A Kórtani és klinikai alapismeretek tantárgy keretében 56 órás elméleti és 28 órás gyakorlati képzést kapnak a diákok, a gyógyszerészhallgatók speciális igényeinek megfelelően a leggyakoribb betegségek patofiziológiai vonatkozásairól, megalapozva a (gyógyszeres) terápia elveinek megértését, annak gyakorlati alkalmazását.
A tantárgy előadója és tanulmányi felelőse: Dr. Juhász Gabriella, egyetemi docens

Követelmények: A 5. és 6. szemeszterben egyaránt heti 2 óra előadás és 1 óra gyakorlat. A vizsga típusa: az 5. szemeszter végén gyakorlati jegy a 6. szemeszter végén szóbeli szigorlat.

A tárgy aktuális tematikája elérhető az egyetem Moodle oldalán: https://itc.semmelweis.hu.