Oktatás

Hogyan épül fel egy tanév?

Egy tanév két szemeszterből áll. Egy tavaszi és egy őszi szemeszterből. Egy szemeszterben van egy szorgalmi és egy vizsgaidőszak. A szorgalmi időszak 14 hetes, a vizsgaidőszak pedig 7 hétből áll.

Mi az a tanévnaptár?

A tanévnaptár tartalmazza a tanulmányi, térítési és egyéb hallgatói ügyekre irányadó határidőket is a vonatkozó szabályozásnak megfelelően. Amennyiben a vonatkozó szabályozás határidőről külön nem rendelkezik, abban az esetben a tanévnaptárban szereplő határidőt kell előírtnak tekinteni.

https://semmelweis.hu/oktatas/tanev-rendje/

Mire számíthatok a szorgalmi időszakban?

A szorgalmi időszak arra szolgál, hogy ezalatt a 14 hét alatt elsajátítsd a félév tananyagát. A félév elején csoportokba osztják be a hallgatókat. Minden csoportnak van egy meghatározott órarendje, amely szerint fel kell venni az órákat a Neptun rendszerben. A legtöbb tárgy előadásból és gyakorlatból, esetleg szemináriumból áll. A szorgalmi időszakban ezeken kell részt venni.

Milyen egy előadás?

Az előadások az egész évfolyamnak, vagy egy évfolyamfélnek szóló elméleti órák. Ilyenkor egy előadóteremben frontális oktatás zajlik. Sok tantárgyból előre feltöltik az adott előadás PPT-t vagy PDF-ét az intézeti honlapra vagy a Moodle rendszerbe. Ezt érdemes (lehet) az előadás előtt átnézni. A jelenlegi szabályok szerint nem kötelező bejárni a tantermi előadásokra, azonban sok tantárgyból érdemes.

Milyen egy gyakorlat?

A gyakorlat egy kiscsoportos óra. Ilyenkor a hallgatók feltehetik a tananyaggal kapcsolatos kérdéseiket a gyakorlatvezetőknek. A gyakorlatokon inkább kísérleteket, méréseket fogtok elvégezni, valamint boncoltok, esetleg műszerhasználatot vagy egyéb manuális készséget sajátítotok majd el.

Milyen egy szeminárium?

Egy szeminárium általában hasonló az előadáshoz, azzal a különbséggel, hogy itt is kisebb csoportokra van bontva az évfolyam, így pedig lehetőség nyílik a kérdések feltevésére.

Hogyan, hol és mikor kell felvenni a tantárgyakat?

A tárgyfelvétel időpontját a Dékáni Hivatal munkatársa, az évfolyam tanulmányi ügyintézője fogja elküldeni a Neptun rendszeren keresztül. A hallgató a tárgyfelvételi időszak lezárulta után öt napon belül kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő tárgyfelvételre vonatkozó adattal szemben. A tárgyakat a Neptun rendszeren keresztül kell felvenni, a -> Tárgyak -> Tárgyfelvétel fül alatt. Itt a féléveknél ki kell választani a megfelelő félévet. A „Mintatanterv tárgyai” a kötelező tárgyakat tartalmazzák, a „Egyéb szabadon válaszható tárgyak” pedig a szabadon és kötelezően válaszható tárgyakat. A tárgyakat megnyitva ki kell választani a csoportot, amibe tartozol, illetve az előadást is ki kell választani a gyakorlat/ szeminárium mellé, hogyha van, különben nem fogja engedni a rendszer a tárgy felvételét. A szabadon és kötelezően választható tárgyak felvételének külön időpontja van. Ilyenkor az ÁOK összes hallgatójának egyszerre nyitják meg ezeknek a tárgyaknak a felvételi időpontját. A Neptunba érdemes ilyenkor előtte néhány órával belépni, mert limitált a rendszer beengedő kapacitása. Sok válaszható tárgyra gyorsan elfogynak a helyek, ezért érdemes gyorsnak lenni. Vannak olyan válaszható tárgyak, amik az első évfolyam hallgatóinak érdemes felvenni, ezeken általában annyi hely van, hogy az évfolyam összes hallgatója fel tudja venni. Neptun oktató videókat a HÖK Moodle felületén találtok: https://itc.semmelweis.hu/moodle/course/view.php?id=662#section-9

Mi az a kredit?

A kreditrendszert azért találták ki, mert így számszerűsíthető a hallgatók teljesítménye. Egy tárgy kreditértéke kifejezi a teljesítéséhez szükséges becsült időt – tehát elvileg az alacsonyabb kreditértékű kurzusok könnyebben teljesíthetők (de természetesen akadnak kivételek). Központilag meghatározott, hogy egy tárgy mennyi kreditet ér. Képzéstől függően előfordulhatnak akár 5, 7, 10 kredites kötelező tárgyak is. A tárgykövetelmények teljesítése azt jelenti, hogy az adott mennyiségű kreditpontot megszereztétek.

