Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar
Fül- Orr- Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika

A tárgy neve:  fül-orr-gégegyógyászat

Angol nyelven1: Otorhinolaryngology

Német nyelven1Hals-Nasen-Ohrenheilkunde  

Kreditértéke: 

Teljes óraszám: 21      
előadás: 14    
gyakorlat:
7  
szeminárium:
0

Tantárgy típusa: kötelező  

Meghirdetési gyakoriság (félévente v. évente): félévente
Tanév: 2022/23
Tantárgy kódja2: FOKVFUL255_1M

Tantárgyfelelős neve: Prof. Dr. Tamás László

Munkahelye, telefonos elérhetősége: SE, ÁOK, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika
Tel:
06-1-333-3316
Email:
titkarsag.fulo@med.semmelweis-univ.hu

Beosztása: egyetemi tanár

A tantárgy oktatásának célkitűzése, helye az orvosképzés kurrikulumában:
A fül, orr, torok, gége, fej-nyak megbetegedései, e régiók tumorainak kezelése és onkológiai sebészete. Továbbá az orr és melléküregek betegségei, ezek mûtétei. Endoszkópos és mikroszkópos gége-, valamint orr-, melléküreg- és fülsebészet, fül-orr-gégészeti lézerterápia és lézersebészet. Egyéb fül-orr-gégészeti rekonstrukciós és plasztikai sebészeti mûtétek, valamint a nyelõcsõ, gége, légcsõ endoszkópos diagnosztikája. A gyermekkori nagyothallás kivizsgálása, a nagyothallás gyógyítása, a mûtéti hallásjavítás és a cochlearis implantáció. Audiológiai alapismeretek, a fülbetegségek részletes vizsgálata, a nagyothallók ellátása hallókészülékkel vagy műtéti úton. A foniátriai ismeretek, a hangképzés élettana, a rekedtség gyógyítása, a gégebetegek rehabilitációja. Rhinológia. Otoneurológia, az egyensúlyszerv betegségeinek kivizsgálása és kezelése.

A tárgy oktatásának helye (előadóterem, szemináriumi helyiség, stb. címe):
Semmelweis Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika, 1083 Budapest, Szigony utca 36.

A tárgy sikeres elvégzése milyen kompetenciák megszerzését eredményezi:
A hallgatók megismerik a fül-orr-gégészeti betegségek kialakulását, klinikai megjelenését, lefolyását és kezelési lehetőségeit. Elsajátítják a betegvizsgálatot, megismerkednek a vizsgáló eljárásokkal, az egyes kórképek diagnosztikájával, valamint a konzervatív gyógyítás, nyílt vagy endoszkópos és mikroszkópos műtétek lehetőségeivel, technikájával a megfelelő anatómiai alapokra építve.

A tantárgy felvételéhez, illetve elsajátításához szükséges előtanulmányi feltétel(ek): patológia, orális patológia

A kurzus megindításának hallgatói létszámfeltételei (minimum, maximum), a hallgatók  kiválasztásának módja: nincs

A kurzusra történő jelentkezés módja: NEPTUN

A tárgy tematikája:

Előadások tematikája:

 1. Fül-orr-gégészeti vizsgálat.
 2. A külső és a középfül betegségei.
 3. A középfül és a belső fül betegségei. Hallókészülékek, implantátumok.
 4. A szájüreg, a garat és a gége gyulladásos és jóindulatú elváltozásai.
 5. Akut rhinosinusitis, krónikus rhinitis.
 6. Krónikus sinusitis, FESS.
 7. Orrdeformitás, szeptoplasztika, az arc tumorai.
 8. Fejfájás.
 9. A gége jóindulatú elváltozásai, gége oedema, tracheotomia
 10. A gége és a hypopharynx daganatai.
 11. A mesopharynx daganatai.
 12. A szájüreg daganatai.
 13. Kemoradioterápia.
 14. Nyaki terimék, metasztázisok diagnosztikája, terápiája.

