Név: MTA-SE Neuropszichofarmakológiai és Neurokémiai Kutatócsoport

Kutatási téma címe: A humán depresszió kialakulásában szerepet játszó környezeti és örökletes faktorok kölcsönhatásainak vizsgálata genomikai és képalkotó módszerekkel

Vezető: Prof. Bagdy György, egyetemi tanár, az MTA doktora
E-mail: bag13638@iif.hu
Tel: +36-1-210-4411, +36-1-459-1500; mellék 56331, 56336, 56217
Intézet: SE GyTK Gyógyszerhatástani Intézet

A megvalósítás helyszíne: Semmelweis Egyetem, 1089 Budapest Nagyvárad tér 4.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 30 000 000 Ft / év
Kivitelezés ideje: 2013.07.01-2018.06.30.
Link: https://semmelweis.hu/gyogyszerhatastan/mta-se-kutatocsoport/

Kulcsszavak:
depresszió, szorongás, rumináció, genetika, környezeti faktorok, epigenetika, gén-környezet interakciók, személyiségvonások, temperamentumok, NewMood, fMRI, phMRI, biostatisztika

A projekt rövid tartalmi összefoglalója:
A Magyar Tudományos Akadémia támogatásával megalakult kutatócsoport genomikai és képalkotó módszerekkel vizsgálja a depresszió kialakulásában szerepet játszó különböző környezeti és örökletes tényezők kölcsönhatásait és azok mértékét.