XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok
és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok
erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2015 tavaszára meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát
(XXXII. OTDK).A rendezvény időpontja: 2015. március 31. – 2015. április 3.
A rendezvény szervezője: Semmelweis EgyetemElérhetőségek:
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (NET)
1094 Budapest Tűzoltó u. 37-47. (EOK)
otdk2015.semmelweis.tdk@gmail.comKözponti weboldal: www.otdt.hu
Ügyvezető elnök:
Dr. Merkely Béla
tszv. egyetemi tanárÜgyvezető titkár:Dr. Széplaki Gábor
egyetemi adjunktusÜgyvezető titkár-helyettes:Dr. Boros András Mihály – PhD hallgatóHallgatói képviselő:Karády Júlia – egyetemi hallgatóHelyettes hallgatói képviselő:Kolossváry Márton – egyetemi hallgató
 

TÁJÉKOZTATÓ PRO SCIENTIA ARANYÉREM PÁLYÁZATRÓL ÉS A MESTERTANÁR ARANYÉREM FELTERJESZTÉSRŐL

 1. Pro Scientia Aranyérem pályázat

A hallgatók számára megnyílt a lehetőség az OTDT online rendszerében a Pro Scientia Aranyérem pályázatok benyújtására. Erről minden, a XXXII. OTDK-n pályamunkát bemutató hallgató az e-mail címére kapott tájékoztatást. A pályázat benyújtására azok a hallgatók jogosultak, akik

 1. A)     a XXXII. OTDK-n tagozati első helyezést értek el;

VAGY

 1. B)      a XXXI. OTDK-n értek el tagozati első helyezést, és a XXXII. OTDK-n is mutattak be pályamunkát.

 

A pályázat további feltételei:

 1. A)     legalább egy állami avgy államilag elismert középfokú „C” típusú nyelvvizsga;
 2. B)      TDT-elnöki ajánlás (Felhívjuk figyelmüket, hogy ezek személyre szabott ajánlások, nincs rá formanyomtatvány.)

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 4. (hétfő), ez a postára adás végső dátuma.

A határidőig online szükséges benyújtani a nevezési lapot, ennek során szkennelve fel kell tölteni az igazoló dokumentumokat (oklevelek, publikációk, TDT-elnöki ajánlás). Ezt követően a pályázatot véglegesíteni kell, utána lesz nyomtatható a pályázati adatlap, amelyet aláírva egy példányban az igazoló dokumentumokkal együtt kell az OTDT Titkárságának megküldeni.

Postázási cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság, 1143 Budapest, Szobránc u. 6-8.

A pályázatokat először az OTDT szakmai bizottságai értékelik, és javaslatot tesznek a beérkezett pályázatok közül legfeljebb öt esetében a felterjesztésre. A szakmai bizottságok által felterjesztett pályázatokat 2015. június 26-án a Pro Scientia Aranyérem Odaítélő Bizottság és annak három albizottsága véleményezi majd, és dönt a 2015-ben odaítélhető 45 Pro Scientia Aranyérem és két Pro Arte Aranyérem odaítéléséről.

 1. Mestertanár Aranyérem felterjesztések – beküldési határidő: 2015. május 4.

Az OTDT kétévente, az aktuális OTDK évében Mestertanár Aranyérem kitüntetést adományoz a kiemelkedő témavezetői és tudományos diákköri szervezői munka elismeréseként az erre érdemsült oktatóknak, kutatóknak. A XXXII. OTDK évében, 2015-ben a felsőoktatási intézmények, karok által oktatóik, kutatóik, Mestertanár Aranyérem kitüntetésre való jelölését 2015. május 4-ig (postára adás vagy az e-mail-ben történő megküldés legvégső dátuma) lehet benyújtani az OTDT Titkárságának hagyományos postai úton, vagy e-mailben megküldve (szkennelve) a jelölési lapokat.

