A Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszékének elsődleges feladata az egyetemi graduális, a posztgraduális és a PhD képzés szervezése, amely magában foglalja az egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának koordinálását, a szakorvosképzést és orvostovábbképzést.

Tanszékünk feladatai között az oktatás, a tudományos célú kutatás, a tudományszervezés és a betegellátás egymásba kapcsolódó, egységet képező tevékenység. Célunk a három feladatkör egyidejű, sikeres megoldása, összehangolása, továbbá az Idegsebészeti Tanszék határokon túlnyúló regionális oktató-kutató centrum szerepének kialakítása és folyamatos fejlesztése. Ezen túlmenően fontos az országos intézet bázisán történő hagyományosan magas szintű betegellátó tevékenység fenntartása és fejlesztése.

A tanszék az 1953-ban Zoltán László vezetésével megalakult Országos Idegsebészeti Tudományos Intézetben 1977-ben létesült. Első professzora 1977-től 1994-ig Pásztor Emil egyetemi tanár volt. A Tanszéket ezt követően Nyáry István professzor vezette. 2012-től a Semmelweis Egyetem Idegsebészeti Tanszékének vezetője Banczerowski Péter professzor.