A tantárgy célja a gyógyszerkutatás, elsősorban kísérletes farmakológia módszertana iránt érdeklődő hallgatók megismertetése a leggyakrabban alkalmazott bioanalitikai vizsgáló módszerek alkalmazásának gyakorlatával.

A kurzus során bemutatjuk a farmakológiai kutatások során leggyakrabban alkalmazott bioanalitikai vizsgálómdszereket, különös hangsúlyt fektetve használatuk gyakorlati kérdéseire. A gyakorlatok során a hallgatóknak kell kivitelezni és kiértékelni az elméleti órák során bemutatott metodikákat.