A Mestertanár Aranyérem felterjesztéseket az idei évben is az OTDT honlapjáról letölthető dokumentumok megküldésével kell benyújtani.

Jelölni azokat a személyeket lehet, akik a Mestertanár Aranyérem Szabályzatban foglaltaknak eleget tesznek. A Szabályzatban megfogalmazott feltételek:

 1. Kiterjedt és eredményes témavezetői tevékenység.

A kitüntetésre olyan személy jelölhető, aki számos eredményes önképzőköri munka témavezetője volt.

 1. Diákokat érintő tudományszervezői tevékenység.

A kitüntetés odaítélésénél fontos szempont a hallgatókat érintő tudományszervezői tehetséggondozó tevékenység megléte.

Az 1. és 2. pont közül legalább az egyik esetben szükséges a legalább 10 éves eredményes munka megléte és dokumentált igazolása.

Felterjesztők: a felsőoktatási intézmények és karaik TDT-elnökei.

Jelöltek száma: egy intézmény/kar szekciónként legfeljebb két felterjesztést tehet.

 

A jelöléshez szükséges dokumentumok:

 1. Egyéni jelölőlap kitöltve, a feltételeknek  való megfelelés igazolásához alkalmas módon kitöltve.
 2. Összesített jelölőlap (egy intézmény/kar valamennyi szekcióba valamennyi jelöltjének nevét tartalmazza).

A jelölőlapokat az intézményi/kari TDT-elnöknek kell aláírni és összesítve (az összesített jelölőlappal együtt) az OTDT Titkárságának megküldenie.

A dokumentumok az OTDT honlapján a „Kitüntetések/Mestertanár Aranyérem” menüpontban érhetőek el, a következő linken:

Egyéni jelölőlap: http://www.otdt.hu/hu/cms/kituntetesek/mestertanar-aranyerem/egyeni-jelolesi-lap/

Összesített jelölőlap: http://www.otdt.hu/hu/cms/kituntetesek/mestertanar-aranyerem/osszesitett-jelolesi-lap/

A beküldés módja:

Postai úton, cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1114 Budapest, Szobránc u. 6-8.

Szkennelve, e-mail-ben, e-mail cím: otdt.titkarsag@ofi.hu. Az e-mail-ben beérkezett felterjesztések megérkezéséről a megküldést követő 24 órán belül visszaigazolást küldünk. Amennyiben nem kap visszaigazolást, kérjük, érdeklődjön a Titkárságon arról, hogy levele megérkezett-e hozzánk.

Benyújtás határideje: 2015. május 4.

 
EREDMÉNYHIRDETÉS – A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció díjazottjai

 

Sikerrel zárult a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciója.

Az eredményhirdetés letöltése itt

Eredmények számokban

Hallgatói tagozatbeosztás

 

Letölthető PROGRAMTÁBLA az előadások sorrendjével.

 

TÁMOGATÓINK

 

Köszönetet szeretnénk mondani TÁMOGATÓINK-nak, akik anyagi segítséget nyújtottak a konferencia megszervezéséhez, ezáltal hozzájárultak a magasabb színvonal megteremtéséhez.

Professzori köszöntő

Szeretettel meghívom a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekciójának ünnepélyes megnyitójára, ahol a felsőoktatás és az orvosképzés prominens képviselői teszik tiszteletüket.

A megnyitó ünnepség részletei

Tisztelt Látogató!

A 2015-ös Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját nyolc év után ismét a Semmelweis Egyetem szervezi, amelyen az orvosi egyetemek élet- és egészségtudományi karainak hallgatói a Tudományos Diákköri Konferenciákon való kiemelkedő szereplésük jutalmaként vehetnek részt.

Az idén mintegy 75 tagozatban megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferencia a legtehetségesebb hallgatók tudományos seregszemléje, az ország legjobbjai adhatnak itt számot munkájukról. A legkiemelkedőbbeket I-II-III. és Pro Scientia díjjal jutalmazzák.

