POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS

Ennek öt fő iránya van:

 • Szakorvosképzés
 • Szakorvos továbbképzés
 • Doktori Iskola
 • Klinikai oktatók-nevelők szakirányú továbbképzése
 • Szakdolgozók továbbképzése
Szakorvosképzés

A régió szakorvosképzésének egyik központja mindig a SE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika. A fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti szakvizsga, valamint az egyéb alapszakvizsgák és ráépített szakképesítések előírt fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti gyakorlatának időtartamára, a klinika minden esetben az adható maximális gyakorlati idő letölthetőségére van akkreditálva. A szakorvosképzés feladatai a következők:

fül-orr-gégész szakorvosképzés a minisztérium által szabályozott rezidensi / szakorvosjelölti rendszeren keresztül

egyéb alapszakvizsgákra történő felkészítés (az egyes szakmáknál meghatározott időtartamú fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti szakgyakorlat elméleti és gyakorlati ismeretanyagának átadása, az adott szakképesítésre vonatkozó fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti gyakorlat keretén belül).

szakorvosok ráépített szakvizsgájának, licencvizsgájának megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlatok (pl. audiológia, foniátria, gyermek-fül-orr-gégészet) lehetőségének nyújtása.

Az új típusú szakorvosképzés 1999. október 1-én indult. A képzés szabályozása jelenleg a többször módosított 22/2012 (IX.14.) EMMI rendelet alapján történik. A képzési időtartam 60 hónap (24 hónap törzsképzés: rezidensi időszak + 36 hónap speciális képzés, fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti szakgyakorlat: szakorvosjelölti időszak).

Az új típusú szakorvosképzés lényege, hogy a szakorvosjelöltek a szakorvosképzés első két évét (törzsképzés) rezidensi rendszerben töltik el. Ez alatt a fül-orr-gégész szakorvosjelölteknek a következő részképzési periódusokat kell teljesítenie: 11 hónap fül-orr-gégészeti propedeutika gyakorlat, 1 hónap oxyológia gyakorlat, 2 hónap és 1 hét belgyógyászati profilú sürgősségi gyakorlat, 2 hónap sebészeti profilú vagy általános sürgősségi gyakorlat, 1 hónap arc-, állcsont- és szájsebészeti gyakorlat, 2 hónap fej-nyak traumatológiai gyakorlat, 1 hónap általános sebészeti gyakorlat, 1 hónap idegsebészeti gyakorlat, 1 hónap patológiai gyakorlat. További kötelező tanfolyamok:

 • 1 hét reanimációs tanfolyam,

 • 2 hét transzfúziós tanfolyam,

 • 1 hónap törzsképzési tanfolyam.

Minden részképzési periódus csak előzetesen akkreditált képzőhelyen tölthető.

A szakorvosképzés további idejében (3 év) a szakorvosjelöltek szakgyakorlaton vesznek részt akkreditált képzőhelyeken, melyből a szakorvosjelölt munkahelyének érvényes akkreditációjától függően a szakorvosjelöltnek bizonyos előírt időtartamot a SE Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán kell letöltenie. Ez a 36 hónap speciális képzésből maximum 32,5 hónap speciális fül-orr-gégegyógyászati képzést és 2 hónap onkológiai osztályon letöltendő gyakorlati képzést tartalmaz, valamint ebben a periódusban kell elvégezni az alábbi tanfolyamokat:

1 hét audiológiai tanfolyam,

1 hét allergológiai, immunológiai tanfolyam,

4 hét fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti szakvizsga-előkészítő tanfolyam.


A szakvizsgára bocsájtás feltétele, a minisztériumi rendeletben előírt megadott számú és típusú vizsgálat, beavatkozás és műtét elvégzése,
melyek teljesítése a leckekönyvben van rögzítve.

A szakorvosképzés ideje alatt minden képzésben lévő kollégának kötelező elvégeznie a Szakorvosi Felkészítő és Továbbképző Programot (részletesebben lásd alább).

A szakorvosképzésre történő felvételkor a szakorvosjelöltnek készül egy személyre szabott képzési terv a gyakorlatok sorrendjének, időpontjának megjelölésével, kijelölésre kerül számára a képző klinika, amely végigkíséri szakképzését. Kijelölésre kerül egy tutor, aki felügyeli és ellenőrzi a rezidens illetve szakorvosjelölt képzését és rendszeres a Dékáni Hivatal felé leadott jelentésben értékeli a képzésben lévő kolléga szakmai fejlődését, továbbá javaslatokat tesz szükséges ismeretanyag pótlására, a képzés elemeinek változtatására.

A klinikán a következő gyakorlatok tölthetők: 11 hónap fül-orr-gégészeti propedeutika, 32,5 hónap fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti szakgyakorlat.

Rezidensek

A rezidensek közalkalmazottak, akikre vonatkozik a munka törvénykönyve, valamint az egyetem, mint munkáltató ez irányú utasításai, szabályzatai.

