A Gyógyszerhatástan és toxikológiát 112 elméleti és 84 gyakorlati óraszámban oktatjuk a nemzetközileg elismert legkorszerűbb tankönyvek alapján. A képzésben jelentős hangsúlyt fektetünk a gyógyszerek szervezetbeni sorsa, a gyógyszerek hatásmódja és a korszerű terápiás indikációk valamint mellékhatások oktatásának. A toxikológiai alapismeretek oktatásában a gyógyszerek toxikus hatásain túl a környezet-toxikológiai kérdésekkel és a leggyakoribb akut és krónikus mérgezésekkel foglalkozunk. A graduális gyógyszerészképzésen túl az ELTE TTK biológus szakos hallgatói vehetik fel a Gyógyszerhatástan és toxikológia tárgyat.
A tantárgy előadója: Dr. Tábi Tamás, egyetemi docens
Tanulmányi felelős: Dr. Laufer Rudolf

Követelmények:

A 6. szemeszterben heti 2 óra elõadás és heti 2 óra gyakorlat, a 7. és 8. szemeszterben egyaránt heti 3-3 óra elõadás és 2-2 óra gyakorlat.

A vizsga típusa a 6. és a 7. szemeszter végén gyakorlati jegy és kollokvium (szóbeli), a 8. szemeszter végén: gyakorlati jegy és szigorlat (szóbeli).

Az oktatási segédanyagok, ábrák a MOODLE oldalon érhetők el!

Intézetünk az Egyetem e-learning rendszerét használja, melybe az a lenti linken léphet be.

E-Learning – moodle

Segítség a bejelentkezéshez

Segítség az aktivációhoz