Hány hallgató vesz részt a konferencián?

Az elmúlt évben megváltozott az ezzel kapcsolatos szabályozás. A jól teljesítő medikáknak és medikusoknak egyre nagyobb esélyük van eljutni az országos versenyre, hiszen nyolc év alatt megnégyszereződött a szekció kvótája, vagyis a delegálható hallgatók keretszáma. Így a jövő évi OTDK-n már több mint 600 hallgató versenghet egymással az orvos- és egészségtudományi szekcióban. Vannak, akik a részvételre való jogosultságot már megszerezték az idei intézményi versenyeken, míg a keret másik felét a jövő februári TDK díjazottjai adják.

Ez az alkalom azonban azoknak a hallgatóknak is izgalmas előadásokat tartogat, akik majd csak a jövőben szeretnének közvetlenül bekapcsolódni a tudományos diákköri munkába. Esetleg az is előfordulhat, hogy már el is kezdték azt, de az országos versenyre nem szereztek kvótát.

Mi a sikeres TDK-, illetve OTDK-szereplés titka?

A legfontosabb talán az, hogy a munka érdekes hipotézisen és megfelelő módszerrel kivitelezett tudományos kutatáson alapuljon. Ezt kövesse az összeszedett, strukturált, érthető és jól prezentált előadás. Gyakori hiba, hogy a hallgató mindent el akar mondani, emiatt túlzsúfolttá válnak a diái. Fontos, hogy kiderüljön: a korábbi kutatások eredményeihez képest mi az önálló munka, vagyis az, amit az adott diákkörös maga tett hozzá az anyaghoz.

A jó helyezések elérésén túl milyen hozadéka lehet a versenynek, a diákköri munkának a hallgatók számára?

A világra mindenki valamilyen tehetséggel megáldva születik. Vannak, akik jól sportolnak vagy valamilyen testi erőt igénylő fizikai munkára születtek. Mások a művészetekben kiemelkedőek és finomságukkal más emberek lelkére képesek jó hatást gyakorolni. Megint mások a reáltudományokban vannak otthon és pillanatok alatt képesek az élet bonyolult összefüggéseit egyszerűnek látni, ezzel nyugalmat és rendezettséget árasztva maguk körül. Olyanok is vannak, akik a nyelvekben járatosak és könnyedén teremtenek kapcsolatot idegen népekkel, megértve észjárásukat. A tehetséggel megáldott embertípusok sorát még hosszasan folytathatnám, de bármilyen talentummal vagyunk is megáldva, a legfontosabb, hogy tudjuk: ezzel együtt hatalmas felelősséget is kaptunk a vállunkra.

Mi orvosok például az értelem és a jó tanulási képességek mellett a gyógyításhoz szükséges empátiát is ajándékba kaptuk születésünkkor, ami képessé tesz bennünket arra, hogy a beteg embert ne egy szerelésre szoruló eszköznek, hanem egy érző, gondolkodó, nagyon értékes kincsnek tekintsük, aminek a további sorsa, működése, világra gyakorolt hatása a kezünkben van. A Teremtő hivatásunk művelése során olyan feladattal bíz meg bennünket, amit kimondani is nehéz: asszisztensei lehetünk az élet és halál kérdésében. Olyan eszközöket, lehetőségeket, és ezekkel együtt egy olyan hatalmas felelősséget ad a kezünkbe, amit csakis a legnagyobb alázattal és a megszerezhető legnagyobb tudással lehet vállalni.