 Gyakorlatok tematikája:

1. fül-orr-gégészeti alapvizsgálat egészséges emberen – homlokreflektor használata

2. endoszkópos / mikroszkópos fülvizsgálat (fültisztítás, fülmosás, chr. otitis media, dobhártya perforáció, Grommet), skill labor: fülmodellen paracentesis gyakorlása, temporális csonton fülműtét típusok bemutatás

3. endoszkópos orrvizsgálat (érzéstelenítés,chr. sinusitis, orrpolyposis, epipharynx, veg. aden.), skill labor: koponyamodellen orrvérzés ellátásának gyakorlása (réteges tampon, Bellocq tampon)

4. endoszkópos gégevizsgálat (érzéstelenítés, nyelvgyök, epiglottis, glottis, hangszalag mozgása, hangszalag bénulás, hypopharynx)

5. audiológiai gyakorlat (hangvilla, tisztahang küszöb,tympanometria, BERA, otoakusztikus emissio,  hallókészülék)

6. betegbemutatás / betegvizsgálat (faciális paresis, spontán vesztibuláris tünetek, fülkötözés, párakötés, fül képalkotás értékelés, szájüregi eltérések, pharyngitis, tonsillitis, tonsillectomia, malignus garatfolyamat

7. konzultáció + betegbemutatás / betegvizsgálat (faciális paresis, spontán vesztibuláris tünetek, fülkötözés, párakötés, fül képalkotás értékelés, szájüregi eltérések, pharyngitis, tonsillitis, tonsillectomia, malignus garatfolyamat

Az adott tantárgy határterületi kérdéseit érintő egyéb tárgyak (kötelező és választható tárgyak egyaránt!). A tematikák lehetséges átfedései: –

A tantárgy sikeres elvégzéséhez szükséges speciális tanulmányi munka4: –

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:
Az előadáson részvétel egyetemi szabályozás alapján nem kötelező. Hallgatók gyakorlati foglalkozásokon való részvételét jelenléti íven regisztráljuk. A foglalkozásokról történő hiányzás nem igazolás köteles. A megengedettnél nagyobb mennyiségű hiányzást pótolni kell a félév elfogadásához. Pótlás az évközi létszám kereteit nem túllépő mennyiségben, az utolsó 2 hétben lehetséges, előzetes regisztrációt követően.

A megszerzett ismeretek ellenőrzésének módja a szorgalmi időszakban5:
A szorgalmi időszakban kötelező ellenőrzést nem tartunk. A gyakorlatvezetők folyamatosan tájékozódnak a hallgatók felkészültségéről.

A félév aláírásának követelményei:
Egyetemi szabályzat szerint az oktatás ideje alatt gyakorlatokról 25 %-ban igazolás nélkül lehet hiányozni. A többi gyakorlatot be kell pótolni, erről a pótolt gyakorlat vezetője ad igazolást. A gyakorlat csak ugyanazon tematikájú gyakorlattal pótolható.

A vizsga típusa:
Kiemelt, szóbeli kollokvium

Vizsgakövetelmények6:
Vizsga 1. része: kompetenciakérdésekből 2 kérdés

Kompetenciakérdések Fül-Orr-Gégegyógyászatból

1. Otitis externa diffusa tünetei és klinikai képe
2. Otitis media suppurativa acuta tünetei és klinikai képe
3. Akut halláscsökkenés okai
4. Teendők akut sensorineurális halláscsökkenés esetén
5. Gyermekkori nagyothallás felismerése
6.Fülfájás, fülbe sugárzó fájdalom lehetséges okai (felsorolás)
7. Otitis media suppurativa acuta lehetséges szövődményei
8. Akut mastoiditis tünetei, felismerése
9. Egyoldali savós középfülgyulladás okai gyermek és felnőttkorban
10. A szédülés egyensúlyrendszeri eredetének felismerése
11. Perifériás nervus facialis bénulás lehetséges fül-orr-gégészeti okai
12. Az epistaxis sürgősségi ellátása (Felsorolás)
13. Az epistaxis elsődleges fül-orr-gégészeti ellátása, elülső, középső, vagy hátsó orrvérzésnél. (Felsorolás)
14. Orr folliculitis, furunculus szövődményei, ellátása
15. Rhinitisek típusai (felsorolás)
16. Az angio-oedema (Quincke-oedema), tünetei és ellátása a fül-orr-gégészetben
17. Melléküreg-gyulladások szövődményei (felsorolás)
18. A fej és arc területén hol okoz fejfájást a homloküreg, az arcüreg, a rostasejt és az iköböl gyulladás?
19. Egyoldali orrdugulás, orrváladékozás gyakori okai gyermek és felnőttkorban
20. Fejfájás fül-orr-gégészeti okai (felsorolás)
21. Dysphagia leggyakoribb okai (felsorolás)
22. Tonsillectomia indikációi (absolut és relativ, felsorolás)
23. Peritonsillaris tályog tünetei
24. Peritonsillaris tályog ellátása
25. A para, retropharyngealis tályog tünetei, (panaszok), veszélyei (felsorolás)
26. Tonsillopharyngitisek kórokozói, az antibiotikus kezelés indikációja
27. Szájüreg és szájgarat daganatmegelőző állapotai
28. Tartós rekedtség okai (Miért kell fül-orr-gégészhez küldeni a beteget 3 hetes rekedtség esetén)
29. Gége és hypopharynx tumorok tünettana
30. Nyaki nyirokcsomó duzzanatok okai
31. Nyaki terimék, esetén a kivizsgálás lépései, – melyeknek kell megelőznie a nyirokcsomó eltávolítását és miért-?
32. A felső légúti dyspnoe okai (felsorolás)
33. Dohányos középkorú beteg, féloldali fülfájása esetén, ha a fülvizsgálat nem mutat fülbetegséget mit kell vizsgálni és miért?
34. Fulladó beteg sürgősségi sebészi ellátása, ha az intubáció nem kivitelezhető.

