Dr. Tekes Kornélia, az MTA doktora
professor emerita

iroda: 812
Tel.: +36-1-2104400, 56108
e-mail: drtekes@gmail.com

Publikációk: PubMed, MTMTResearchGate

Életrajz:
Végzettség(ek):
1974okleveles gyógyszerész, Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Tudományos minõsítés(ek):
1996habilitáció (pharm. habil), Semmelweis Orvostudományi Egyetem
1992"Effective Management" seminar, City University of Bellevue, Washington European Programs
1990az orvostudomány kandidátusa, Magyar Tudományos Akadémia
1977gyógyszerész doktori diploma, Semmelweis Orvostudományi Egyetem
Munkahely(ek):
1974CHINOIN Gyógyszergyár, külső munkatárs
1974-1979SOTE Gyógyszertani Intézet, gyógyszerész gyakornok
1979-tőlSOTE, majd SE Gyógyszerésztudományi Kar Gyógyszerhatástani Intézet
1980-1986egyetemi tanársegéd
1986-1992egyetemi adjunktus
1992-1999egyetemi docens
1995-2000dékánhelyettes
1999-tőlegyetemi tanár
Oktatói tevékenység(ek):
Graduális képzés:
1974-tőlgyógyszerhatástan gyakorlatok vezetése gyógyszerészhallgatók részére
1980-2000tantermi előadások tartása magyar nyelven a Gyógyszerhatástan és toxikológia tantárgyból
1991-2000tantermi előadások tartása angol nyelven a Gyógyszerhatástan és toxikológia tantárgyból
1998-2000tantermi előadások tartása magyar és angol nyelven a Gyógyszerterápiás alapismeretek tantárgy keretén belül
2000-tőla Kórtani és klinikai alapismeretek c. kötelező tantárgy megbízott tantárgyi előadója magyar és angol nyelven
1981-tőlÁllamvizsga, majd Záróvizsga Bizottság tagja
1986-tólszakdolgozatok konzulense (évente 4-5 szakdolgozat, magyar és angol nyelven)
Posztgraduális képzés
1981-tőlszakgyógyszerészképzés keretén belül előadások tartása
1992-2000PhD kurzus vezetője a 11. sz PhD program keretében
1997-2000a Gasztroenterologia PhD program keretében altéma-vezető
1997-2000az Experimentális és klinikai farmakológia PhD program keretében alprogram-vezető
1998-2000PhD kurzus koordinátora az Experimentális és klinikai farmakológia program keretében
2000-tőla Gyógyszertudományok Doktori Iskola keretében alprogramvezető
2005-tőla Farmakodinámia I. és II. PhD kurzus vezetője és előadója
2009-2010a Bevezetés az orvosi toxikológiába I. és II. PhD kurzus vezetője és előadója
2010-2011a Basic medical toxicology I. és II. PhD kurzus vezetője és előadója
Tudományos érdeklődés:
A nociceptin rendszer farmakológiája, kapcsolata a biogénamin rendszerrel
A szerotonerg és a hisztaminerg neurotranszmisszió szabályozása a központi idegrendszerben
A krónikus diabetes kísérletes modelljei
A farmakológia-oktatás módszertana
Klinikai farmakológia
Egyetemi tisztség(ek):
1994-1999SOTE Egyetemi Tanács tagja
1994-1999SOTE Oktatási Bizottság tagja
1994-2000SOTE Gyógyszerésztudományi Kar oktatási dékánhelyettese
1994-2000SOTE Gyógyszerésztudományi Kar Posztgraduális Bizottság elnöke
1997-1999ETT Felsőoktatási Bizottság tagja
1999-2000Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanács tagja
2001-2008Semmelweis Egyetem Kredit Tanács tagja
2002-2008Semmelweis Egyetem Etikai Testület tagja
2000-2008EFSZSZBT farmakológia szakág tagja
2001-2008Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Posztgraduális Bizottság elnöke
2001-2008Semmelweis Egyetem Egyetemi Tanács tagja
2001-2006Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Kari Tanács tagja
2010-tőlSemmelweis Egyetem Állatkísérleti Bizottság tagja
Közéleti tisztség(ek):
Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság (MFT)
1994-1999Farmako-Biokémiai Szekció titkára
1994-tőlvezetőségi tag
1999-tőlfőtitkár
Magyar Psychopharmakológiai Egyesület, az „advisory board” tagja
Magyar Gyógyszerészeti Társaság (MGYT)
1994-2001a Gyógyszerkutatási Szekció titkára
2001-tőlvezetőségi tag
2008-2012az Oktatási Szakosztály elnöke
Aesculap Alapítvány
1998-tóla kuratóriumának tagja
2008-tóla kuratórium elnöke
1996-2001A Népjóléti Minisztérium szakértője „farmakológia” szakterületen
Az MTA Köztestület tagja
Az MTA Gyógyszerésztudományi Osztályközi Állandó Bizottság tagja
Kitüntetés(ek):
1972Rektori pályadíj I. helyezés (szerves kémia)
1974Rektori pályadíj II. helyezés (gyógynövény és drogismeret)
1982"Kiváló munkáért” (SOTE KISZ Bizottság)
1986"Kiváló munkáért” (Minisztertanács)
1990dr. Mozsonyi Sándor Alapítvány Oktatói díja
1993„Schulek Elemér Emlékérem” (MGYT)
1993"Kiváló munkáért" (SOTE)
1999„Kiváló Oktató” (SOTE)
1999Rektori Dicséret (SOTE)
2008„Kiváló Tudományos Diákköri Nevelő” (SE TDT)
2008Az egészségügyi miniszter elismerő oklevele