Honnan tudom, hogy milyen tárgyakat kell felvenni az egyes félévekben?

Az adott félévben az aktuális félév kötelező tárgyait kell felvenni mindenféleképpen. Ezeknek a listáját megtalálod a tanévkönyvben, a tanulmányi tájékoztatóban, illetve a tanulmányi ügyintéző is küld erről egy tájékoztató emailt. A kötelező tárgyaknak az első félév kivételével előkövetelményeik vannak. Ez azt jelenti, hogy bizonyos tárgyakat teljesíteni kell ahhoz, hogy a következő félévben is fel tudd venni a ráépülő kötelező tárgyakat.

 

Honnan tudom, hogy melyik tárgyra hova kell menni?

Sok tárgynál az Neptun rendszerben is leírják, hogy hol lesz az óra.

Az egyetem alatt mit kell teljesíteni a diploma megszerzéséhez?

A diploma megszerzéséhez szükséges meghatározott számú kreditet teljesíteni, a megszerzendő kreditek kötelező tárgyakból és a választható tárgyakból állnak. Érdemes minden félévben néhány választható tárgyat felvenni, hiszen az abszolutórium megszerzéséhez pl. ÁOK-on 360 kredit szükséges. Az előírt átlagos kreditérték félévenként átlagosan 30, tehát egy 6 féléves képzés esetén 180, egy 12 féléves esetén 360 kredit teljesítése szükséges a diplomához.

Mi szükséges ahhoz, hogy vizsgára bocsátható legyél a tárgyból?

A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint a tanórák 75%-án kötelező jelen lenni, hiszen enélkül nem kaphatja meg a hallgató az aláírását az adott tárgyból, és így nem bocsátható vizsgára. A hiányzásokat igazolni nem, azonban pótolni lehet. A pótlás lehetőségéről az adott intézetnél kell érdeklődni. A félév közben sok tárgyból tartanak demonstrációt, ami egy kisebb tananyagmennyiség számonkérését jelenti. Ez lehet szóbeli és írásbeli is. Ezeken is lehet kötelező a részvétel. A hiányzásaitok számát nektek kell számon tartani a félév során.

Minden tárgy vizsgával végződik?

Nem, nem minden tárgy vizsgával végződik. Vannak olyan tárgyak is, zömében választható tárgyak, amelyeken az érdemjegyet az évközi teljesítmény határozza meg. Gyakran egy beadandót, vagy kiselődadást kérnek tőletek, vagy több kisebb számonkérés van az félév folyamán, és ezekből adódik össze a végső jegy.

Kihez milyen üggyel fordulhatok?

Oktatással kapcsolatos ügyekben a kérdéstől függ, hogy ki tud a segítségedre lenni. A HÖK tud segíteni abban, hogy eligazodj a szabályok között, és képviseli a hallgatók közös érdekét. Minden évfolyamnak van egy felelőse, aki egy az adott évfolyamra járó hallgatók közül. Érdemes első sorban hozzá fordulnod, ha kérdésed van, de kérdésedet felteheted a HÖK Facebook-oldalának is Messengeren keresztül, illetve lehetőség van arra is, hogy e-mailben kérdezz tőlünk a hok.education@semmelweis.hu e-mail címen.

Sok kérdésben, pl. határidőn túli tárgyleadás, méltányossági kérelem, határidőn túli tárgyfelvétel az első szorgalmi hét során, félév passziváltatása, diákigazolvány matrica átvétele, TKSZV-re történő jelentkezés, előkövetelmény nélküli tárgyfelvétel kérvényezése stb. a tanulmányi ügyintéződhöz fordulhatsz a Dékáni Hivatalban. Ők is készségesen állnak a rendelkezésedre.

Vannak olyan ügyek, amikor érdemes egyenesen az intézetekhez, tanszékekhez, klinikákhoz fordulni. Ilyen például, ha egy oktatási segédanyagot szeretnél elkérni a tananyag elsajátításához, vagy ha plusz helyet szeretnél egy adott csoporthoz a Neptun rendszerben, esetleg tanulmányi versenyről, vagy az oktatott tárgy vizsgájáról szeretnél érdeklődni.

Mi az az OMHV, és miért érdemes kitölteni?

Az OMVH egy kérdőív, az Oktatói Munka Hallgatói Véleményezését jelenti. Ezt minden félév végén a Neptun rendszerben lehet kitölteni a kérdőívek fül alatt. Érdemes kitölteni, mivel a jelenleg hatályos OMHV-szabályzat értelmében, a kérdőíveket kitöltő hallgatók 2 órával hamarabb vehetik fel a vizsgáikat vizsgafelvételkor, mint ahogy az adott évfolyam vizsgafelvételi időpontja hirdetve van.