Vizsga II. része: fül-orr-gégegyógyászat 2 tétel
1. A fül anatómiája és élettana, a fülkürt működése.
2. A hallásélettan alapjai. Hallás vizsgálata, (hangvilla vizsgálat, szubjektív
hallásvizsgálatok).
3. Objektív hallásvizsgálatok (timpanometria, kiváltott válasz audiometria, otoakusztikus
emisszió).
4. Az egyensúlyszerv vizsgálata (otoneurológia).
5. A fül fejlődési rendellenességei és a külső fül betegségei.
6. Középfül gyulladások szövődményei.
7. Középfül gyulladások (akut otitisz média, krónikus otitisz média).
8. Otoszklerózis (klinikuma, diagnózisa, terápiája).
9. Az akut és krónikus savós középfülgyulladás. Ventillációs tubus (Grommet)
alkalmazása.
10. A timpanoplasztika fogalma, fajtái. Masztoidektómia, radikális fülműtét.
11. Akut és krónikus szenzorineurális hallásromlás okai, kezelése.
12. Veleszületett nagyothallás és siketnémaság. Csecsemőkori hallásszűrés.
13. Hallásjavító készülékek típusai, indikációja.
14. Kohleáris implantáció és az implantálható hallókészülékek.
15. A BPPV, neuronitisz vesztibuláris, Ménière-betegség klinikuma, terápiája
16. Külső és középfül daganatai.
17. A perifériás faciális bénulás okai, kezelése.
18. A fül környéki fájdalmak differenciáldiagnosztikája és ezek fogászati vonatkozásai
19. Az orr és melléküregek anatómiája és élettana.
20. Külső orr betegségei (sérülései, gyulladásai, daganatai).
21. Az orr és orrmelléküregek fizikális és eszközös vizsgálata, radiológiai diagnosztikája.
22. A rinitiszek típusai. Szaglászavarok.
23. Az alvási apnoe szindróma tünettana, okai és vizsgálata.
24. Az orr és melléküregek akut és krónikus gyulladásos betegségei, szövődményei és
terápiája
25. Az orrüreg vérellátása, orrvérzés okai és ellátása.
26. Orrlégzést akadályozó betegségek. Orrsövényferdülés.
27. Az arckoponya, melléküregek és frontobazális terület sérülései
28. Az allergiás rinitisz, diagnosztika, terápiás alapelvek.
29. Endoszkópos melléküreg sebészet. Kiterjesztett alkalmazások.
30. Az orrmelléküregek jó- és rosszindulatú daganatai, kezelési alapelvek.
31. Malignus melléküreg daganatok kezelése és műtét utáni rehabilitációja, ezek fogorvosi
szempontjai.
32. Arcfájdalmak, orr- és melléküreg betegségek differenciáldiagnosztikája, fogorvosi
vonatkozások.
33. Orr és melléküreg deformitások rekonstrukciója és esztétikai sebészete.
————————————————————————————————————–
34. Nyálmirigyek gyulladásai, szialadenopátiák.
35. Nyálmirigyek jó- és rosszindulatú daganatai.
36. Nyaki terimék differenciáldiagnosztikája.
37. Szájüreg és garat élettana, vizsgálata.
38. Tonzillitiszek, anginák, mononukleózis
39. Az akut tonsillitis szövődményei. Peritonzilláris abszcesszus diagnózisa, terápiája.
40. A szájüreg és garat jóindulatú daganatai és prekancerózus elváltozásai
41. A szájüreg és garat gyulladásos megbetegedései, terápiája.
42. A szájüreg és garat fejlődési rendellenességei.
43. Arc- és szájpadhasadékos beteg diagnosztikája, kezelése.
44. A szájüreg és garat rosszindulatú daganatai, kezelési alapelvek.
45. A gége vizsgálata. Gégebetegségek tünetei. Hangszalagbénulások okai, terápiája.
46. A gége akut és krónikus gyulladásai.
47. A gége jóindulatú daganatai.
48. A gége és algarat rosszindulatú daganatai, terápiája.
49. A HPV szerepe a szájgarati rosszindulatú betegségekben.
50. Traheotómia, konikotómia.
51. Felső légúti nehézlégzés. Légúti idegentestek diagnosztikája, tünetei, ellátása.
52. A hangképzés zavarai (diszfóniák).
53. Nyaki régiók. Nyaki nyirokcsomó disszekciók.
54. Az odontogén gyulladások lehetséges szövődményei (szinuszitiszek, nyaki flegmonék és tályogok)
55. A nyelőcső betegségei és vizsgálata. Nyelészavarok. Nyelőcső idegentestek.
56. Teljes gégeeltávolítás. Beszédrehabilitáció lehetőségei teljes gégeeltávolítás után.