A rezidensek egy naptári évben 21 nap szabadsággal rendelkeznek. Ennek egynegyedét szabadon használhatják fel, a maradék háromnegyedet a munkáltatóval egyeztetniük kell. A munkáltatói jogokat annak a klinikának igazgatója gyakorolja, ahol éppen gyakorlatukat töltik.

Rezidensek illetve szakorvosjelöltek csak felügyelettel végezhetnek munkát. Ügyeleti rendszerben rezidensek és szakorvosjelöltek csak közvetlen felügyelettel tevékenykedhetnek.

Szakgyakorlati időben a szakorvosjelölt osztályos orvosként van beosztva. Feladata az osztályos orvosi munka végzése (betegfelvétel és vizsgálat, adminisztráció, kórlap és zárójelentés készítése) felügyelettel, a klinika napi diagnosztikai és műtéti tevékenységében történő részvétel szintén felügyelettel.

Szakorvosi Felkészítő Tanfolyamok

A magyar fül-orr-gégészeti és fej-nyaksebészeti szakvizsga elnyeréséhez a képzésben lévő kollégáknak le kell tölteniük a törzsképzési gyakorlatot, a 36 hónapos szakképzési gyakorlatot, megfelelő, dokumentált műtéti számmal kell rendelkezniük, és a kötelező tanfolyamokat el kell végezniük. Ezt követően bocsáthatók szakvizsgára. A 4 hetes szakvizsga-előkészítő továbbképzéseket a négy egyetemi Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika rotációs rendszerben végzi.

Szakorvos továbbképzés

A Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika munkatársai saját szervezésű és lebonyolítású tanfolyamokkal, valamint más intézményekkel és akkreditált tanfolyamszervezőkkel közösen lebonyolításra kerülő tanfolyamokon történő oktatói aktivitással vesznek részt a szakirányú továbbképzésben.

A szakorvosok továbbképzését a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikája számos, a klinika által szervezett előadás és tanfolyam formájában valósítja meg. Ennek főbb – de bármikor változtatható – formái a következők:

 • Kötelező szinten tartó tanfolyam –az 5 éves továbbképzési ciklusban 3 alkalommal (50 pontos)

Egy-, vagy kétévente 2 hetes kerekasztal konferenciát szervezünk az érdeklődő szakorvosok számára, ahol szakmánk kiválóságai áttekintést nyújtanak a fül-orr- gégészet aktuális problémáiról, az új diagnosztikus és terápiás lehetőségekről (200-300 résztvevő/ tanfolyam).

 • Rhinológiai és FESS tanfolyam

Évente egy alkalommal egyhetes tanfolyamot szervezünk nemzetközi előadókkal, cadaver disszekcióval. A tanfolyam célja, hogy a szakorvosok betekintést nyerjenek az endoszkópos orrmelléküreg-sebészet (FESS) gyakorlatába (15-20 résztvevő/tanfolyam).

 • Komplex otoneurológiai diagnosztika tanfolyam

Évente egy alkalommal, az országban egyedülállóként 3 napos tanfolyamot szervezünk meghívott előadók és klinikánk oktatóinak részvételével, klinikai esetbemutatással (15-20 résztvevő/ tanfolyam).

 • Gyakorlati képzés audiológiai (ráépített) szakvizsgához

Évente 10-15 fül-orr-gégész szakorvos tölt 1-4 hetes gyakorlatot klinikánk audiológiai ambulanciáján az audiológia szakvizsga előtt.

 • Gyakorlati képzés allergológiai és klinikai immunológiai (ráépített) szakvizsgához

Évente 4-5 fül-orr-gégész szakorvos tölt 1-4 hetes gyakorlatot klinikánk allergológiai szakambulanciáján az allergológiai és klinikai immunológia szakvizsga előtt

 • Egyéni gyakorlati továbbképzés audiológusok számára.

Évente 5-10 audiológus szakorvos tölt 3 hónap gyakorlatot klinikánk audiológiai

szakambulanciáján.

 • Foniátria gyakorlati képzés foniátria szakvizsgához

Évente 2 fő 3 hónap gyakorlatot tölt a klinikán

Egyéb:

A klinika által szervezett kongresszusok

Speciális gyakorlatok eltöltésének lehetősége kötetlen formában: (vizsgálatok, beavatkozások, műtétek elsajátításának lehetősége).

Részvétel a Semmelweis Egyetem Továbbképző Központ által szervezett szakirányú továbbképzésben

Kötelező szinten tartó tanfolyamok:

A Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti kötelező szinten tartó tanfolyamok tematikáját és előadóit az Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatóhelyettese állítja össze, az igazgató jóváhagyásával. E tanfolyam az 5 éves képzési periódusokban 3 alkalommal kerül megszervezésre.

Kötelezően és szabadon válaszható tanfolyamok:

Aktuális tanfolyamok tematikájáról, időpontjáról, helyszínéről az OFTEX portálon keresztül lehet információt szerezni. A tanfolyamok megtartása után az www.oftex.hu portálon történik a jelentések elküldése és a megszerzett pontszámok jóváírása.