Ahhoz, hogy ezt a felelősségteljes hivatást jó szívvel és tiszta lélekkel tudjuk végezni, rengeteg munkára van szükség. Gabriel García Márquezt szeretném itt idézni, aki azt írja búcsúlevelében: „Megtanultam, hogy mindenki a hegytetőn akar élni, anélkül hogy tudná, hogy a boldogság a meredély megmászásában rejlik.” De hát mitől emelkedik ki valaki, ha mindenki más is kiemelkedik? Márquez időtálló gondolata alapján sokkal jobban tesszük, ha megmásszuk azt a meredek hegyet. És lehet, hogy ez nagy erőfeszítést igényel, de amikor a csúcsra érünk, élvezhetjük az elénk tárulkozó csodálatos kilátást, és észrevehetjük az újabb kihívást kínáló megmászandó csúcsokat, amelyek új értelmet adnak az életünknek. Ezeket pedig lentről esetleg meg sem láthattuk volna.

Sok megmászandó hegycsúcsot kívánok minden hallgatónknak, és hozzá kitartó hegymászást, sok erőt!

Prof. Dr. Merkely Béla
a Semmelweis Egyetem Tudományos Diákköri Tanács elnöke, a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció ügyvezető elnöke

 

Sajtóközlemény

 

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciahivatalos sajtóközleménye.

Budapest, 2015. március 25. – Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével 2015. március 25-én megkezdődnek a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (XXXII. OTDK) rendezvényei. Az idei esztendő legnagyobb felsőoktatási tehetséggondozási seregszemléje több mint 5600 fiatal tudósjelölt számára kínál bemutatkozási lehetőséget 16 tudományterületi szekcióban.

2015. március 25-én kezdetét veszi a hazai felsőoktatási tehetséggondozás idei legnagyobb szabású seregszemléje, a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) szervezésében, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével megvalósuló konferenciasorozat 16 tudományterületi szekcióban, 9 város (Budapest, Debrecen, Gödöllő, Hódmezővásárhely, Kolozsvár, Pécs, Sárospatak, Szeged, Veszprém) felsőoktatási intézményében kínál több mint három héten át, 2-3 napos szekcióülések keretében megmérettetési lehetőséget a pályamunkákkal nevezett fiatal tudósjelöltek számára.

A XXXII. OTDK a több mint hat évtizedes múltra visszatekintő tudományos diákköri mozgalom hagyományainak megfelelően országos tudományos fórumot biztosít az önképző, kutató, illetve művészeti munkában legkiválóbb eredményeket felmutató egyetemisták és főiskolások számára. Az idei rendezvénysorozatra nevezett 5612 tudósjelölt szakértő zsűri előtt tarthat előadást az intézményi tudományos diákköri konferenciákon már minősített, pályamunkákban összefoglalt tudományos és művészeti eredményeiről. A részvételi jogot elnyert fiatalokat 6426 oktató segítette témavezetőként. A legjobb munkák I., II. és III. helyezések valamelyikében részesülhetnek.  Az OTDK szekcióüléseit követően az első helyezettekből 48-an a Pro Scientia Aranyérem, az intézmények által jelölt, tartósan kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző oktatók közül 50-en a Mestertanár Aranyérem kitüntetéseket nyerhetik el.

A XXXII. OTDK érdekessége, hogy a hazai felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók mellett a határon túli magyar egyetemisták, valamint a kiemelkedő teljesítményt nyújtó középiskolás kutató diákok is nevezhettek pályamunkáikkal a tudományterületi szekciók valamelyikébe. Az idén több mint 170 olyan dolgozatot mutatnak be az egyes helyszíneken, amelyet határon túli magyar tudósjelölt készített. A külhoni magyar résztvevők száma látványosan emelkedett.

A rendezvénysorozat célja a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenység ösztönzése, a tehetséges hallgatók és mestereik támogatása, és ezáltal a jövő tudósainak sikeres pályakezdéséhez való hozzájárulás. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Dr. Szendrő Péter a következőképpen foglalta össze az OTDK üzenetét: „A tudományos diákköri mozgalom mindenekelőtt azt az üzenetet közvetíti a részt vevő fiatalok felé, hogy érdemes bekapcsolódni a felsőoktatási intézmények tudományos műhelyeinek munkájába, és együtt kutatni a legkiválóbb tanárokkal, mert nincsen ennél intenzívebb felkészülési forma, hasznosabb időtöltés a tehetséges tudósjelöltek számára.”
A rendezvénysorozat meghatározó esemény a szekciókat befogadó felsőoktatási intézmények számára is, mert egy-egy helyszínen akár több ezer pályázó hallgató, konzulens, bíráló, szponzor, valamint érdeklődő tevékeny részvételére számíthatnak, megismertethetik a saját intézményükben folyó munkát és tehetséggondozást.