Az osztályzat kialakításának módja és típusa7:
A vizsgára bocsátás feltétele a szabályzat alapján teljesített gyakorlati óraszám aláírása. A vizsga szóbeli vizsga, két részből áll. Első része két kompetencia kérdés megválaszolása. Ennek sikeres teljesítése az előfeltétele a vizsga folytatásának. Kompetencia kérdések nem teljesítése buktató hatályú a vizsga tekintetében. A kompetencia kérdések sikeres megválaszolása esetén a vizsga folytatódik a tételsornak megfelelő két tétellel. Ennek során elméleti és gyakorlat-elméleti tudásuk alapján kapnak osztályzatot a hallgatók. Bármely tétel nem tudása buktató jelleggel bír.

A vizsgára történő jelentkezés módja:
NEPTUN

A vizsga megismétlésének lehetőségei:
Egyetemi szabályzat szerint.

A tananyag elsajátításához felhasználható nyomtatott, elektronikus és online jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom (online anyag esetén html cím):

Kötelező:
1. Dr. Répássy Gábor:
Fül-orr-gégészet, Fej-Nyak-Sebészet
egyetemi tankönyv
Medicina, Budapest, 2011
ISBN: 978 963 226 311 3

2. Semmelweis Egyetem,
E-learning-Fül-Orr-Gégészet
angol:
1. H.Behrbohm, O. Kaschke, T.Nawka, A. Swift:
Ear, Nose and Throat Diseases
Georg-Thieme Verlag, Stuttgart 2009.
ISBN: 3-13-671203-0
2. Semmelweis Egyetem,
E-learning-Ear, Nose, Throat
német:
1. H. Behrbohm, Hans; Kaschke, Oliver; Nawka, Tadeus:
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde
Kurzlehrbuch, 2012.
ISBN: 9783131478726

Ajánlott:
1. Dr. Répássy G.
Otolaryngology
2000 egyetemi jegyzet
Radó Nyomda és Kiadó és Szolg. Kft., Eger, 2000.

2. Dr. Gáborján Anita
Audiológiai diagnosztika
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió Budapest, 2018.
ISBN: 978-963-331-431-9

3. Dr. Szirmai Ágnes:
Az egyensúlyzavarok differenciáldiagnosztikája
Semmelweis Kiadó és Multimédia Stúdió 2006.
ISBN: 9639656038

4. Dr. Hirschberg Jenő, Dr. Hacki Tamás, Dr. Mészáros Krisztina
Foniatria és társtudományok
Elte Eötvös Kiadó Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, 2013.

5. Dr. Ribári Ottó, Dr. Répássy Gábor, Dr. Hirschberg Andor, Dr. Rezek Ödön:
Fül-orr-gégészet fogorvos hallgatók részére
Medicina, Budapest 2004
ISBN: 963-242-839-0

6. Dr. Gerlinger Imre
Tünetorientált fül-orr-gégészet
Medicina Könyvkiadó Zrt. 2014.
ISBN: 978 963 226 466 0