BBMRI-ERIC – Európai Kutatási Infrastruktúra

A Biobankolási és Biomolekuláris Kutatási Infrastruktúra (BBMRI-ERIC) célja, hogy a kutatók, ipari szereplők és kezelésre szoruló páciensek igényeit és lehetőségeit összehangolva és a kapcsolódó orvosbiológiai kutatásokat támogatva új, hatékony terápiás kezelések kialakítását segítse elő. Ennek keretén belül a szervezet magas szintű minőségirányítási szolgáltatást, etikai, jogi és társadalmi jellegű kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást, illetve informatikai támogatást nyújt a kutatási programok résztvevői számára.

A magyarországi BBMRI csomópont koordinátora a Semmelweis Egyetem, további résztvevői a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, a Dél-pesti Centrumkórház és a Richter Gedeon Nyrt. Magyarország a BBMRI-ERIC tagságával egyike lett 17 európai országnak, amelyek egy olyan, nemzetközi fókuszba került területen alkotnak egy jövőbemutató kutatási infrastruktúrát, mint a biobankolás. Ez önmagában hatalmas értéket képvisel, hiszen így a nemzetközi tudományos térben nem a követői szerep jut hazánknak, hanem aktív részese lehet a tudományos paradigmaváltás időszakában a megalapozó és kreatív folyamatoknak. Tagként minden lényegi stratégiai és operatív döntésben szavazati joggal bír Magyarország. Konzorciumunk tagjainak munkatársai lehetőséget kapnak, hogy ezekben a folyamatokban szakértelmükkel és tudásukkal páratlan hozzáadott értéket produkáljanak a BBMRI-ERIC számos munkacsoportjának egyikében. Tagságunk másik nagy előnye, hogy a kutatási infrastruktúra révén több európai pályázathoz nyílt meg a hozzáférés, amely forrásokat a hazai infrastruktúrák fejlesztésére lehet fordítani.

Magyarország BBMRI-ERIC tagsága szükségszerűvé teszi a csatlakozó magyar konzorcium tagjainak a biobanki uniformizálást, azaz a konzorciumban fellelhető biobankok mintatárolási, mintakeresési, kapcsolódó adatok kezelésének módszertani, infrastrukturális és információ-technológiai egységesítését, összefésülését. Az uniformizálásban természetesen a BBMRI-ERIC segítséget nyújt minőségirányítási, etikai területeken, valamint jogi és társadalmi jellegű kérdésekkel kapcsolatos tanácsadást, illetve informatikai támogatást biztosít.

Mindkét Kutatási Infrastruktúra 2021-ben elnyerte a Kiváló Kutatási Infrastruktúra címet az NKFIH-tól.