Betűméret: A A A

Diagnosztika

Intézetünk széleskörű diagnosztikus tevékenységet folytat. A patológiai osztályokon leggyakrabban vizsgált szövetmintákon kívül, hazánkban mi dolgozzuk fel a legtöbb hematológiai és központi idegrendszer eredetű, valamint csontokból, lágyrészekből származó daganatos elváltozást.
Az alkalmazott metodikák az alapvető szövettani technikáktól a legmodernebb molekuláris biológiai módszerekig terjednek. A diagnosztikus tevékenyég alapját természetesen napjainkban is a hagyományos szövettani metszetek jelentik. A nagyszámú minta gyors, standardizált feldolgozását az automatizált, modern hisztotechnikai laboratórium teszi lehetővé. Az immunhisztokémiai reakciókat szintén automaták segítségével végezzük.
A szövettani mintákon kívül nagy számban dolgozunk fel cytológiai preparátumokat is, melyek részben külső intézetekből, részben a nálunk működő aspirációs cytológiai ambulanciáról származnak.
Diagnosztikus molekuláris biológiai laboratóriumunkban nagy számban végzünk polimeráz láncreakción alapuló (PCR) vírus diagnosztikai vizsgálatokat. Szintén PCR segítségével történik egyes hematológiai minták klonalitásának meghatározása. Mutáció analízisre RFLP vizsgálatokat, szükség esetén szekvenálást végzünk. Különböző hematológiai és lágyrész dagnatok diagnosztizálásához elengedhetetlenül hozzá tartozik a jellegzetes génátrendeződések kimutatása. Ezekhez a vizsgálatokhoz PCR módszereket, fluorescens in situ hybridizációt (FISH) és kalsszikus cytogenetikai kromoszómaanalízist is végzünk, de lehetőség van összehasonlító genomiális hybridizációs vizsgálatok (CGH) végzésére is. A génexpresszió fehérje szintű vizsgálata külön flow cytometriai laboratóriumban történik, többnyire hematológiai eredetű sejtszuszpenziókon.