Az OTDK kaput nyit a tudományos közélet felé, bizonyítva az új nemzedék tehetségének, szorgalmának, tenni akarásának ígéretét.

További információ:
Dr. Cziráki Szabina
Tel.: +36 30 241 5313
Email: otdt.titkar@ofi.hu

 

A részvétel feltételei

1. Általános tájékoztató

A XXXII. OTDK Központi Felhívásának célja, hogy az intézményi TDT-elnökök és a hallgatók számára tájékoztatást adjon a nevezéssel kapcsolatos legfontosabb információkról. Jelen dokumentum a legfontosabb adminisztratív feladatokat tartalmazza. A felhívás mellett a TDT-elnökök és a hallgatók az OTDT honlapján is nyomon tudják követni a XXXII. OTDK-val kapcsolatos legfrissebb eseményeket.

Az OTDT Titkárságának elérhetőségei:

Honlap: www.otdk.hu
E-mail: otdt.titkarsag@ofi.hu
Telefon: +36 (1) 235-7253
Postai cím: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, OTDT Titkárság 1143 Budapest Szobránc u. 4-6.

2. Részvételi feltételek

A nevezés feltétele, hogy a pályamunka és annak valamennyi szerzője megfeleljen a Központi Felhívásban és annak mellékleteiben megfogalmazott feltételeknek.

A XXXII. OTDK-ra azok a hallgatók szerezhetnek jogosultságot, akik a XXXI. OTDK nevezési időszakát követő és a XXXII. OTDK nevezési időpontját megelőző első fordulót jelentő minősítő (válogató) szakterületi, kari, intézményi /művészeti diákköri fórum (a továbbiakban intézményi konferencia) idején osztatlan, BA/BSc vagy MA/MSc képzésben vettek részt [1], és megfelelnek a Központi Felhívásban és a megpályázott szekció felhívásába foglalt valamennyi követelménynek. A XXXII. OTDK-ra nevezhetnek továbbá azok a középiskolások, akik megfelelnek a feltételeknek.

2.1. Tartalmi feltételek

A képzési idő alatt, önképzési céllal [2] végzett diáktudományos/művészeti tevékenységet dokumentáló pályamunka (dolgozat, alkotás), amelyet a szakterületi, kari, intézményi tudományos/művészeti diákköri fórumon (a továbbiakban intézményi konferencián) az abszolutóriumot megelőzően [3] a szerző(k) személyesen bemutatott (bemutattak), és ott a zsűri javasolta a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián történő bemutatását.

A XXXII. OTDK-ra nevezett pályamunkának tartalmilag azonosnak kell lennie azzal a pályamunkával, amellyel készítője/készítői az intézményi konferencián jogosultságot szerzett(szereztek) az OTDK-n történő részvételre. Az OTDT külön felhívja a nevezni szándékozó hallgatók figyelmét, hogy a benevezett pályamunkákat plágiumkereső szoftverrel vizsgálja meg. A szerzői jogokat bizonyítottan sértő dolgozatokat az OTDT kizárja a nevező intézmény egyidejű értesítésével.

3. Az intézményi TDK-konferenciák dokumentációja

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák, az OTDK, a Pro Scientia Aranyérem pályázatok, valamint a Mestertanár Aranyérem felterjesztések adatainak kezelésére online rendszert működtet (elérhető az OTDT honlapjáról).

