lehetőség. (Lehet csak biológia és csak kémia tanfolyamra is jelentkezni).

A tanfolyam megkezdése után a részvételi díj bármilyen jogcímen történő visszafizetésére nincs lehetőség. A tanfolyam csak a tandíj befizetése után kezdhető meg, melynek igazolásáról az utalási bizonylatot minden jelentkező köteles e-mailben az utalást követően haladéktalanul megküldeni.

A tanfolyamon való részvétel munkaidő-kedvezmény, diákigazolvány és adókedvezmény igénybevételére nem jogosít.

Jelentkezés, befizetés menete:

  1. A letölthető jelentkezési lapot kitöltve, elektronikus formában vissza kell juttatni Gyulai Orsolya Zóra ügyvivő szakértő (e-mail: gyulors@semmelweis-univ.hu) részére legkésőbb 2020. szeptember 11-én 17.00-ig.
    JELENTKEZÉSI LAP LETÖLTÉSE (doc)
  2. A leendő hallgató az Egyetem általi jelentkezési lap kézhezvételéről visszaigazoló e-mailt kap, az oktatásszervező kolléga szóban, és/vagy írásban leegyezteti a leendő hallgatóval, hogy mely csoportba és időpontra tudja beosztani. 
  3. A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2020. szeptember 14-szeptember 25-ig tart. A tanfolyami díjnak a megadott időszakon belül be kell érkeznie az Egyetem megadott bankszámlaszámára. Az utaláshoz szükséges adatokat, a befizetési időszak előtt minden leendő hallgató megkapja az oktatásszervező kollégától. A tanfolyam csak a befizetés teljesítése után kezdhető meg. A leendő hallgatónak a banki átutalást igazoló utalási bizonylatot a befizetést követően haladéktalanul meg kell küldenie Gyulai Orsolya Zóra ügyvivő szakértő részére.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:

Gyulai Orsolya Zóra ügyvivő szakértő,
Telefon: 459-1500/55256;
e-mail: gyulors@semmelweis-univ.hu