Tájékoztató a 2023-2024. évi emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamról

A Semmelweis Egyetem a 2023-2024. évben BIOLÓGIA, KÉMIA, KÉMIA (CSAK SZÁMOLÁSOS) tantárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez online / jelenléti képzési formában elsődlegesen középiskola utolsó évfolyamába járók, illetve érettségizettek számára.

A tanfolyam időtartama: tantárgyanként 130 óra (+ próbaérettségi dolgozat)

Tanfolyamra jelentkezés: 2023. augusztus 21- 2023. szeptember 8.
A jelentkezési időszakon kívül nem tudunk jelentkezést fogadni!

A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2023. szeptember 11 – 2023. szeptember 22.

A tanfolyam kezdete: 2023. október 2. 
A tanfolyam várható befejezése: 2024. április 27.

A tanfolyam kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén indul el!

Az előkészítő alkalmával átismétlésre kerül a gimnáziumi tananyag, ami feltételezi az előzetes ismeretet, továbbá célirányosan az emelt szintű érettségire készíti fel a hallgatókat. Az órákon számolási példákkal, otthoni házi feladatokkal, interaktív problémafeltárással igyekszünk a hallgatóknak megkönnyíteni a felkészülést. A kémia érettséginek a legnehezebb része a számolási feladatok, amire időigényes felkészülni. Kémiából lehetőség van 130 órás csak számítási példamegoldó előkészítőre is.  A tanítás 20-25 fős csoportokban zajlik.

Az órákon való részvételre csak a tandíj megadott időszakon belüli befizetését követően kerülhet sor.

Az online oktatáshoz az egyetemi ZOOM rendszer biztosítja a szükséges felületet. A befizetés igazolását követően kapja meg a hallgató az online részvételhez szükséges tanfolyami hivatkozást az órák nyomon követéséhez.

Az előkészítő tanóráiról való esetleges hiányzás (betegség, családi okok stb.) nem von maga után következményeket. A hiányzók az órát korlátozott ideig visszanézhetik.

A foglalkozások tervezett beosztása:

Tantárgyanként heti 2 alkalommal, összesen 5 tanítási óra: hétfő – szerda, kedd – csütörtök (2,5-2,5 óra), csütörtök – szombat párosításban (csütörtökön 2,5 óra, minden második szombaton 5 óra). A tanórák 45 percesek, az egyes órák között szünetekkel közbeékelve. Az oktatás hétköznap (csoportbeosztástól függően) 16.30-tól vagy 18.30-tól, szombaton 10.00-tól kezdődik.

Részvételi díj tantárgyanként:

A tantárgyanként 170.000 Ft-ot egy összegben, átutalással kell befizetni a megadott befizetési időszakban (részletfizetésre nincs lehetőség).

A tanfolyam megkezdése után a részvételi díj bármilyen jogcímen történő visszafizetésére nincs lehetőség. A tanfolyam csak a tandíj befizetése után kezdhető meg, melynek igazolásáról az utalási bizonylatot minden jelentkező köteles e-mailben az utalást követően haladéktalanul megküldeni.

A tanfolyamon való részvétel munkaidő-kedvezmény, diákigazolvány és adókedvezmény igénybevételére nem jogosít.

jELENTKEZÉS, TANDÍJ BEFIZETÉSÉNEK MENETE:

Jelentkezés online formában (2023. augusztus 21- 2023. szeptember 8. 14:00 óráig) A jelentkezési időszakon kívül nem tudunk jelentkezést fogadni!

A jelentkezési időszak lezárult.

A jelentkezők a sikeres online jelentkezés követően egy visszaigazoló e-mailt kapnak. Az egyes napokra a helyek korlátozott számban érhetők el. A tanfolyam indulását megelőzően az egyetem munkatársa szóban, és/vagy írásban fogja leegyeztetni a jelentkezővel, hogy mely csoportba és időpontra tudja beosztani.

A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2023. szeptember 11 – szeptember 22.

A tanfolyami díjnak a megadott időszakon belül be kell érkeznie az Egyetem megadott bankszámlaszámára. Az utaláshoz szükséges adatokat, a befizetési időszak előtt minden leendő hallgató megkapja az oktatásszervező kollégától. A tanfolyam csak a befizetés teljesítése után kezdhető meg. A leendő hallgatónak a banki átutalást igazoló utalási bizonylatot a befizetést követően haladéktalanul meg kell küldenie Rövid Andrea Katalin igazgatási szakértő részére.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:

Rövid Andrea Katalin igazgatási szakértő,
Telefon: 459-1500/62705;
e-mail: rovid.andrea.katalin@semmelweis.hu