A tanéven kívül milyen kötelező gyakorlatokat szükséges teljesíteni?

Ez egyes karokon eltérő lehet.

– ÁOK esetében az I., a III., és a IV. év végén kötelező nyári gyakorlat van. Ezek a gyakorlatok általában 4 hétig tartanak. A turnusok közül lehet választani, hogy júliusban vagy augusztusban szeretné teljesíteni a hallgató. Gyakorlatot lehet teljesíteni a klinikákon, illetve a SE által, vagy más orvosképző egyetemek által akkreditált kórházakban. A külső helyszínekkel érdemes időben egyeztetni, hogy fogadjanak, a klinikai helyekre pedig május végén, vagy nyár elején szokott történni a regisztráció a Neptun rendszeren keresztül, a Tárgyak -> Tárgyfelvétel fülnél az adott évfolyamnak szóló tárgy felvételével. Aki külső helyszínen tölti a gyakorlatot, annak is szükséges a Neptunban felvenni a nyári gyakorlat tárgyat, a megfelelő kurzus felvételével. Ezen felül a gyakorlati időt külföldön is el lehet tölteni, ezt természetesen előre egyeztetni szükséges a tanulmányi ügyintéződdel. A nyári gyakorlathoz kapcsolódó információkról itt tájékozódhattok: https://semmelweis.hu/aok/oktatas/szakmai-gyakorlatok/

 

 

Vizsgák

Mi az a szigorlati vizsga és mi az a kollokvium?

A kollokvium egy olyan vizsga, amely egy félév tananyagát öleli fel. A kollokvium egy latin eredetű szó, jelentése beszélgetés. A szigorlati vizsga olyan tárgyak esetében van, amikor a több féléven keresztül megszerzett tudásodról egy vizsgán kell számot adnod. Fontos tudni, hogy a szigorlati vizsgák esetében más szabályok vonatkoznak arra, hogy meddig adhatod le a vizsgát és meddig veheted fel a vizsga kezdete előtt.

Mi történik, ha nem megy el valaki az általa felvett vizsgára?

Ebben az esetben a Neptun rendszerbe bekerül a „Nem jelent meg” bejegyzés az adott vizsgához. Ilyenkor két lehetőség adott:
– 3 napon belül igazolja a hallgatói a hiányzásának okát az intézetnél,
– kifizeti a távolmaradási díjat, ami az adott szabályzat értelmében 7500 Ft + 7500 Ft ügyintézői díj.

Hogyha valaki előre tudja, hogy nem tud részt venni a vizsgán, érdemes inkább lejelentkezni róla.

Az igazolatlan mulasztást a vizsgalehetőségek félévenkénti maximális számába be kell számítani!

Hol fizethető ki a távolmaradási díj?

Neptun-> Pénzügyek-> Befizetés-> Adott félév kiválasztása-> Műveletek: Tétel kiírás -> Kiírt tétel befizetése az adott tétel kipipálásával és a Befizet gombbal. Ezt online bankkártyás fizetési felületen tudod megtenni. Ide a Neptun fog átirányítani.

Meddig lehet leadni, és felvenni a vizsgákat?

Vizsgaalkalomra jelentkezni legkésőbb az adott vizsga időpontját 23 órával megelőzően, a jelentkezést visszavonni legkésőbb az adott vizsga időpontját 24 órával megelőzően, kizárólag a NEPTUN EFTR-en keresztül lehet.

Az Általános Orvostudományi Karon a blokkosított oktatás esetében, amennyiben a vizsgák letételére kettő vagy annál kevesebb nap áll rendelkezésre, a vizsgaalkalomra jelentkezni az adott vizsga napján 6:00 óráig, a jelentkezést visszavonni az adott vizsga napján 0:00 óráig, kizárólag a NEPTUN EFTR-en keresztül lehet.

Mi az a TVSZ?

A TVSZ a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat rövidítése. Ebben a szabályzatban találjátok meg a tanulmányaitokkal kapcsolatos legfontosabb szabályokat.

Innen tudjátok letölteni: https://semmelweis.hu/jogigfoig/dokumentumtar/szabalyzattar/szervezeti-es-mukodesi-szabalyzat/iii-konyv-hkr/

Mi az a TKSZV?

A TKVSZ a tanéven kívül szervezett vizsgaidőszakot jelenti. Ez általában augusztus végén vagy szeptember elején szokott lenni. Amennyiben a hallgatónak az adott tárgyból van még vizsgalehetősége, akkor ebben az időszakban is vizsgát tehet. Az átsorolás minden év júliusában van.

 

Ösztöndíjak

Milyen ösztöndíjakat lehet kapni az egyetemen?

