Betűméret: A A A

Graduális oktatás

Az Idegsebészet az V. évfolyamon kötelezően választható tantárgy (2 kredit).

Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Banczerowski Péter

Helyszín: SE Neurológiai Klinika Tanterme & Országos Idegtudományi Intézet (hétfőnként 17:00h)

Tárgyleírás:

Az idegsebészet az orvostudománynak az az ága, amely a központi, a perifériás és az autonóm idegrendszer, továbbá azok támasztó struktúrái, a koponya, a gerinc valamint az idegrendszer vérellátásában résztvevő érrendszer betegségeinek diagnosztikájával és kezelésével foglalkozik. Ezen túlmenően az idegrendszer működését károsító, vagy aktivitását módosító kórfolyamatok diagnosztikáját és kezelését egyaránt magában foglalja. Az idegsebészet mindazon sebészi beavatkozásokat és nem sebészi eljárásokat tartalmazza, amelyek az idegrendszert érintő kórfolyamatok diagnosztikája, kezelése, illetve betegek rehabilitációja során szükségessé válnak.

Főbb területei: neurotraumatológia (az idegrendszert és támasztó struktúráit érintő baleseti károsodások), neuroonkológia (a központi és a perifériás idegrendszer daganatos megbetegedései), vasculáris idegsebészet (a központi idegrendszer éreredetű bántalmai),  gerincsebészet (a  gerinc szerkezeti elemeit érintő kórfolyamatok), funkcionális idegsebészet (fájdalom, epilepsia, mozgászavarok befolyásolási lehetőségei), illetve  gyermekidegsebészet.

Az idegsebészet tárgy keretében bemutatásra kerülnek azon kórképek, amelyek a központi és a perifériás idegrendszer károsodásával járnak és műtéti úton kezelhetők. A hallgatók megismerkednek az idegsebészeti műtéti eljárásokkal és diagnosztikai módszerekkel. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek mindazon határterületi problémák, amelyek az idegsebészeti beteg diagnosztizálása, kivizsgálása, kezelése során felmerülhetnek.

A kurzus lehetővé teszi a hallgatók számára, hogy megismerjék a műtét előtti kivizsgálási folyamatokat, az összetett kezelési módszereket, az idegsebészeti betegek műtét utáni ellátását és a betegek követését.

Oktatás módja: tantermi előadás.

Magyar nyelvű előadás tematika:

 1. Bevezetés. Az idegsebészet tárgya és története.
 2. Neuroanatómiai  – mikrosebészeti-anatómiai alapok.
 3. Az idegsebészeti-neurológiai beteg vizsgálata.
 4. A koponyaűri nyomásfokzódás. Hydrocephalusok.
 5. A neurotraumatológia alapjai, koponyasérülések és kezelésük.
 6. Gerinc- és gerincvelő sérülések.
 7. Agydaganatok.
 8. Gerincdaganatok.
 9. A központi idegrendszer ér-megbetegedései.
 10. A gerinc degeneratív megbetegedései.
 11. Epilepszia sebészet és kivizsgálás.
 12. Funkcionális idegsebészet és célzott beavatkozások.
 13. Sugársebészet.
 14. Műtőlátogatás, tesztvizsga.

Követelmények:

A tantárgy elvégzéséhez szükséges tanulmányi munka: Az előadásokon való részvétel, az írásbeli vizsga, vagy a megajánlott jegy feltételeinek sikeres teljesítése. A kurzus során 1 (megajánlott jegy esetén), vagy 2 (tesztvizsga esetén) hiányzás elfogadható, pótlási lehetőség nincsen.

Számonkérés módja:
megajánlott jegy, vagy írásbeli tesztvizsga

A tananyag elsajátítását segítő dokumentumok:

Pásztor – Vajda: Idegsebészet (Medicina 1995)

Nyáry István: A központi idegrendszer sebészete; Gaál Csaba (szerk.): Sebészet, 6.kiadás; Medicina Könyvkiadó Zrt. Budapest, 2007. 424-456

Schmidek & Sweet’s operative neurosurgical techniques / Alfredo Quinones-Hinojosa -62. kiadás című tankönyv is (Jelzetek: I1/412 és I1/413)

Előadások anyagai:

Bevezetés. Az idegsebészet tárgya és története
A koponyaűri nyomásfokzódás. Hydrocephalusok
– A neurotraumatológia alapjai, koponyasérülések és kezelésük
Gerinc -és gerincvelő sérülések
Agydaganatok

A központi idegrendszer ér-megbetegedései
– Gerincdaganatok
A gerinc degeneratív megbetegedései
Epilepszia sebészet és kivizsgálás
Funkcionális idegsebészet és célzott beavatkozások
Sugársebészet

Graduate Student Course in Neurosurgery

English Language Program at Semmelweis University:

Program Locations:    Department of Neurology (1086 Bp. Balassa u. 6.)  & National Institute of Neurosurgery (1145 Bp. Amerikai út 57.)

Target audience: 5th year medical students

Course title: Introduction to neurosurgery with case presentations and operating room visit.

Program:

 1. Introduction to neurosurgery: history of neurosurgery.
 2. Basics of micro-neurosurgical anatomy.
 3. Neurological investigation of the neurosurgical patient.
 4. Increased intracranial pressure. Hydrocephalus.
 5. Head and injury and neurotrauma basics.
 6. Spine and spinal cord injuries.
 7. Spinal tumors.
 8. Brain tumors, neurooncology.
 9. Vascular malformations of CNS.
 10. Degenerative spine diseases.
 11. Epilepsy surgery and investigations.
 12. Functional neurosurgery and stereotactic procedures.
 13. Radiosurgery.
 14. Visiting the operating theatre and examination.

Only one (in case of offered mark) or two absence ( in case of written test) is allowed.

Final exam: offered mark or written test.

Presentations:
-Introduction to neurosurgery
-Neurological investigation of the neurosurgical patient
-Increased intracranial pressure
-Head and injury and neurotrauma basics
-Spine and spinal cord injuries
-Spinal tumors
Brain tumors, neurooncology
-Vascular malformations of CNS
-Degenerative spine diseases 
-Epilespy surgery and investigation
-Functional neurosurgery and stereotactic procedures

Thematik des neurochirurgischen Kurses

 1. Einleitung: Geschichte der Neurochirurgie, fundamentale Neuroanatomie, Grundlagen der Untersuchung des neurochirurgischen Patienten
 2. Grundlagen der bild-darstellenden Diagnostik (neuroimaging), sowohl morphologische als auch funktionelle Diagnostik
 3. Diagnostik und chirurgische Behandlung des Hydrocephalus und des erhöhten intrakraniellen Druckes
 4. Diagnostik und chirurgische Behandlung von Hirn(Schädel)- und Rückenmark-(Wirbelsäule)Trauma
 5. Diagnostik und chirurgische Behandlung von gutmütigen Hirn Tumoren
 6. Diagnostik und chirurgische Behandlung von Rückenmark Tumoren
 7. Diagnostik und chirurgische Behandlung degenerativer Wirbelsäule-Krankheiten
 8. Diagnostik und chirurgische Behandlung von Hirnschlag
 9. Diagnostik und operative (mikrochirurgische und/oder endovaskuläre) Behandlung von intrazerebralen vaskulären Mißbildungen
 10. Pediatrische Neurochirurgie
 11. Neurochirurgische Behandlung von Schmerzzuständen, erhöhte Spastizität, pathologische Bewegungsformen
 12. Chirurgische Behandlung der Epilepsie
 13. Diagnostik und chirurgische Behandlung der peripheren Nerven, und infekziöser Zuständen
 14. Schriftliche Prüfung