Megjelent Banczerowski Péter- Vajda János szerkesztésében „Az idegsebészet alapjai” című könyv

 

Egy tankönyv szükségszerűen kettős arcú, egyszerre nyújt előre- és hátratekintést. A Pásztor–Vajda: Idegsebészet című könyv megjelenése óta eltelt több mint 25 év jelentős változásokat hozott az idegsebészet területén.
A nagymérvű fejlődés szükségessé tette, hogy a korábbi kiadás alapján álló, ugyanakkor újabb ismeretekkel bővített könyv szülessen a szakmát tanulók és művelők számára. Felvázolja a jövő útjait, ezáltal segítve a gyakorló kollégák tájékozódását, megalapozva alkalmazkodásukat a folyamatosan változó és fejlődő szakmánkban. Ugyanakkor fontos, hogy a könyv ismeretanyaga a mindennapi gyakorlatban kellően tanulható és hasznosítható információkat tartalmazzon a betegek gyógyulása érdekében. Az elmúlt időszakban alapvető szemléleti változások történtek a diagnosztikai protokollok tekintetében, valamint a számos beavatkozás tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos elvekre vonatkozóan. 

Diagnosztikai lehetőségeink egyre inkább fejlődnek, amelyek mindennapos alkalmazása további adatokat szolgáltat a műtéti javallatok és stratégia pontosabb felállításához. Az idegsebészet területén is teret nyernek a minimálisan invazív technikák, amelyek iránti igény erősödik mind a szakma, mind a betegek részéről. A negyedszázada alkalmazott endovascularis és sugársebészet óriási fejlődése mára megváltoztatta számos idegsebészeti betegség ellátási protokollját is.

A fejlődés nyomán folyamatosan új modalitások jelennek meg, ugyanakkor régi tudományágak módosulásának vagy megszűnésének lehetünk tanúi. Mindezek miatt kiemelten fontos meghatározni, hogy mely kórképek milyen jellegű idegsebészeti ellátást igényelnek a tudományos evidenciák figyelembevételével. Napjainkban mind a képzésért küzdő hallgató, mind a szakember az aktuális információt az azonnal elérhető interneten keresi, amely bizonytalan is lehet. Ezért a Gutenberg-korszak alkonyán is egyelőre indokoltnak látszik a többszerzős, hagyományos, nyomtatott kézikönyv kiadása.

Jelen kiadást a hajdani Országos Idegsebészeti Tudományos Intézet, a jelenlegi Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet munkatársai írták és állították össze. Célul tűztük ki, hogy a több mint öt éven keresztül javítgatott könyvben a kor színvonalát tükröző elméleti és gyakorlati tudásanyagot hozzunk létre mind a graduális, mind a posztgraduális idegsebészeti oktatásban résztvevők számára, egyúttal nyújtson segítséget a kötet a szakvizsgára való felkészülés során is. Bízunk benne, hogy a könyvet a társszakmákban dolgozó orvosok is előszeretettel használják majd, ha betegeik ellátása során idegsebészeti kérdések merülnek fel.

A kiadvány megvásárolható a Medicina Kiadó könyvesboltjaiban, illetve megrendelhető a Kiadó honlapjáról
https://www.medicina-kiado.hu/kiadvanyaink/szak-es-tankonyvek/neurologia/az-idegsebeszet-alapjai/

 

neuro_webre_1

Megjelent Büki András és Szeifert György szerkesztésében „A neurotraumatológia alapvonalai” című könyv

  • Az első magyar nyelvű neurotraumatológiai szakkönyv
  • A hazai ellátásban legnagyobb gyakorlatot szerzett kiváló szakemberek tárgyalják a letisztult és a legújabb neurotraumatológiai ismereteket
  •  
  • Hiánypótló mű a magyar szakirodalomban
  • A szakképzési program s a továbbképzés számára olyan összefoglaló ismeretanyagot biztosít,    mely segít meghatározni a szerzők által a címben megjelölt „alapvonalakat”

A kiadvány megvásárolható a Legendus és az EOK könyvesboltokban, vagy megrendelhető a Semmelweis Kiadó honlapjáról. (E-mail: info@semmelweiskiado.hu)

Legendus Könyvesbolt   1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.
Tel.: 210-4408, 459-1500/56141
Nyitva tartás: H-P: 9-16 óra 

EOK Könyvesbolt
1094 Budapest, Tűzoltó utca 37-47.
Tel.: 459-1500/60475
Nyitva tartás: H: 13-15 óra, K-P: 9-13 óra

 További információ  a könyvről:
http://www.semmelweiskiado.hu/konyvek/?itemid=1247