HÁZIREND KIVONAT

Tovább a teljes Betegtájékoztató – házirend  elolvasásához(pdf) →

Tisztelt Betegünk!

Jelen kivonattal szeretnénk Önt tájékoztatni az Intézmény alapvető működési sajátosságairól a belépés és benntartózkodás szabályairól. A teljes házirendet megtalálhatja a portán, a nővérszobákban, illetve az Intézmény honlapján.

Tájékoztatjuk, hogy Intézményünk területén megfigyelő rendszer működik. Ezzel kapcsolatban bővebb információt a portán elhelyezett tájékoztatóból kaphat.

I. Alapelvek

A fekvő/ járó egészségügyi ellátást igénybe vevő, a beteg hozzátartozója, látogatója és bármely az Intézmény területére belépő személy (a továbbiakban: Beteg) az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani a vonatkozó jogszabályokat és a házirendet az Intézmény teljes területén.

A beteg – képességei és ismeretei szerint – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal együttműködni.

A beteg és hozzátartozói kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait saját jogaik gyakorlása során.

Az Intézmény területén a Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatóság engedélyéhez kötött a kép- és hangrögzítés.

Az Intézmény területére tilos élő állatot behozni.

Az épületben tilos görkorcsolyával, gördeszkával, kerékpárral és egyéb hasonló eszközzel közlekedni.

II. Panaszkezelés

Betegjogi képviselő
Dr. Mina András

Telefonszám: 0620/489-9757
E-mail cím: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu
Fogadóóra időpontja: telefonon egyeztetett időpontban
Fogadóóra helye: Semmelweis Egyetem Külső Klinikai Tömb
(1088 Budapest, Balassa J. u.6. vagy Üllői út 78)
hétfőtől-csütörtökig 08:00 – 16:30, pénteken: 08:00 – 14:00

Ellátásával összefüggésben panasszal élhet írásban az Intézet vezetője felé is, melyet 10 munkanapon belül kivizsgálunk. Bővebben lásd a részletes házirendben.

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi személyzetet munkavégzés közben ért fenyegetés közfeladatot ellátó személy elleni erőszaknak minősül.

 

IIIA belépés és a benntartózkodás rendje

Amennyiben ambuláns/járóbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a betegirányítónál (magasföldszint, 1. ablak), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről.

Amennyiben fekvőbeteg ellátásra érkezett kérjük, jelentkezzen a betegfelvételi irodán magasföldszint, 2 ablak), ahol minden további információt megkap a szolgáltatásaink igénybevételének módjáról és feltételeiről.

Amennyiben Ön látogató kérjük, jelentkezzen a portaszolgálatnál, ahol minden további információt megkap a látogatás rendjéről és módjáról.

Kérjük, csak a kezelése, vizsgálata céljából meghatározott területen, vagy látogatás során a látogatott osztály várójában, a látogatott kórtermében tartózkodjon.

IV. Értékek megőrzése:

Befekvéskor az osztályos nővér értékleltárt vesz fel a behozott értéktárgyairól, mely során alkalma nyílik azokat, vagy azok egy részét megőrzésre átadni. A Klinika csak a páncélszekrényben elhelyezett készpénzért/értéktárgyért vállal felelősséget.

V. A látogatási rend

Látogatási idő:

Hétköznap: 15:00 – 18:00 óra között
Hétvégén és ünnepnapokon: 10:00 – 16:00 óra között

Látogatókat ezen időszakban fogadhat a gyógyító munka és a betegek zavartalan gyógyulása, pihenésük akadályozása nélkül.

14 éven aluli gyermekek beteget nem látogathatnak!

Egy beteget egyszerre két fő látogathat.

Látogatók számára a maszk viselése KÖTELEZŐ!

 

A fekvőbeteg osztályok napirendje

– hőmérőzés naponta 2x,

-új betegek felvétele 7:00-től -reggeli 7:30-8:30

-vizit naponta 3x, hétvégén 2x

-vizsgálatok 7:30-16:30

-műtétek 7:30-tól

-ebéd 12:00-13:00

csendes pihenő 14:00-16:00

vacsora 16:45-17:15

Az osztályonkénti eltérések miatt erről részletes felvilágosítást az osztályos ápolótól fog kapni.

VI. Az osztály elhagyása

A vizitek alatt kérjük, feltétlenül tartózkodjék a kórteremben. Ezek időpontjáról az osztályos ápolóktól kap felvilágosítást.

A klinika épületét este 20:00 óra és reggel 05:00 óra között csak a Szigony utcai fő bejáraton keresztül lehet megközelíteni.

Felvett betegként a klinikai tömb elhagyása csak az osztályvezető vagy kezelő orvos engedélyével és az erre vonatkozó írásos nyilatkozat aláírása esetén lehetséges!

VII. Dohányzás

Dohányzásra kizárólag a bejárattól számított 5 méteres körzeten kívül, illetve a klinika udvarán kijelölt helyen van lehetősége!

VIII. Egyéb rendelkezések

Kérjük, hogy az Intézmény csendjét őrizze meg, ne zavarja betegtársai nyugalmát. Kérjük, ügyeljen a kórház és a kórterem rendjére, tisztaságára saját és betegtársai gyógyulása érdekében.

A klinika berendezéseinek nem megfelelő kezelése, használata, rongálása esetén az intézet kártérítési igénnyel él.

A kórház területén szeszesitalt tartani és fogyasztani TILOS!

Az osztályos telefonokat betegek nem használhatják. 

Televízió, egyéb szórakoztató elektronikai eszköz használata: a kórteremben saját eszköz használatára csak a szobatársak egyöntetű hozzájárulásával van mód. Kérjük a 22 órai lámpaoltást betartani. A behozott elektronikus és egyéb készülékekért a Klinika felelősséget nem vállal.

Amennyiben benntartózkodásával kapcsolatban segítségre van szüksége kérjük, jelezze az osztályos ápolónak, orvosnak, vagy az Klinika bármely munkatársának.

Amennyiben rendkívüli eseményt észlel, jelezze a Klinika munkatársainak, a portaszolgáltnak, vagy hívja a nap 24 órájában az Egyetem Központi Diszpécser- és Járőrszolgálatát a 06-20/663-2000-es telefonszámon!

 

Köszönjük, hogy a HÁZIREND betartásával segíti munkánkat és betegtársai gyógyulását

Budapest, 2022.11.16.

 

Prof. Dr. Tamás László

klinikaigazgató