Az Idegsebészet az V. évfolyamon kötelezően választható tantárgy (2 kredit).

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Banczerowski Péter

Helyszín: 1145 Bp., Amerikai út 57. 

Követelményrendszer 2023/2024 tanév: ide kattintva olvasható (pdf)

Tárgyleírás

Tárgyleírás:

Az idegsebészet az orvostudománynak az az ága, amely a központi, a perifériás és az autonóm idegrendszer, továbbá azok támasztó struktúrái, a koponya, a gerinc valamint az idegrendszer vérellátásában résztvevő érrendszer betegségeinek diagnosztikájával és kezelésével foglalkozik. Ezen túlmenően az idegrendszer működését károsító, vagy aktivitását módosító kórfolyamatok diagnosztikáját és kezelését egyaránt magában foglalja. Az idegsebészet mindazon sebészi beavatkozásokat és nem sebészi eljárásokat tartalmazza, amelyek az idegrendszert érintő kórfolyamatok diagnosztikája, kezelése, illetve betegek rehabilitációja során szükségessé válnak.

Főbb területei: neurotraumatológia (az idegrendszert és támasztó struktúráit érintő baleseti károsodások), neuroonkológia (a központi és a perifériás idegrendszer daganatos megbetegedései), vasculáris idegsebészet (a központi idegrendszer éreredetű bántalmai),  gerincsebészet (a  gerinc szerkezeti elemeit érintő kórfolyamatok), funkcionális idegsebészet (fájdalom, epilepsia, mozgászavarok befolyásolási lehetőségei), illetve  gyermekidegsebészet.

Az idegsebészet tárgy keretében bemutatásra kerülnek azon kórképek, amelyek a központi és a perifériás idegrendszer károsodásával járnak és műtéti úton kezelhetők. A hallgatók megismerkednek az idegsebészeti műtéti eljárásokkal és diagnosztikai módszerekkel. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek mindazon határterületi problémák, amelyek az idegsebészeti beteg diagnosztizálása, kivizsgálása, kezelése során felmerülhetnek.

A kurzus lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megismerjék a műtét előtti kivizsgálási folyamatokat, az összetett kezelési módszereket, az idegsebészeti betegek műtét utáni ellátását és a betegek követését.

Oktatás módja: tantermi előadás

Tematika, követlemények

Magyar nyelvű előadás tematika:

 1. Bevezetés. Az idegsebészet tárgya és története.
 2. Neuroanatómiai  – mikrosebészeti-anatómiai alapok.
 3. Az idegsebészeti-neurológiai beteg vizsgálata.
 4. A koponyaűri nyomásfokzódás. Hydrocephalusok.
 5. A neurotraumatológia alapjai, koponyasérülések és kezelésük.
 6. Gerinc- és gerincvelő sérülések.
 7. Agydaganatok.
 8. Gerincdaganatok.
 9. A központi idegrendszer ér-megbetegedései.
 10. A gerinc degeneratív megbetegedései.
 11. Epilepszia sebészet és kivizsgálás.
 12. Funkcionális idegsebészet és célzott beavatkozások.
 13. Sugársebészet.
 14. Műtőlátogatás

Követelmények:
– előadásokon elhangzott tudásanyag elsajátítása, a félév tananyagának számonkérése, a tematikában szereplő témakörök köré csoportosítva. 
– a megajánlott jegy feltételeinek sikeres teljesítése (beadandó dolgozat írása) és/ vagy tesztvizsga

Számonkérés módja:
A beadandó dolgozat és/vagy a tesztvizsgán megszerezett jegy alapján, ötfokozatú skála alapján.

A tananyag elsajátítását segítő dokumentumok:

Banczerowski – Vajda: Az idegsebészet alapjai (2022)

Pásztor – Vajda: Idegsebészet (Medicina 1995)

Nyáry István: A központi idegrendszer sebészete; Gaál Csaba (szerk.): Sebészet, 6.kiadás; Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2007. 424-456

Schmidek & Sweet’s operative neurosurgical techniques / Alfredo Quinones-Hinojosa -62. kiadás című tankönyv is (Jelzetek: I1/412 és I1/413)

Moodle rendszerben elérhető előadások anyagai

Előadások