Az intézményi TDK-konferenciák dokumentumait legkésőbb az intézményi konferenciát követő két héten belül kell az intézményi/kari TDT-elnöknek, -titkárnak, -felelősnek (a továbbiakban: TDT-elnök) megküldeni az OTDT Titkárságának az alábbiakban ismertetett módon:

Az elektronikus Excel/XML formátumú, adatokkal hiánytalanul kitöltött jegyzőkönyv feltöltése az OTDT online rendszerébe. A jegyzőkönyvet kötött formátumban kell feltölteni, aminek mintája az OTDT honlapján, valamint az online rendszerben érhető el. Ugyanitt található a jegyzőkönyv használatával kapcsolatos útmutató is.

A kitöltött és a zsűritagok által aláírt jegyzőkönyveket szkennelve e-mail-ben vagy hagyományos postai úton kell megküldeni az OTDT Titkárságának.

A papíralapú dokumentáció beérkezését követően az OTDT Titkársága összeveti azt az OTDT online rendszerébe feltöltött adatokkal, és tartalmi azonosság esetén jóváhagyja a jegyzőkönyvet. Ha a papíralapú és az elektronikus jegyzőkönyv között eltérés van, az OTDT Titkársága hiánypótlást kér az érintett TDT-elnöktől, és annak beérkezését követően – ha az egyértelműen tartalmazza a kért információkat és adatokat – jóváhagyja a jegyzőkönyvet.

4. A hallgatók feladatai a XXXII. OTDK-n történő részvétellel kapcsolatban

Az intézményi TDK-konferencia jegyzőkönyvének OTDT Titkárság által történt befogadását követően a hallgatók a jegyzőkönyvben megadott e-mail címükre kapnak tájékoztatást arról, hogy az intézményi TDK-konferencián a pályamunkájuk javaslatot kapott a XXXII. OTDK-ra történő bemutatásra (a 2012-2013. évi tanév II. félévében jogosultságot szerző hallgatóknak a XXXII. OTDK Központi Felhívásának megjelenése után küldi ki az online rendszer a leveleket). Az e-mail megküldésének napját követően a hallgatóknak 30 nap áll a rendelkezésükre, hogy az intézményi TDK-konferencián bemutatott és ott a XXXII. OTDK-ra javasolt pályamunkájukat PDF-formátumban az OTDT online rendszerébe feltöltsék, valamint kiválasszák azt a szekciót, amelybe a későbbiekben nevezni szeretnének a dolgozattal. Azok a hallgatók, akik a XXXII. OTDK érintett szekciójának nevezési határidejét megelőző 30 napon belül megrendezett intézményi TDK-konferencián kapnak jogosultságot pályamunkájukkal, legkésőbb a nevezési határidőig kell, hogy feltöltsék dolgozatukat az online rendszerbe.

A pályamunkák szekciók szerinti formai és tartalmi követelményeit a Központi Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza. Felhívjuk a TDT-elnökök figyelmét, hogy az intézményi TDK-konferenciákat az OTDK szekciói előírásainak figyelembe vételével szervezzék meg, és a pályaművekkel szemben támasztott formai követelményeket is a szekciók iránymutatásának megfelelően adják meg, illetve az értékelés is a szekciók szempontjai alapján történjen.

4.1. A hallgatói nevezés lépései

 1. Az intézményi TDK-konferenciát követően:
  Pályamunka feltöltése és a szekció kiválasztása az e-mail megküldésétől számított 30 napon belül.
 2. A hallgatók számára megadott nevezési határidőig (a nevezési időszak 2014. szeptember 15-én kezdődik):
  A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.
  Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni. A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza.
  Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.
 3. A hallgatók számára megadott nevezési határidőt követően:Az intézményi TDT-elnök részére átadandó: A pályamunka és a nevezésekhez kapcsolódó dokumentáció a szekció által kért formában, a szekció felhívásában meghatározott módon (amennyiben a szekció kér dolgozatot, úgy a rendező intézmény számára megküldendő pályamunkákra vonatkozó kritériumokat a szekciók felhívásai tartalmazzák).

