Neurointervenció Tanszéki Csoport

Vascularis neurológia és neurointervenció

Tantárgyfelelős: Dr. Nardai Sándor

Helyszín: Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet (1145 Budapest, Amerikai út 57.)

Az előadások időpontjai 2023/2024 tanév II. félévében magyar nyelven: 

2024.02.28. – 14:00-18:00
2024.03.27. – 14:00-18:00
2024.04.10. – 14:00-18:00
2024.05.08. – 14:00-18:00

Tárgyleírás:

A kurzus célja a neurovascularis kórképek részletes bemutatása, a dinamikusan fejlődő diagnosztikai és terápiás módszerek ismertetése, klinikai esetbemutatásokkal illusztrálva. A vérzéses stroke minimálisan invazív kezelése egyre nagyobb szerepet kapott az elmúlt évtizedekben, az ischaemiás stroke kezelésében az elmúlt évtizedben nyert polgárjogot a Willis köri nagyerek endovasculáris thrombectomiája. Ez a módszer rohamosan terjed, és jelentősen átalakítja a stroke ellátás gyakorlatát. A neurovascuarlis kórképek kezelésében kiemelkedő fontosságú az időtényező, ezért az általános orvosi gyakorlatban is elengedhetetlen fontosságú ezen betegségek késedelem nélküli felismerése és az adekvát terápiás döntések meghozatala. A kurzus végén a hallgatók képesek lesznek az egyes agyi érbetegségek alapvető diagnosztikai lépéseinek megtervezésére és értelmezésére, a terápiás lehetőségek kiválasztására és ismerni fogják a konzervatív, intervenciós és sebészi terápia nyújtotta lehetőségeket. Kurzusunk problémaorientált, esetközpontú oktatási metodikája kiváló kiegészítését adja az általános neurológiai integratív jellegű, ugyanakkor elméletibb szemléletű megközelítésének.

Magyar nyelvű előadás tematika:
       Szeptember/Február

 1. Funkcionális és radiológiai neurovascularis anatómia 
  – agyi artériás rendszer
  – vénás rendszer és szinuszok
  – a gerincvelő vérellátása
 2. A központi idegrendszer keringészavarainak patofiziológiája
  – A penumbra jelentősége ischaemiás stroke-ban
  – A reperfúziós károsodás hatása a vér-agy gátra
  – A vénás elfolyási zavarok hatása a központi idegrendszer működésére
 3.  Képalkotó módszerek alkalmazása a neurovaszkuláris betegségekben
  – CT, CT-angiográfia
  – MR, MRA
  – Katéterangiográfia (DSA) és invazív perfúziós képalkotás

  Október/Március

 4. Aneurysmatikus subarachnoideális vérzés 
  – epidemiológia, patofiziológia, és természetes kórlefolyás
  – diagnosztika, primer és secunder prevenció
  – terápiás indikáció felállításának alapelvei
 5. Agyi aneurysmák sebészi kezelése
  – a műtéti indikáció, interdiszciplináris döntéshozatal
  – műtéti módszerek, eredmények
 6. Agyi aneurysmák endovaszkuláris kezelése 
  – a műtéti indikáció, interdiszciplináris döntéshozatal
  – műtéti módszerek, eredmények
 7. Aneurysmák- esetbemutatások, szimulátoros szemináriumi képzés

  November/Április

 8. Akut ischaemiás stroke 
  – epidemiológia és kóreredet
  – tünetek, NIHSS-skála
  – szisztémás thrombolízis: indikációk, kontraindikációk
  – akut stroke utógondozása, szekunder prevenció
 9. Az akut ischemiás storke endovaszkularis kezelése
  – képalkotó módszerek indikációja, értelmezése
  – endovaszkularis revaszkularizáció módszerei
 10.  Nyaki érszűkületek revascularizációs kezelése
  -a sebészi revascularizáció indikációi, az intervenció szerepe az a. carotis stenosis    kezelésében

      December/Május

 1. Agyi arteriovenosus malformációk (AVM) 
  – kórkép ismertetése, diagnosztikai eljárások
  – előfordulás, természetes lefolyás
  – terápiás indikációk, multidiszciplináris döntéshozatal: sebészet, endovascularis és sugársebészet
  – esetbemutatások
 2. Pulzusszinkron fülzúgás és a duralis arteriovenosus fistulák 
  – pulzusszinkron fülzúgás okai
  – duralis arteriovenosus fisztulák kialakulása, képalkotása és kezelési lehetőségei
  – esetbemutatások
 3. Az agyi vénás rendszer betegségeinek endovascularis kezelése 
  – Pseudotumor cerebri kezelése a sinus stentelésével
  – Sinus thrombectomia hemodinamikai hatásai és terápiás hatékonysága
  – esetbemutatások

Követelmények: 
Négyórás blokkokon való részvétel ( 1 hiányzás megengedett), valamint az írásbeli tesztvizsga megírása. Elméleti oktatás nem pótolható.

Számonkérés módja: 
írásbeli tesztvizsga

A tananyag elsajátítását segítő dokumentumok:
– Előadás anyagai
– Komoly S-Palkovits M: Gyakorlati neurológia és neuroanatómia
– S. Goldberg: Clinical Neuroanatomy Made Ridiculously Simple
– M. Forsting: Intracranial Vascular Malformations and Aneurysms
– J. Byrne: Tutorials in Endovascular Neurosurgery and Interventional Neuroradiology
– Dr. Nagy Zoltán: Vascularis Neurológia (Semmelweis Kiadó /2015)