Dr. Tábi Tamás, PhD
egyetemi docens, igazgató

Iroda: 816
Tel.: +36 1 4591500/56412

Publikációk: PubMed, Google Scholar, MTMTORCIDResearchGate

Ééletrajz
Végzettség:
2001okleveles gyógyszerész, Semmelweis Egyetem (86/2001)
2015gyógyszerhatástan szakgyógyszerész, Nemzeti Vizsgabizottság (65/2015)
Tudományos minősítés:
2006PhD, Semmelweis Egyetem (1015/2006)
Munkahely:
2001-tőlSemmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet
2001-2004PhD hallgató
2004-2006egyetemi gyakornok
2006-2010egyetemi tanársegéd
2010-2018egyetemi adjunktus
2018-tólegyetemi docens
2020-tóla Gyógyszerhatástani Intézet igazgatója
2020-tóla Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese
Oktatói tevékenység:
Graduális képzés (magyar és angol nyelven):
2004-tőlgyakorlatvezetés
2005-tőltantermi előadások
2005-tőlszakdolgozatok konzulense
2017-tőlfelvételi vizsgáztatás az Angol programba
2020-tólgyógyszerhatástan és toxikológia tárgyfelelős
Posztgraduális képzés:
2006-tólrendszeres előadások a Semmelweis Egyetem kötelező szintentartó továbbképzésén
rendszeres részvétel szabadon választható továbbképzéseben - előadás, e-learning és továbbképző közlemények formájában
2007-tőlszakgyógyszerész-képzés - előadások, konzulens, szakvizsgáztatás
2013-tólPhD témavezető
Dr. Ulakcsai Zsófia Éva2013-tól, fokozatszerzés 2020-ban
Dr. Bagaméry Fruzsina2015-től
Dr. Varga Kamilla2020-tól
Tudományos érdeklődés:
A kapilláris elektroforézis technika alkalmazása biológiai minták elemzésére.
Az SSAO enzim szerepe krónikus betegségekben.
A D-aminosavak szerepe a központi idegrendszerben.
A resveratrol citoprotektív hatásának mechanizmusa.
Az inzulin jelátvitel szerepe neurodegeneratív és neuroprotektív folyamatokban.
Publikációs tevékenység
(MTMT: 10012548 Orvostudományi táblázat alapján, 2020. november):
Nemzetközi közlemények száma:44
Kumulatív impakt faktor:112
Hivatkozások:
Független:557
Összes:658
Hirsch index:16
Szerkesztőbizottsági tagság:
Acta Pharmaceutica Hungarica – helyettes szerkesztő
Egyetemi tisztség:
2010-tőla Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának tagja
2020-tóla Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Szak- és Továbbképzési Bizottságának elnöke
2021-tőla Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar dékánhelyettese
2020-tóla Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kreditátviteli Bizottságának elnöke
Közéleti tisztség:
Tagságok:Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság
Magyar Kisérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság
Magyar Elválasztástudományi Tarsaság
RECOOP HST Association
2011-2016a Magyar Gyógyszerésztudományért Alapítvány kuratóriumának elnöke
2016-tóla Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnökségi tagja (gazdasági titkár)
2016-tóla Magyar Gyógyszerész Kamara Oktatói Állandó Bizottságának tagja
2017-tőla RECOOP HST Association felügyelő bizottsági tagja
2018-tóla Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság felügyelő bizottsági tagja
Kitüntetés:
2004Ifjabb Dr. Farkas Zsolt emlékpályázat II. díj
2004, 2006Dr. Mozsonyi Sándor alapítvány pályázat I. díj (PhD hallgató kategória)
2007Anoli-díj
2008Az egészségügyi miniszter elismerő oklevele, mint a Semmelweis Egyetem, Gyógyszerhatástani Intézet kollektívájának tagja
2011AESCULAP Alapítvány Kiváló Kutatói Díj
2015A Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója
2016A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Merit Díja
2020A Semmelweis Egyetem Kiváló Tudományos Diákköri Nevelője