Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

2022-2023. évi emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamról

A Semmelweis Egyetem BIOLÓGIA, KÉMIA tantárgyakból emelt szintű érettségi vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez elsődlegesen középiskola utolsó évfolyamába járók, illetve érettségizettek számára. A jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a tanfolyamot ONLINE formában tartunk meg, melyhez az Egyetemen alkalmazott online rendszer (ZOOM program) biztosítja a felületet.

A tanfolyam időtartama: mindkét tantárgy esetében külön-külön 130 óra + szintfelmérő és a tanfolyam végén próbaérettségi.

Tanfolyamra jelentkezés: 2022. szeptember 09. 12:00 óráig
A jelentkezési időszakon kívül nem tudunk jelentkezést fogadni!
A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2022. szeptember 15 – 25.
A tanfolyam kezdete: 2022. október 4. (kedd)
A tanfolyam kizárólag megfelelő számú jelentkezés esetén indul el!
A tanfolyam várható befejezése: 2023. április 30.

Az előkészítő során átismételjük a gimnáziumi tananyagot, ami feltételezi az előzetes ismeretet, illetve célirányosan az emelt szintű érettségire készítjük fel a hallgatókat. Az online órákon számolási példákkal, otthoni házi feladatokkal, interaktív problémafeltárással igyekszünk a hallgatóknak megkönnyíteni a felkészülést. A kémia érettséginek a legnehezebb részei a számolási feladatok, amire időigényes felkészülni. Kémiából lehetőség van 130 órás csak számítási példamegoldó előkészítőre is. A tanítás 20-25 fős csoportokban zajlik, melynek az egyetemi ZOOM rendszer biztosítja a szükséges online felületet. Az online órákon való részvételre csak a tandíj megadott időszakon belüli befizetését követően kerülhet sor, ugyanis a befizetés igazolását követően kapja meg a hallgató az online részvételhez szükséges tanfolyami online webhivatkozást az órák nyomon követéséhez. Az előkészítő tanóráiról való esetleges hiányzás (betegség, családi okok stb.) nem von maga után következményeket. A hiányzók az órát korlátozott ideig visszanézhetik.

A foglalkozások tervezett beosztása:

Tantárgyanként heti 2 alkalommal, összesen 5 tanítási óra: kedd – csütörtök (2,5-2,5 óra), csütörtök – szombat párosításban (csütörtökön 2,5 óra, minden második szombaton 5 óra) vagy szombati (egyben 5 óra) napon. A kémia csak számítási példamegoldó előkészítő csütörtökön 2,5 óra, minden második szombaton 5 óra. Természetesen emellett is választható biológia előkészítő is. A tanórák 45 percesek. Azon érdeklődők, akik csak a szombati napot tudják vállalni, csak egy tantárgyra tudnak jelentkezni (vagy biológia, vagy kémia). Az oktatás hétköznap (csoportbeosztástól függően) 16.30-tól, vagy 18.30-tól, szombaton 09.00-tól kezdődik. Kedden és csütörtökön 16.30-20.30-ig tartanak a foglalkozások, szombati napon 09.00-13.00-ig tart az oktatás.

Részvételi díj tantárgyanként:

A tantárgyankénti 125.000,- Ft-ot egy összegben, átutalással kell befizetni a megadott befizetési időszakban. Részletfizetésre nincs lehetőség. (Lehet csak biológia és csak kémia tanfolyamra is jelentkezni).

A tanfolyam megkezdése után a részvételi díj bármilyen jogcímen történő visszafizetésére nincs lehetőség. A tanfolyam csak a tandíj befizetése után kezdhető meg, melynek igazolásáról az utalási bizonylatot minden jelentkező köteles e-mailben az utalást követően haladéktalanul megküldeni.

A tanfolyamon való részvétel munkaidő-kedvezmény, diákigazolvány és adókedvezmény igénybevételére nem jogosít.

Jelentkezés, befizetés menete:

  1. Jelentkezés online formában szeptember 09. 12:00 óráig lehet. A jelentkezési időszakon kívül nem tudunk jelentkezést fogadni!

Jelentkezem

  1. A jelentkezők az űrlap kitöltését követően egy visszaigazoló e-mailt kapnak. Az egyes napokra a helyek korlátozott számban érhetők el, a tanfolyam indulását megelőzően (2022. szeptember 30-ig) az egyetem munkatársa szóban, és/vagy írásban fogja leegyeztetni a jelentkezővel, hogy mely csoportba és időpontra tudja beosztani.
  2. A tanfolyami díj befizetési időszaka: 2022. szeptember 15 – szeptember 25-ig tart. A tanfolyami díjnak a megadott időszakon belül be kell érkeznie az Egyetem megadott bankszámlaszámára. Az utaláshoz szükséges adatokat, a befizetési időszak előtt minden leendő hallgató megkapja az oktatásszervező kollégától. A tanfolyam csak a befizetés teljesítése után kezdhető meg. A leendő hallgatónak a banki átutalást igazoló utalási bizonylatot a befizetést követően haladéktalanul meg kell küldenie Márton Emőke Regina igazgatási szakértő részére.

A tanfolyammal kapcsolatban további tájékoztatást ad:

Márton Emőke Regina igazgatási szakértő,
Telefon: 459-1500/62705;
e-mail: marton.emoke@semmelweis-univ.hu