Funkcionális Idegsebészeti Tanszéki Csoport

Az idegsebészet szuperspecializált diszciplinái közül, a legtöbb innováció a minimálisan invazív, sterotaxiás és funkcionális idegsebészeti módszerekkel végzett gyógyszerrezisztens neurológiai kórképek kezelésének területén, a neurointervenciós radiologiában és a gerinc biomechanikai rendellenességeinek helyreállítását célzó műtétek területén került bevezetésre az elmúlt 20 évben.

A funkcionális és stereotaxiás idegsebészet felöleli az epilepsziasebészet, mozgászavarok sebészetét, a fájdalom idegsebészeti kezelését, a spaszticitás idegsebészeti és psychiátriai kórképek neuromodulációs kezelését. A terápia sikere multidiszciplináris munkacsoportok komplex diagnosztikai és intraoperatív együttműködésén múlik. A multidiszciplinaritás meghaladja ma már a medicina kereteit és szoros együttműködésben a bionikai, informatikai, mérnöki fejlesztésekkel együtt értelmezendő ezen a szakterületen.

Az újonnan létrejövő tanszéki csoport célja, hogy felkeltse az érdeklődést a stereotaxiás funkcionális idegsebészet, illetve az invazív neuromoduláció klinikai alkalmazása és kutatási területei iránt, valamint célzott, komprehenzív tudás közvetítése azok számára, akik a neurológia és az idegsebészet határterületeivel szeretnének megismerkedni.

A Funkcionális Idegsebészeti Tanszéki Csoport egy olyan kollaboratív, multidiszciplináris munkakörnyezet bemutatására törekszik, ahol a hallgatók „team”-ben végzett gyógyító munkát tanulnak szuperspecializált szakorvosok között, és ahol esetmegbeszélésekkel és műtéti környezetben sajátítják el az egyes tématerületek ismereteit.

Mindezen túlmenően lehetőséget kívánunk biztosítani a hallgatóknak ahhoz, hogy a szakterületek kiemelkedő hazai szakértőivel találkozzanak, és így motivációt nyerjenek az idegsebészet és neurológia, neuroradiológiai szakirányok felé.