a Semmelweis Egyetem
50 nap
4 óra
23 perc
4 mp

Neurológiai szakgyógytornász szakirányú továbbképzési szak

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Neurológiai Klinikájának szervezésében 2019 őszétől Neurológiai szakgyógytornász szakirányú továbbképzés indul.

Olyan szakemberek továbbképzésének nyújt lehetőséget, akik a neurológiai fizioterápia iránti érdeklődésük és tudásuk továbbfejlesztése érdekében nyitottak az idegrendszer működésének mélyebb megismerésére. Ebben a képzésben fontos szerepet kap a korábbi tanulmányokból ilyen részletességgel hiányzó neuroanatómiai, szövettani, neuropathológiai és neuroradiológiai tananyag elsajátítása. Az idegrendszeri betegségek és azok tünettanának részletes megtanulása, valamint a differenciáldiagnózisban fontos szerepet játszó neuropszichológiai alapfogalmak, vizsgálatok megismerése. Fontosnak tartjuk a speciális neurológiai fizioterápiai vizsgálatok újszerű, átfogó ismereteinek alkalmazását, melyek nemcsak a motoros, hanem a kognitív funkciókra is kiterjednek.

Az oktatás részidős képzési formában, levelező munkarendben történik. A képzés 2 féléves, az előadások és gyakorlatok óraszáma egy félévben 60 óra. A képzés gyakorlatorientált, az előadások és gyakorlatok aránya 50-50%. Teljesítendő kreditérték: 30 kredit/félév.

Jelentkezés csak gyógytornász-fizioterapeuták (BSc), illetve okleveles fizioterapeuták (MSc) számára lehetséges.

A 2. félév végén tett sikeres záróvizsga és a szakdolgozat megvédése után a Semmelweis Egyetem oklevelet ad a hallgatónak neurológiai szakgyógytornász végzettségről.

Jelentkezési szándékot írásban az edinaparkinson@gmail.com email címen lehet megtenni.

Bármilyen további kérdést ugyanezen az email címen, illetve telefonon lehet feltenni.

Udvarhelyi Edina

06 20 825 0405

Képzési és kimeneti követelmény