Az ösztöndíjakról az egyetem honlapján a Térítési és Juttatási Szabályzatban (röviden: TJSZ) tudtok tájékozódni, de Neptun-üzeneteken keresztül is értesülni fogtok róluk.

Tanulmányi ösztöndíj

A HÖK és a Tanulmányi Osztály minden félév végén szakonként és évfolyamonként külön listán rangsorolja a hallgatókat tanulmányi átlag alapján, és a hallgatók első 50%-a ösztöndíjban részesül, az ösztöndíj értéke az átlaggal arányos. Ha jogosultak vagytok, a díjat október, illetve március közepéig automatikusan átutalják a Neptun rendszerben megadott számlaszámra, minden más ösztöndíjra pályázni kell. Az első félévben nem adnak tanulmányi ösztöndíjat, hiszen még nincs tanulmányi átlagotok. A későbbiekben a HÖK-höz vagy a Tanulmányi Osztályhoz fordulhattok az ezzel kapcsolatos kérdésekkel.

Rendszeres szociális támogatás

Szociális helyzet alapján kérelmezhető havi támogatás, a kérelmeket azonos pontrendszer alapján bírálják el. Erre már az első félévben is lehet pályázni, bővebb információkat a HÖK Szociális Bizottságának oldalán találtok. Mindig itt találjátok meg a pályázati kiírást is.

Alaptámogatás

Alaptámogatásra az a hallgató jogosult, aki élete első egyetemi évét kezdi meg. A támogatást szociális helyzet alapján ítélik oda – hasonlóan a rendszeres szociális támogatáshoz -, és egy féléven keresztül részesülhet benne a hallgató. Bővebb információkat a HÖK Szociális Bizottságának oldalán találtok.

Rendkívüli szociális támogatás

Rendkívüli esemény (pl. baleset) esetén kérelmezhető, az elbírálás egyéni. Az pályázati adatlapot a Szociális Bizottság oldalán éritek el.

Közéleti ösztöndíj

A tanulmányok mellett végzett közéleti tevékenységet, azaz a HÖK munkájában való részvételt jutalmazza.

Szakmai, tudományos ösztöndíj

Az elmúlt évben nyújtott tudományos teljesítményért, például a Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért, demonstrátori munkáért lehet megkapni.

 

Tanulmányi átlag, átsorolás

Miből adódik a tanulmányi átlag?

A tanulmányi átlag függvényében lehetőségetek van tanulmányi ösztöndíjat elnyerni. A tanulmányi átlagot a következő módon tudjátok kiszámolni: a tárgyak kreditértékét és az érdemjegyet összeszorozzátok, majd ezek összegét elosztjátok az összes általatok felvett kredittel (pl. „A” tárgy 6 kredites 3-as érdemjeggyel, „B” tárgy 4 kredites 4-es érdemjeggyel, ezek átlaga: (6 x 3 + 4 x 4) / 10 = 3,4). Ez az érték a Neptunban is megtalálható az adott félév lezárása után. Ha egy tárgyat nem sikerül teljesítenetek, de az 0 kredites vagy választható, attól még kaphattok ösztöndíjat. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a felvett, de nem abszolvált tárgyak rontják az átlagot, tehát a félév elején mindenképpen gondoljátok át, mennyi tárgy teljesítésébe tudtok időt és energiát fektetni.

Mikor bocsátanak el tanulmányi okból az egyetemről?

Ha:
– a képzési idő kétszerese alatt nem szerzel végbizonyítványt,
– a beiratkozásodat követő első négy félévben a kötelező és kötelezően választható kreditpontjaid száma nem éri el az addig megszerezhető kreditek 50%-át.
aki a tantárgy második újbóli meghirdetésének félévében sem tudta teljesíteni a tárgyat
-azon hallgatónak, akinek az azonos tanegységből tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgáinak összesített száma eléri az ötöt

Mikor kerülhetsz átsorolásra államilag támogatott képzésről önköltséges képzésre?

A legtöbb hallgató állami ösztöndíjas finanszírozási formában kezdi az egyetemet. Önköltséges formára történő átsorolásra akkor kerül sor, ha:
– elfogy a rendelkezésre álló államilag támogatott idő (azaz a képzési idő+2 félév),  vagy
– két egymást követő félév átlaga az előre meghatározott érték (jelenleg ez 3,0 egészségügyi képzések esetében) alatt van, vagy
– a legutóbbi két aktív félév során nem szereztél min. 36 kreditet (ezt minden tanév júliusában vizsgálják felül).

Mindenki kerülhet előre nem látható nehéz helyzetekbe, ezért ilyenkor fontos átgondolni a lehetőségeket. Ha úgy látod jónak, hogy kihagynál egy (vagy több) félévet és passzív félévre mész (tehát nem vesztek fel tárgyakat), elkerülheted az átsorolást.

 

További információk

További információk