Betűméret: A A A

Graduális képzés

Klinikai Genomika-I Curriculum 

NEPTUN Kód: DI0043KV_1M
Klinikai modul- kötelezően választható tárgy

A tantárgy előadójának neve: Prof. Dr. Molnár Mária Judit

A tárgy minden tanév I. szemeszterében kerül meghirdetésre.

Ideje: 2016/2017 / I. félév- szeptembertől minden hétfőn 18:00-tól
Helye: 1083 Budapest, Tömő u. 25-29. I. em Előadó terem  

A tárgy célja: a genetikai és genomikai alapismeretekre épülő, az öröklődő megbetegedések, polygénes multifaktoriális kórképek klinikai diagnosztikáját, szűrést, megelőzését és kezelését elősegítő ismeretek elsajátítása.  

Kredit érték: 2 pont

A curriculum 14 x 2 előadásból álló tematikája a következő:  

1.1. A gének és betegségek kapcsolata 1×2 óra – Molnár Mária Judit                                  

1.2. Genetika a diagnosztikában 1×2 óra 

Molekuláris biológiai diagnosztika az onkológiában – Tímár József                             

1.3. Veleszületett rendellenességek és dysmorphiás syndromák genetikai háttere 1×2 óra – Fekete György                                            

1.4 Farmakogenetika  1×2 óra – Molnár Mária Judit                                                          

1.5.– 2.1.8. Monogénes betegségek klinikai manifesztációja 4×2óra

  • Neurogenetikai betegségek – 2 óra –  Molnár Mária Judit                            
  • Belgyógyászati betegségek – 2 óra – Igaz Péter                                                                   
  • Haematológiai betegségek – 1 óra – Haltrich Irén                                         
  • Cardiológiai betegségek – 1 óra – Szelíd Zsolt                                              
  • Szemészeti betegségek – 1 óra  – Németh János                                                                   
  • Bőrgyógyászati betegségek – 1 óra – Kárpáti Sarolta                                   

1.9.A polygénes és multifaktoriális gyakori betegségek genetikája (a gyakori betegségekre hajlamosító genetikai tényezők, diabetes mellitus, hypertensio, cardio- és cerebrovascularis betegségek, autizmus, schizophrenia, epilepsia, Alzheimer kór, vénás thrombózis, időskori macula degeneráció) 1×2 óra –  Reményi Viktória                                     

1.10. A személyre szabott orvoslás alapelvei és klinikai alkalmazása 1×2 óra – Németh György/ Molnár  Mária Judit                                                                         

1.11. A genetikai betegségek megelőzése: szűrés, genetikai tanácsadás, rizikó kalkuláció. Jogi és elvi aspektusok 1×2 óra – Molnár Mária Judit                                                                   

1.12. Genetikai betegségek kezelési lehetőségei (génterápiák, enzimpótló kezelések, sejtterápia- őssejt, indukált őssejt) 1x 2 óra –  Molnár Mária Judit 

1.13. Genomikai bioinformatika a mindennapi klinikai gyakorlatban 1×2 óra – Buza Krisztián

1.14. TESZT Vizsga                                                                                                   

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: A hallgatók tantermi előadások keretében vesznek részt a foglalkozásokon. A szemeszter folyamán kettő alkalommal fogadható el a távolmaradás. Az a hallgató, aki ennél többet hiányzik, nem kapja meg a félévi aláírását.

Előfeltételi tárgyak: biokémia, molekuláris és sejtbiológia, genetika és genomika

A félév végi aláírás követelményei: – Legfeljebb 2 hiányzás – A félév végén a tesztvizsga sikeres teljesítése

A vizsga típusa: Írásbeli teszt

Az osztályzat kialakításának módja: tesztvizsga a félév végén

Elégséges: 60% Közepes: 70% Jó: 80% Jeles: 90%-tól

Vizsgakövetelmények: a fenti tematika alapján az ismeretek elsajátítása

A vizsgajelentkezés módja: –

A vizsgajelentkezés módosításának rendje:-

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: orvosi igazolás. Nyomós indok esetén egyéni megítélés alapján a tesztvizsga későbbi időpontban pótolható.  

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája: Papp Zoltán (szerk.): Klinikai genetika. Golden Book Kiadó, Budapest, 1995. Oláh Éva: A klinikai genetika alapjai. Medicina, Budapest, 1999. Turnpenny PD, Ellard S: Emery’s Elements of medical Genetics. Chirchill Livingstone 13th ed. 2007.   

A felkészülést segítendő, az előadások anyagai a Könyvtár “Tudásbázis” felületén megtalálhatók: http://lib.semmelweis.hu/

 

Disruptive medical technologies

NEPTUN Kód: AOSGRI374_1A
Date: at 6 pm every Tuesday starting on 7 February

Venue: Hevesy György lecture room, Elméleti Orvostudományi Központ, 1094 Budapest, Tűzoltó u. 37-43.

TitleDateLecturers
IntroductionFebruary 7Maria Judit Molnar - Bertalan Mesko
Personal Medicine, Genomic MedicineFebruary 14Maria Judit Molnar
Personal Medicine - Imaging and HealthFebruary 21Lajos Kozak-Gabor Rudas
Social media in medicine - From Filters to sharingFebruary 28Bertalan Mesko
Mobile health and the wearable sensor revolutionMarch 7Bertalan Mesko, Arcus
Medical application of artificial intelligenceMarch 14Pe‚ter Balicza, Bence Bolgar
Creation: From 3D printing to the future of hospitalsMarch 21Bertalan Mesko, BME PhD student
Biotechnology and genetherapyMarch 28Maria Judit Molnar
Methods: Optogenetics + NanotechnologyApil 4Viktor Varga
Medical roboticsApril 18Arpad Takacs
Future of medical technology, Presentation of the selected topicApril 25Bertalan Mesko
Ethical issues of modern technologiesMay 2Maria Judit Molnar
ExamMay 9Maria Judit Molnar

Personalized Medicine – Genomics:

P4 Disruptive Course Molnar M

Medical biotechnology – an overview:

Biotech 2014 03.18