Dr. Szökő Éva, az MTA dokotora
egyetemi tanár, tanulmányi felelős (Gyógyszeres terápia (magyar, angol))

Iroda: 814
Tel.:+36 1  4591500/56324
e-mail: szoko.eva@pharma.semmelweis-univ.hu

Publikációk: PubMed, MTMT, ORCID, ResearchGate

Életrajz:
Végzettség(ek):
1980okleveles gyógyszerész, Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
1988szakgyógyszerész, gyógyszerhatástan-toxikológia
Tudományos minõsítés(ek):
2007MTA doktora
2002pharm. habil., Semmelweis Egyetem
1994a gyógyszerészeti tudomány kandidátusa
1984dr. univ.
Munkahely(ek):
1980-tólSemmelweis Egyetem Gyógyszerhatástani Intézet
2008-tólegyetemi tanár
1998-2008egyetemi docens
1994-1998egyetemi adjunktus
1980-1994egyetemi tanársegéd
Oktatói tevékenység(ek):
Graduális képzés:
1980-tólGyógyszerhatástan-toxikológia gyakorlatvezetés, magyar
1987-tőlGyógyszerhatástan-toxikológia tantermi előadások, magyar
1993-2010Gyógyszerhatástan-toxikológia gyakorlatvezetés, angol
1993-tólGyógyszerhatástan-toxikológia tantermi előadások, angol
1994-tőlGyógyszerterápiás alapismeretek tantermi előadások
1998-tólTDK témavezető
2004-tőlGyógyszeres terápia tárgy felelős előadója, magyar és angol
Posztgraduális képzés
1985-tőlGyógyszerhatástan-toxikológia szakgyógyszerész képzés tantermi előadások
1998-tólPhD kurzusokon előadó ("Farmakodinámia" és "Elválasztástechnikai módszerek farmakológiai alkalmazása")
1999-tőlPhD témavezető, Experimentális és klinikai farmakológia doktori program
1999-Gyógyszerész továbbképzéseken előadások
Tudományos érdeklődés:
A kapilláris elektroforézis technika alkalmazása biológiai minták elemzésére.
Az SSAO enzim szerepe krónikus betegségekben.
Transzkripciós faktorok és az oxidatív stressz szerepe a sejtkárosodásban és regenerációban.
Szerkesztőbizottsági tagság(ok):
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis - szerkesztőbizottsági tag
Fontosabb tanulmányutak:
1990-1993Barnett Institute, Northeastern University, Boston, USA
Egyetemi tisztség(ek):
2010-tőlSemmelweis Egyetem Habilitációs Bizottságának tagja
2010-tőlSemmelweis Egyetem Doktori Iskola Oktatási Bizottságának tagja
2003-tólGyógyszertudományok Doktori Iskola Tanácsának törzstagja
2003-tólSemmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Program Akkreditációs Bizottságának elnöke
2013-tólSemmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kreditátviteli Bizottság tagja
2003-2009Semmelweis Egyetem Szenátusának tagja
1976-1985Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Kari Tanács tagja
1976-1980Semmelweis Orvostudományi Egyetem Egyetemi Tanács tagja
Közéleti tisztség(ek):
2012-tőla Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság elnöke
2010-2012Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tudományos alelnöke
2011-tőlEgészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Tanácsának elnöke
2009-tőlMTA Gyógyszerésztudományi Állandó Bizottság titkára
2008-tólMagyar Experimentális és Klinikai Farmakológiai Társaság vezetõségének tagja
2009-tőlAmerican Chemical Society Hungarian Chapter vezetõségi tagja
Kitüntetés(ek):
2009Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő (Semmelweis Egyetem)
2008Az egészségügyi miniszter elismerő oklevele, mint a SE Gyógyszerhatástani Intézet kollektívájának tagja
2002-2005Széchenyi István Ösztöndíj
2002Kiváló Oktató (Semmelweis Egyetem)
1996Kiváló Dolgozó (Semmelweis Egyetem)
1992"Giessen Award" for Advanced Research
1981Felsőoktatási Tanulmányi Érdemérem