KÖVETELMÉNYRENDSZER a 2022/2023-as tanévre

Oktatási szervezeti egység megnevezése:
Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar
Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika

Tantárgy neve: fül- orr- gégegyógyászat
kódja: AOFUL
kreditértéke: 3
Tantárgy előadójának neve: Prof. Tamás László

A tárgy tematikája:

A fül, orr, torok, gége, fej-nyak megbetegedései, e régiók tumorainak kezelése és onkológiai sebészete. Továbbá az orr és melléküregek betegségei, ezek mûtétei. Endoszkópos és mikroszkópos gége-, valamint orr-, melléküreg- és fülsebészet, fül-orr-gégészeti lézerterápia és lézersebészet. Egyéb fül-orr-gégészeti rekonstrukciós és plasztikai sebészeti mûtétek, valamint a nyelõcsõ, gége, légcsõ endoszkópos diagnosztikája. A gyermekkori nagyothallás kivizsgálása, a nagyothallás gyógyítása, a mûtéti hallásjavítás és a cochlearis implantáció. Audiológiai alapismeretek, a fülbetegségek részletes vizsgálata, a nagyothallók ellátása hallókészülékkel vagy műtéti úton. A foniátriai ismeretek, a hangképzés élettana, a rekedtség gyógyítása, a gégebetegek rehabilitációja. Rhinológia. Otoneurológia, az egyensúlyszerv betegségeinek kivizsgálása és kezelése.

SZAKMAI PROFILOK · Általános fül-orr-gégészet · Audiológia · Speciális hallásjavítás · Cochlearis implantáció · Otoneurológia · Phoniátria · Logopédia · Fej-nyaksebészet · Onkológia – Endoszkópia · Plasztikai és rekonstruktív sebészet · Rhinológia · Allergológia.

Előadások és gyakorlatok témái:
 1. Halláspanaszok kivizsgálása és kezelése
 2. A siket gyermek kivizsgálása, cochlearis implantácio, implantálható hallókészülékek
 3. Szédülés, fülzúgás tünettana, differenciáldiagnosztikája, kezelése
 4. Orrdugulás, orrfolyás differenciáldiagnosztikája (epipharynx, allergológia, OMÜ-ek betegségei, tumorok)
 5. Akut, életet veszélyeztető állapotok ellátása
 6. Torokfájás, nyelési nehezítettség differenciáldiagnosztikája (meso-hypoph. betegségei)
 7. Horkoló beteg kivizsgálása, alvási apnoe differenciáldiagnosztikája
 8. Hangképzési és nyelészavarok tünettana, kezelése (gége nem tumoros megbetegedései, gégeműtétek utáni hang- és nyelésrehabilitáció, gégebénulások
 9. Daganatos beteg kivizsgálása, a kezelés alapelvei
 10. A pajzsmirigy megbetegedései
 11. Külső- és középfül betegségei, terápiája
 12. Nyaki terimék differenciáldiagnosztikája – nagy nyálmirigyek betegségei

A gyakorlatok tematikája az előadásokhoz kapcsolódik, a klinika aktuális beteganyagának figyelembe vételével.

Gyakorlat

A fül-orr-gégészeti előadásokra és gyakorlatokra, majd záró kollokviumra IV. évben kerül sor.

A képzés 8 fős csoportokban történik. Ennek során a hallgatók elsajátítják a betegvizsgálatot, megismerkednek a vizsgáló eljárásokkal, az egyes kórképek diagnosztikájával, valamint a konzervatív gyógyítás, nyílt vagy endoszkópos és mikroszkópos műtétek lehetőségeivel. Külön hangsúlyt fektetünk az eszközös vizsgálatok bemutatására, az endoszkópos műszerek megismertetésére.

A gyakorlatokon és előadásokon történő megjelenés kötelező.

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
A hallgatók foglalkozásokon való részvételét jelenléti íven regisztráljuk. A foglalkozásokról az aktuális tanulmányi és vizsgaszabályzatban foglaltak szerinti mennyiséget lehet hiányozni. Pótlás az évközi létszám kereteit nem túllépő mennyiségben, az utolsó 2 hétben lehetséges, előzetes regisztrációt követően.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
A vizsgán történő hiányzás igazolása csak hivatalos dokumentummal (orvosi, ill. egyéb hatósági igazolás) történhet.           A foglalkozásokról történő hiányzás nem igazolás köteles. A megengedettnél nagyobb mennyiségű hiányzást pótolni kell a félév elfogadásához.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Jelenleg a tematikában nem szerepel félévközi ellenőrzés, ill. zárthelyi dolgozat.

A félév végi aláírás követelményei:
Részvétel a foglalkozásokon, vagy a hiányzásoknak a fentiekben említett módon történt pótlása.

Az osztályzat kialakításának módja:
A vizsgára bocsátás feltétele a megfelelő mennyiségű gyakorlaton és előadáson történő részvétel. A vizsga napján a kompetencia kérdések megválaszolását követően a tételsornak megfelelő elméleti és gyakorlati tudás alapján kapnak osztályzatot a hallgatók.

A vizsga típusa: Szóbeli kollokvium, előtte kompetencia kérdésekA vizsgajelentkezés módja: SE – Neptun Rendszer

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:
SE – Neptun rendszeren keresztül a SE vizsgaszabályzatának rendelkezései által biztosított lehetőségek alapján.

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja:
A hiányzás igazolása csak hivatalos dokumentummal (orvosi, ill. egyéb hatósági igazolás) történhet.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

Irodalom

A kötelező és ajánlott tankönyvek listája a következő:

 Kötelező: magyar:
 1. Répássy Gábor:
  Fül-orr-gégészet, Fej-Nyak-Sebészet egyetemi tankönyv
  Medicina, Budapest, 2011
  ISBN: 978 963 226 311 3
 1. Semmelweis Egyetem, E-learning-Fül-Orr-Gégészet

angol:

 1. Hans Behrbohm, Oliver Kaschke, Tadeus Nawka, Andrew Swift:
  Ear, Nose and Throat Diseases With Head and Neck Surgery 3rd edition Thieme 2009.
  ISBN: 9783136712030
 1. Semmelweis Egyetem, E-learning-Fül-Orr-Gégészet

német:

 1. Behrbohm, Hans; Kaschke, Oliver; Nawka, Tadeus:
  Hals-Nasen-Ohren-Heilkund
  Kurzlehrbuch, 2012.
  ISBN: 9783131478726
 Ajánlott:
 1. Répássy G.
  Otolaryngology
  2000 egyetemi jegyzet
  Radó Nyomda és Kiadó és Szolg. Kft., Eger, 2000.
 1. Gáborján Anita
  Audiológiai diagnosztika
  Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Budapest, 2018. ISBN: 978-963-331-431-9
 1. Szirmai Ágnes:
  Az egyensúlyzavarok differenciáldiagnosztikája Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió 2006. ISBN: 9639656038
 1. Hirschberg Jenő, Dr. Hacki Tamás, Dr. Mészáros Krisztina Foniatria és társtudományok
  Elte Eötvös Kiadó Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 2013.
 1. Ribári Ottó, Dr. Répássy Gábor, Dr. Hirschberg Andor, Dr. Rezek Ödön: Fül-orr-gégészet fogorvos hallgatók részére
  Medicina, Budapest 2004
  ISBN: 963-242-839-0
 1. Gerlinger Imre
  Tünetorientált fül-orr-gégészet Medicina Könyvkiadó Zrt. 2014. ISBN: 978 963 226 466 0