Betűméret: A A A

Tábi Tamás

Dr. Tábi Tamás, PhD
egyetemi docens, tanulmányi felelős (Gyógyszerhatástan és toxikológia (magyar, angol), Gyógyszeres terápia (magyar, angol))

Iroda: 813
Tel.: +36 1 4591500/56412
e-mail: tabi.tamas@pharma.semmelweis-univ.hu

Publikációk: PubMed, Google Scholar, MTMTORCIDResearchGate

Életrajz:
Végzettség(ek):
2001okleveles gyógyszerész, Semmelweis Egyetem
2015gyógyszerhatástan szakgyógyszerész, Nemzeti Vizsgabizottság
Tudományos minősítés(ek):
2006PhD, Semmelweis Egyetem
Munkahely(ek):
2001-tőlSemmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet
2001-2004PhD hallgató
2004-2006egyetemi gyakornok
2006-2010egyetemi tanársegéd
2010-2018egyetemi adjunktus
2018-tólegyetemi docens
Oktatói tevékenység(ek):
Graduális képzés:
2004-tőlgyakorlatvezetés - gyógyszerhatástan és toxikológia
2005-tőltantermi elõadások és gyakorlatvezetés - gyógyszeres terápia
2005-tőlszakdolgozatok konzulense
2007-tőltantermi elõadás - gyógyszerhatástan és toxikológia
Posztgraduális képzés:
2006-tóltovábbképzõ elõadások a Semmelweis Egyetem, MGYT és az Egis szervezésében
2007-tőlelõadások, konzulens - gyógyszerhatástan szakgyógyszerész-képzés
2013-tőlPhD témavezető, Experimentális és klinikai farmakológia doktori program
Tudományos érdeklődés:
Az inzulin jelátvitel szerepe neurodegeneratív és neuroprotektív folyamatokban
A kapilláris elektroforézis technika alkalmazása biológiai minták elemzésére.
Az SSAO enzim szerepe krónikus betegségekben.
Szerkesztõbizottsági tagság(ok):
Gyógyszerészek Lapja - szerkesztõbizottsági tag
Egyetemi tisztség(ek):
2010-tőlSE Tudományos Diákköri Tanácsának tagja
Közéleti tisztség(ek):
2011-2016Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány kuratóriumának elnöke
2016-tólMagyar Gyógyszerésztudományi Társaság gazdasági titkára
2016-tólMagyar Gyógyszerészi Kamara Oktatói Állandó Bizottságának tagja
Kitüntetés(ek):
2004Ifjabb Dr. Farkas Zsolt emlékpályázat II. díj
2004, 2006Dr. Mozsonyi Sándor alapítvány pályázat I. díj (PhD hallgató kategória)
2007Anoli díj
2008Az egészségügyi miniszter elismerõ oklevele, mint a SE Gyógyszerhatástani Intézetének kollektívájának tagja
2011AESCULAP Alapítvány Kiváló Kutatói Díj
2015A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója
2016A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának "Merit"-díja