A Matematika gyógyszerészeknek kurzus átfogó képet kíván adni a gyógyszerészeti tudományokban és gyógyszerészi gyakor- latban használt matematikai eszközökrõl. Matematikai szempontból az alábbi tárgyköröket érinti: Elemi és lineáris algebra, matematikai analízis és numerikus módszerek. A gyakorlatok során cél az alapvetõ matematikai számításokhoz használt szá- mítógépes lehetõségek megismerése.