Idegsebészeti Tanszék
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
az Országos Idegtudományi Intézet bázisán

Tanszékvezető: Prof. Dr. Banczerowski Péter egyetemi tanár, az MTA doktora

cím: 1145 Budapest, XIV. Amerikai út 57.
telefon: +36-1-467-9325, +36-1-251-2999/325
FAX: +36-1-220-6471
e-mail: idegsebeszet@med.semmelweis-univ.hu

Titkárságvezető: Jankus Katalin
e-mail: jankus.katalin@med.semmelweis-univ.hu