A Idegsebészeti Tanszék koordinálja a régió idegsebészeti szakorvosképzését, valamint kötelező és kötelezően választható tanfolyamokat.

Az idegsebészeti szakképzést a 22/2012. (IX.14.) EMMI az „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről” szóló rendelete szabályozza. Az idegsebészeti szakképzés 6 éves időtartamú, amelyből az első 24 hónap az alapképzést, majd 48 hónap a speciális idegsebészeti szakképzést szolgálja. A szakképzés teljes munkaidejű, munkára irányuló jogviszonyban töltendő el.

Fontos! 2022.09.01-i hatállyal az idegsebészeti szakképzés követelményrendszere módosult, új kompetencia alapú szakképzési rendszer bevezetésére került sor.

Új elemként jelenik meg az alapképzést lezáró 1. részvizsga, valamint az 1-3 éves időszakot lezáró részvizsga programba iktatása. A rezidens az alapvizsga letételére a 24 hónapos alapképzés lezárása előtt két hónappal köteles jelentkezni a területileg illetékes szakképzési grémium elnöknél. A rezidens csak sikeres alapvizsga esetén kaphat engedélyt a szakképzés  folytatására, a 48 hónapos szakképzés megkezdésére.

Részletes információ: 22/2012. (IX.14.) EMMI az „Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről” szóló rendeletben.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200022.emm

2022.09.01. előtt megkezdett szakképzés esetén a 24 hónapos törzsképzés kötelező elemei:

 • 1,5 hónap általános intenzív osztályos gyakorlat
 • 3 hónap gyakorlat II. v. III. progresszivitási szintű egyetemi vagy oktató kórházi
  sürgősségi betegellátó osztályon
 • 1 hónap OMSZ mentőgyakorlat
 • 2 hét transzfúziós gyakorlat
 • 1 hónap törzsképzési tanfolyam
 • 6 hónap neuroanatómia és neurológia gyakorlat
 • 3 hónap neuropatológia és neuroonkológia gyakorlat
 • 3 hónap neuroradiológiai diagnosztika és neurointervenciós gyakorlat
 • 2 hónap neurointenzív gyakorlat
 • 1 hónap sebészeti skill tréning
 • 2 hónap idegsebészeti alapgyakorlat

A speciális képzés minimális időtartama 4 év, amelyet az egyes elsajátítandó témakörök akkreditált képzőhelyein kell teljesíteni. Az ajánlott program és az egyes részképzési elemek időtartama az alábbiak:

 • 12 hónap – koponya- és gerincsérülések kezelése, degeneratív gerincbetegségek
  sebészete
 • 12 hónap – agydaganatok, liquorkeringési zavarok sebészete, gyermekidegsebészet.
 • 12 hónap – vérzéses agyi és spinális kórképek és sebészeti kezelésük
 • 12 hónap – funkcionális idegsebészeti eljárások (sebészeti fájdalomcsillapítás, a mozgászavarok sebészete, epilepsiasebészet, endokrin sebészet).

2022.09.01. után megkezdett szakképzés esetén:
Az alapképzés kötelező elemei:

 • 2 hó SBO sürgősségi gyakorlat
 • 1 hó multidiszciplinális intenzív terápiás osztályos gyakorlat
 • 2 hét mentőgyakorlat
 • 2 hó neuro-intenzív gyakorlat
 • 4 hó neuro-anatómiai és neurológiai alap-gyakorlat
 • 2 hó neuro-patológiai és neuro-onkológiai gyakorlat
 • 3 hó neuro-radiológiai diagnosztika és neuro-intervenció
 • 1 hó Idegsebészeti skill tréning (endoszkópos tanfolyammal)
 • 9 hó idegsebészeti alapgyakorlat

Szakgyakorlati képzés: 48 hó

 • 12 hó koponya- és gerincsérültek kezelése degeneratív gerincbetegségek sebészete
 • 12 hó agydaganatok sebészete, liquor-keringési zavarok sebészete, gyermek-
  idegsebészet
 • 12 hó vérzéses agyi és spinális kórképek, és idegsebészeti kezelésük
 • 12 hó funkcionális idegsebészeti eljárások (sebészi fájdalom-csillapítás, a
  mozgászavarok sebészete, epilepszia-sebészet, endokrin sebészet

A szakvizsgára bocsátás további feltétele a gyakorlatok és részvizsgák teljesítésén túl meghatározott műtéti szám teljesítése, a szakvizsga előkészítő tanfolyamon történő részvétel, minimálisan 1 tudományos közlemény publikálása hazai vagy nemzetközi szakmai folyóiratban, és legalább 1 kongresszusi előadás tartása, poszter bemutatása hazai vagy nemzetközi kongresszuson, valamint ajánlott a European Association of Neurosurgical Societies írásbeli vizsgájának sikeres teljesítése.

A szakvizsgára történő jelentkezésről a Nemzeti Vizsgabizottság oldalán tájékozódhat:

https://www.enkk.hu/index.php/hun/nemzeti-vizsgabizottsag-2/ogyfk-vizsganaptar
https://nvb.okfo.gov.hu/

A szakképzéshez kapcsolódó általános információkat a Szak-és Továbbképzési Központ oldalán alábbi linkre kattintva találják: