Neurointervenció Tanszéki Csoport

Neurovasculáris kórképek diagnosztikája és minimálisan invazív kezelése

Tantárgyfelelős:
Dr. Szikora István

Helyszín: Országos Klinikai idegtudományi Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.)

Az előadások időpontjai 2022/2023 tanév I. félévében: 

2022. szeptember 21. – 14:00-18:00
2022. október 26. – 14:00-18:00
2022. november 16. – 14:00-18:00
2022. december 07. – 14:00-18:00

Tárgyleírás:
A kurzus célja a neurovascularis kórképek részletes bemutatása, a dinamikusan fejlődő dignosztikai és terápiás módszerek ismertetése, klinikai esetbemutatásokkal illusztrálva. A vérzéses és ischeamiás stroke minimálisan invazív kezelése egyre nagyobb szerepet kapott az utóbbi években, ami várhatóan tovább fog növekedni. Ennek megfelelően az általános orvosi gyakorlatban jelentősen megnőtt az a szükséglet, hogy a betegségeket idejében felismerjük és a megfelelő irányba tereljük. A kurzus végén a hallgatók képesek lesznek az egyes betegségek alapvető diagnosztikai lépéseinek felállítására és értelmezésére, a terápiás lehetőségek kiválasztására és ismerni fogják a konzervatív, intenzív és invazív terápia nyújtotta lehetőségeket.

Magyar nyelvű előadás tematika:
Szeptember:
1. Funkcionális és radiológiai neurovaszkuláris anatómia
– agyi artériás rendszer
– vénás rnedszer és szinuszok
– a gerincvelő vérellátása
2. Keresztmetszeti képalkotó módszerek alkalmazása a neurovaszkuláris betegségekben
– CT, CT-angiográfia
– MR, MRA
3. Katéterangiográfia (DSA)

Október:
4. Agyi aneurysmák
– epidemiológia, patofiziológia, kórlefolyás
– diagnosztika
– terápiás indikáció felállításának alapelvei
– Subarachnoidealis vérzés (SAV okai, epidemiológia, kórlefolyás, kimenetel, intenzív terápia)
5. Agyi aneurysmák sebészi kezelése
– a műtéti indikáció, interdiszciplináris döntéshozatal
– műtéti módszerek, eredmények
6. Agyi aneurysmák endovaszkuláris kezelése
– a műtéti indikáció, interdiszciplináris döntéshozatal
– műtéti módszerek, eredmények
7. Aneurysmák- esetbemutatás

November:
8. Akut ischaemiás stroke
– kóreredet
– tünetek, NIHSS-skála
– szisztémás thrombolízis: indikációk, kontraindikációk
– akut stroke utógondozása, szekunder prevenció
9. Az akut ischemiás storke endovaszkularis kezelése
– képalkotó módszerek indikációja, értelmezése
– endovaszkularis revaszkularizáció módszerei
10.Akut stroke- esetbemutatások

December:
11. Agyi arteriovenosus malformációk (AVM)
– kórkép ismertetése, diagnosztikai eljárások
– előfordulás, természetes lefolyás
– terápiás indikációk, multidiszciplináris döntéshozatal: sebészet, endovascularis és sugársebészet
– esetbemutatások
12. Pulzusszinkron fülzúgás és a duralis arteriovenosus fistulák
– pulzusszinkron fülzúgás okai
– duralis arteriovenosus fisztulák kialakulása, képalkotása és kezelési lehetőségei
– esetbemutatások
13. Tumorembolizáció
– fej-nyak régió hyerovaszkuláris daganatai
– az endovaszkuláris kezelés célja, lehetőségei és módszerei
– esetbemutatások

Követelmények: 
Négyórás blokkokon való részvétel ( 1 hiányzás megengedett), valamint az írásbeli tesztvizsga megírása. Elméleti oktatás nem pótolható.

Számonkérés módja: 
írásbeli tesztvizsga

A tananyag elsajátítását segítő dokumentumok:
– Előadás anyagai
– Komoly S-Palkovits M: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia
– S. Goldberg: Clinical Neuroanatomy Made Ridiculously Simple
– M. Forsting: Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms
– J. Byrne: Tutorials in Endovascular Neurosurgery and Interventional Neuroradiology