Szakdolgozat jelentkezés és készítés rendje a Gyógyszerhatástani Intézetben

Jelentkezés e-mailben a titkarsag.gyhat@pharma.semmelweis-univ.hu címen. A jelentkezésben kérjük a következőkre térjen ki:

 • Név, csoport, e-mail cím
 • Tanulmányi eredmények; az utolsó két félév eredményének kredit átlaga, biokémia és élettan szigorlat eredménye
 • Angol nyelvtudás
 • Rövid motivációs levél; írja le két-három mondatban, hogy miért pont ezt a témát választotta

A szakdolgozat készítés aláírásának minimum követelményei:

8. szemeszter:

 • konzultáció legalább két alkalommal a félév során
 • legalább 5 friss összefoglaló közlemény feldolgozása
 • a szakdolgozat vázlatának leadása; néhány oldalban állítsa össze a leendő dolgozat főbb fejezeteit, röviden foglalja össze az ezekben tárgyalni kívánt területeket

9. szemeszter:

 • konzultáció legalább két alkalommal
 • a szakdolgozat lényegi részének (fő tematikus fejezetek) minimum 75%-os elkészítése (minimum 20 oldal kézirat leadása)

Az elkészült szakdolgozat beadási határideje: március 1.

 • A dolgozathoz csatolandó nyilatkozat a dolgozat eredetiségéről (minta a honlapon elérhető)
 • A védés 3 tagú bizottság előtt történik, melyen a hallgató évközi munkáját, a dolgozat szakmai és formai minőségét és a védés során nyújtott teljesítményét egy jegyben értékeljük.

Útmutató szakdolgozat készítéshez

A mindenkori aktuális címek a Semmelweis Egyetem Moodle oldalán érhetőek el.