A tanfolyam olyan hallgatóknak (orvosoknak, gyógyszerészeknek, biológusoknak, pszichológusoknak) szól, akik a neuropszichofarmakológia tudományterületéről, illetve a magatartás és a kémiai ingerületátvitel kapcsolatáról szeretnének képet kapni. A kurzus a farmakogenetika alapjaival, illetve a pszichofarmakogenetika néhány konkrét, gyakorlati jelentőséggel bíró kérdésével kiemelten foglalkozik. A humán, klinikai vonatkozások külön hangsúlyt kapnak, így a fontosabb pszichiátriai megbetegedések, zavarok állatkísérletes modellezhetőségének kérdései, az érdeklődés központjában álló receptorok, élettani szabályozó mechanizmusok egyaránt terítékre kerülnek. A genetikailag módosított egereken végzett magatartásvizsgálatok témaköre, gyakorlati tudnivalói, speciális kérdései szintén elhangzanak. Elsősorban a pszicho- és neurofarmakológia, magatartástudomány, pszichiátria, neurológia, illetve az ezekkel kapcsolatos gének funkciói iránt érdeklődő, valamint az ezeken a területeken tudományos diákköri tevékenységet végző vagy azt tervező hallgatók jelentkezését várjuk.
A tárgy előadója: Dr. Bagdy György, egyetemi tanár
Kapcsolattartó: Eszlári Nóra

GYIK:
Katalógus: A délelőtti és a délutáni szekciók végén
Hiányzás: Egy alkalommal lehet hiányozni, vagyis maximum egy szekcióról
Az előadások rövidített verzióit elérhetővé tesszük a hallgatók számára
Vizsga:
– Írásbeli teszt
– Javítási szándék jelzése esetén szóban javíthatnak