A Semmelweis Egyetemen az Idegsebészeti tárgyú graduális képzést a Tanszék irányítja. Az Idegsebészet kötelezően választható tantárgy magyar és angol nyelven. A neurológia tantárgy keretei között több témakört felölelve idegsebészeti tárgyú előadások hallgathatóak tantermi előadások formájában a Neurológiai Klinikán. A társszakmák képzési keretei között is – Humánmorfológiai és Fejlődésbiológiai Intézet, I. sz. Sebészeti Klinika, II. sz. Belgyógyászati Klinika, Traumatológiai Tanszék – tartunk idegsebészeti előadásokat. A sebészeti és neurológiai klinikai gyakorlat keretei között idegsebészeti tematikájú gyakorlatok zajlanak V. évfolyamon.

A Tanszék rendszeresen hirdet TDK témákat, ezek szakdolgozatként is kidolgozhatóak. TDK hallgatóink eredményesen szerepelnek TDK konferenciákon, előkelő helyezéseket elérve, együttműködésben készült hazai és nemzetközi tudományos közleményekben és kongresszusi előadásokon szerepelnek, szakdolgozataikat sikeresen védik meg. E mellett a hallgatók betekintést nyernek a betegellátás folyamatába, műtéti beavatkozásokon vehetnek részt.

A Tanszék a Doktori Iskola PhD képzési programjaiba több experimentális és klinikai témával csatlakozik, egyéni felkészülésű és ösztöndíjas PhD hallgatóink szaklapokban rendszeresen közlik eredményeiket és számolnak be hazai és nemzetközi kongresszusokon.

A Tanszék koordinálja a régió idegsebészeti szakorvos képzését. A rezidensképzésben részt vesz rendszeresen meghirdetett tematikus tanfolyamok, továbbképző előadások, szakmai profil szerinti idegsebészeti gyakorlatok és kerekasztal konferenciák tartásával.

Az orvostovábbképzés részeként rendszeresen tartunk kötelező és kötelezően választható tanfolyamokat, gyakorlatokat.