Semmelweis Biobank Hálózat

A Semmelweis Egyetem Biobank Hálózata 2010-ben jött létre azzal a céllal, hogy hatékonyan kihasználja azokat a szinergiákat, amelyek a betegellátásban, az oktatásban, a kutatásban/fejlesztésben és az egészségügy széles spektrumában, egyetemi keretek között jelentkeznek. A Semmelweis Egyetem Biobank Hálózata 15 intézetből és 16 biobankból áll. Ezen intézetek összesített mintamennyisége jelenleg 108 000, évente hozzávetőlegesen 5 – 10 000 új mintát regisztrálnak. A Biobank Hálózat által lefedett területek: kardiológia, neurológia, pszichiátria, hematológia, nefrológia, reumatológia, szemészet, endokrinológia, bőrgyógyászat. Az egyetemen nagy biobankkal rendelkező, ritka betegségekkel foglalkozó hálózat működik. Az onkológiai biobankokat, s ezzel további 11 intézetet a Semmelweis Onkobank tömöríti egységbe egy külön alhálózat formájában.

A Semmelweis Biobank Hálózatból származó mintákat a hálózat fennállása alatt több mint 60 kutatási projektben használták fel. A Semmelweis Egyetem egyik fő stratégiai célja, hogy a Biobank Hálózatának egyetemen belül és azon kívül egyaránt megnövelje szerepének fontosságát. E cél elérésének kulcsfontosságú eleme a Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure-hoz (BBMRI-ERIC) való csatlakozás. Az egyetem arra is törekszik, hogy a Biobank Hálózatra alapozva kereskedelmi hasznosítású szolgáltatásokat kínáljon, szorosabbra fűzve a kapcsolatot a biobankolás területének más szereplőivel, például ipari szereplőkkel, más biobankokkal és a magánszektor további szereplőivel. Az elindított kezdeményezések az orvosbiológiai kutatásokat és az új kezelési módszerek fejlődését hivatottak elősegíteni.

 

A Semmelweis Egyetem Biobank Hálózatának tagjai:

Szervezeti egység neve Telephely címe Biobank megnevezése
Genomikai Medicina és Ritka Betegségek Intézete 1082 Budapest Üllői út 78/A. NEPSYBANK 
Pszchiátriai és Pszichoterápiás Klinika 1083 Budapest Balassa utca 6. Pszichiátriai biobank 
I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1083 Budapest Bókay János utca 53. Nephrogenetikai biobank 
I.sz. Gyermekklinika 1083 Budapest Bókay János utca 53. I. Gyermek Hepa biobank 
I. sz. Belgyógyászati Klinika 1083 Budapest Korányi Sándor utca 2/A. Hematológiai biobank 
Belgyógyászati és Onkológiai Klinika 1083 Budapest Korányi Sándor utca 2/A. Klinikai Kutató és Izotópdiagnosztikai Laboratórium – BIOBANK 
Szemészeti Klinika 1085 Budapest Mária utca 39. ERG biobank
Bőr- Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika 1085 Budapest Mária utca 41. Melanoma és genetikai biobank 
Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika 1088 Budapest Baross utca 27. SE Asszisztált Reprodukciós Osztály biobankja 
Genetikai Sejt- és Immunbiológiai Intézet 1089 Budapest Nagyvárad  tér 4. VI. DGCI
Gyógyszerhatástani Intézet 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. fszt. Gyógyszerhatástan génbank 
Orálbiológiai Tanszék 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. XV. Fogászati betegségek biobankja
II. sz. Belgyógyászati Klinika 1089 Budapest Nagyvárad tér 4. XVI. Endokrin genetikai biobank 
Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet 1094 Budapest Tűzoltó utca 37-47. „Pszi”-gén Biobank 
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika 1094 Budapest Tűzoltó utca 7-9. Cisztás fibrózis / fenilketonuria biobank 

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

1122 Budapest Városmajor utca 68. Városmajori Biobank 

 

Biobankban történő tároláshoz  szükséges beleegyező nyilatkozat, letölthető: beleegyező nyilatkozat biobankhoz  

A Semmelweis Egyetem Biobank Hálózatának aktuális szabályzata az alábbi linken érhető el.