A Gyógyszerésztudományi Kar 1979-ben alapította Gyógyszerhatástani Intézetét, mely jelenleg öt kötelező tantárgyat, a matematika gyógyszerészeknek, a statisztika, a gyógyszerhatástan és toxikológiát, a gyógyszeres terápiát, valamint a kórtani és klinikai alapismereteket oktatja a graduális gyógyszerészképzés keretében.

Intézetünk emellett több választható tárgyat is meghirdet, ezek a preklinikai és klinikai neuropszichofarmakológia és pszichofarmakogenetika valamint a klinikai labordiagnosztikai vizsgálatok. Részt veszünk továbbá a szakgyógyszerész-képzésben és a gyógyszerészek továbbképzésében.