2Kutatási területeink részét képezik mindazok az idegsebészeti klinikumhoz kapcsolódó területek, melyek a szakmai profilban felsorolt ellátási formák magas szintű műveléséhez szükségesek.

  • Epilepsziakutatás, cerebrovascularis betegségek kutatása, különös tekintettel a subarachnoidealis vérzés patológiájára és kezelésére.
  • Neuroonkológia, az idegrendszeri daganatok patológiai vonatkozásai, intervenciós neuroradiológia: endovascularis beavatkozások újabb módszerei.
  • Gerincsebészeti minimálisan invazív innovatív technikák fejlesztése.
  • Az intézetben elektrofiziológiai kutatások folynak, a hippocampus kapcsolatrendszerének és működési alapjainak felderítésére.

Attachment-1_2Saját munkacsoportunk több innovatív témával ért el nemzetközileg ismert és elismert eredményt. Ezek közé tartozik az oktatást elősegítő 4 D Anatomy atlasz  létrehozása, a 3 D CAD-CAM koponyacsont plasztika fejlesztése (CE minősítéssel rendelkezik), valamint a gerincsebészeti kórfolyamatok eltávolításában innovatívnak számító minimálisan invazív feltárásrendszer kidolgozása.

1Az OITI Idegsebészeti egységében 11 fő rendelkezik tudományos minősítéssel. Az OITI-ben számos szakember rendelkezik saját kutatási területtel. Egy-egy klinikai téma köré csoportosulva multidiszciplináris műhelyek jöttek létre, ilyen pl. a gerincsebészeti, neuroonkológiai, endovasculáris, funkcionális idegsebészeti munkacsoportok. A zajló kutatások alapot adnak több jövőbeli PhD tudományos munka megvalósítására.