Az intézetünk által ajánlott TDK Pályaművek témái:

Téma Témafelelős
Fenomikai alapú variánspriorizálás a neurogenetikában Dr. Balicza Péter
A leukodystrophiak genetikai háttere Dr. Balicza Péter
Ritka időskori neurodegenerativ betegségek genetikai hátterének kutatása Csabán Dóra
Az orvosi innováció új eszköze: a polygenic risk score Dr. Fekete Bálint András
A nutrigenomika és sportgenomika jelenlegi helyzete és jövőbeni lehetőségei Dr. Fekete Bálint András
Mitochondriális betegségek genetikai és biokémiai hátterének kutatása Dr. Gál Anikó
Mitochondriális dinamika szerepe a neurodegenerativ betegségek patomechanizmusában Dr. Gál Anikó
Mitochondriális polimeráz gamma (POLG) gén mutációinak fehérjeszerkezetre gyakorolt hatásának in silico vizsgálata Dr. Gál Anikó
A Pompe betegség enzympótló kezelésének új aspektusai Dr. Grosz Zoltán
A Huntington kór és az OXPHOS rendszer kapcsolata Dr. Jimoh Idris János
A Fragilis X -hez kapcsolt kórképek és a mitochondrium kapcsolatának vizsgálata Dr. Molnár Mária Judit
Megelőzhető és gyógyitható genetikai betegségek szűrési és kezelési stratégiái Dr. Molnár Mária Judit
A GBA asszociált Parkinson kór klinikai jellegzetességei és terápiás lehetőségei Dr. Molnár Mária Judit – Csabán Dóra
Cerebellar ataxiák differenciáldiagnózisa, fókuszban a CANVAS Dr. Molnár Mária Judit – Csányiné Dr. Sági Judit
Az FMR1 génhez kapcsolt fenotípus spektrum Dr. Varga Noémi Ágnes
Szinaptikus gének szerepe autizmus spektrum betegség hátterében Dr. Varga Noémi Ágnes

TDK munkák

 1. Dr. Milley György Máté: GJB1 mutációk vizsgálata herediter neuropathiaban Témavezető: Gál Anikó
 2. Kecskeméti Nóra: GJB2 mutációk vizsgálata Sensoneuralis hallásvesztés hátterében Témavezető: Gál Anikó
 3. Szilassi Tünde: Statin indukálta myopathia farmakogenomikai vizsgálata Témavezető: Reményi Viktória, Molnár Mária Judit
 4. Bányász Emese: Az alfa-ketoglutarát dehidrogenáz mutációinak vizsgálata Alzheimer demenciában Témavezető: Molnár Mária Judit, Pentelényi Klára
 5. Erdei Lilla: Analysis of the expression of lipid droplet associated protein in sceletal muscle disorders Témavezető: Molnár Mária Judit
 6. Szirmai Danuta: A kombinált replikációs hibák jelentősége Huntington kórban Témavezető: Reményi Viktória, Grosz Zoltán
 7. Mészáros Martina: POLG1 mutációk vizsgálata pszichiátriai betegekben Témavezető: Kékesi Anna, Molnár Mária Judit
 8. Csabán Dóra: Genetikai rizikótényezők vizsgálata magyar Alzheimer-kóros betegekben Témavezető: Bencsik Renáta, Molnár Mária Judit
 9. Csizmadia Katalin: A stroke prehospizalis ellátása Témavezető: Grosz Zoltán
 10. Süle Anna: A magyar lakosság ismeretei a stroke-ról Témavezető: Grosz Zoltán
 11. Marussy Kristóf : Az intrinzikus dimenzionalitás átka a génkifejeződés adatok osztályozásában Témavezető: Búza Krisztián
 12. Tokai Dóra: A Parkinson-kór hátterében álló genetikai rendellenességek vizsgálata és gyógyszeres terápiája Témavezető: Balicza Péter
 13. Szűcs Emese: Újgenerációs szekvenálás eredményeinek analitikai validitása Témavezető: Pentelényi Klára
 14. Süveges Anna: A mitochondriális dinamika szerepe a neurodegenerációban Témavezető: Gál Anikó
 15. Krizsán Ágnes: Izomdystrophiák molekuláris genetikai vizsgálata Témavezető: Karcagi Veronika
 16. Bene Szilvia: GNE myopathia vizsgálata a magyar betegekben Témavezető: Molnár Mária Judit
 17. Borbély Renáta: Újgenerációs szekvenálási technika az autizmus spektrumbetegség hátterében Témavezető: Varga Noémi Ágnes, Molnár Mária Judit
 18. Pomozi Enikő: TTR mutációk előfordulása a magyar betegek körében Témavezető: Gál Anikó
 19. Siklósi Bence: Fenotípus adatok felhasználása a ritka betegségek NGS kóroki variánsainak prioritizálása során Témavezető: Molnár Viktor
 20. Zsidai Bálint: Az MPAN mutációk szerepe a Parkinson syndromában Témavezető: Illés Anett, Molnár Mária Judit,
 21. Trifán Eszter: Autoszomális dominánsan öröklődő mitochondriális betegségek vizsgálata Témavezető: Gál Anikó, Pentelényi Klára
 22. Magyarosi Szilvia: Lizoszomalis tárolási betegségek: a hazai Pompe betegek fenotípus-genotípus elemzése Témavezető: Molnár Mária Judit
 23. Berta Bálint: WES adatok klinikai implementációja Témavezető: Molnár Viktor
 24. Bidló Judit: Pompe kóros betegek állapotainak követésére alkalmas indikátorrendszer kidolgozása saját jelentésű állapot-skálák alapján Témavezető: Molnár Mária Judit
 25. Szabó Fruzsina Nukleáris genom által kódolt gének mutációinak elemzése mitochondriális betegekben Témavezető: Gál Anikó
 26. Antal Bence: A TREM2 mutációk szerepe a Parkinson syndromában Témavezető: Molnár Mária Judit, Csabán Dóra
 27. Báthori Kristóf: C9ORF72 repeat expanzió vizsgálat neurodegeneratív betegségekben Témavezető: Gál Anikó
 28. Farkas Veronika Sára: Huntington Chorea differenciáldiagnosztikája saját betegeink körében Témavezető: Gál Anikó
 29. Ruttkay Kamilla: Az autofágia szerepe a Huntington-kór patomechanizmusában Témavezető: Gál Anikó
 30. Annabel Kossev : GBA1 asszociált Parkinson kór genetikai és phenomikai vizsgálata Témavezető: Szlepák Tamás, Molnár Mária Judit
 31. Trager Domonkos: A DNM2 gén mitokondriális dinamikában betöltött szerepének vizsgálata siRNS géncsendesítés segítségével Témavezető: Gál Anikó
 32. Veres Zsófia Julianna: Gyógyszer indukálta mitotoxicitás Témavezető: Gál Anikó
 33. Jockers Judit Xenia: A facioscapulohumeralis izomdystrophiás betegek optimális menedzsmentje a diagnosztikától a kezelési lehetöségekig Témavezető: Dr. Molnár Mária Judit
 34. Amy Wushuang Wang: A C9orf72 repeat expansio phenotypus- genotypus korrelációja Témavezető: Trombitás Barbara, Molnár Mária Judit