 

4.2. Abszolutóriumot szerzett hallgatók nevezése

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a felhívásban és a mellékletekben foglalt követelményeknek – a XXXII. OTDK-ra benevezhető.

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXII. OTDK-ra):

 • osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek részt és
 • abszolutóriumot szereztek (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató),

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a két lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) A végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

VAGY

B) A benyújtott TDK-dolgozat a szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú/tartalmú, és azt az intézményi TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként/diplomamunkaként.

Amennyiben az abszolutóriumot szerző hallgató az A) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell egy (1) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára kell megküldeni:

 • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott, a témavezetővel közösen aláírt nyilatkozat;
 • az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolata;
 • a B) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

4.3. Abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

Azoknak a hallgatóknak, akik a nevezés félévében:

 • osztatlan, MA vagy MSc képzésben vesznek részt,
 • kapnak jogosultságot pályamunkájukkal az intézményi TDK-konferencián a XXXII. OTDK-ra,
 • várhatóan megszerzik az abszolutóriumukat (a továbbiakban abszolutóriumot szerző hallgató),

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a két lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) A végzés félévében bemutatott TDK-pályamunka egy korábban megkezdett, folyamatos tudományos, illetve művészeti diákköri műhelymunka eredménye, így az minden tekintetben megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek.

VAGY

B) A benyújtott dolgozat a szakdolgozattal/diplomamunkával azonos tárgyú/tartalmú, és azt az intézményi TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként.

Amennyiben az abszolutóriumot szerző hallgató az A) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell egy (1) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, és a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára kell ezeket megküldeni:

 • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott, a témavezetővel közösen aláírt nyilatkozat;
 • a B) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

A XXXII. OTDK nevezési határidői a hallgatók számára (a szekciók felhívásai tartalmazzák a rendező intézmények által az alábbi lehetőségek közül kiválasztott konkrét időpontot):

2014. december 3. (szerda)
2015. január 7. (szerda)
2015. február 25. (szerda, Orvos-és Egészségtudományi Szekció)

5. Az intézményi TDT-elnökök feladatai a XXXII. OTDK-hoz kapcsolódóan

5.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően

Az intézményi TDK-konferencia dokumentumainak feltöltése és megküldése az OTDT Titkárságának a 3. pontban fentebb részletezett módon.

5.2. A hallgatók nevezési határidejét követően

A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.
A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék szekciónként két példányban történő nyomtatása és aláírása.
Az aláírt összesítő jegyzék(ek) postai úton való megküldése, szekciónként egy-egy példány az OTDT Titkárság részére, és  egy példány az adott szekciót rendező intézmény részére.
A hallgatók által beadott pályamunkák (művészeti alkotások) megküldése a szekciót rendező intézményeknek a felhívásukban rögzített példányban és formában (amennyiben kérik).
Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése az OTDT Titkárság részére a 4.2 és a 4.3. pontokban leírtaknak megfelelően.

Az intézményi és kari TDT-elnökök által összegyűjtött dokumentumok megküldésére vonatkozó határidők (postabélyegző dátuma, a szekciók felhívásai tartalmazzák a rendező intézmények által az alábbi lehetőségek közül kiválasztott konkrét időpontot):

2014. december 8. (hétfő)
2015. január 12. (hétfő)
2015. március 2. (hétfő, Orvos- és Egészségtudományi Szekció)

A nevezési dokumentáció mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez a TDT-elnök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, mindenképpen az intézményi/kari TDT-elnök aláírásával ellátott összesített jegyzékkel küldendő be.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen.

6. A nevezések befogadása

A XXXII. OTDK szekcióülésein csak az OTDT Titkárságára és a szekciót rendező intézményhez időben benyújtott és általuk elfogadott, formailag megfelelő nevezés alapján lehet részt venni. A nevezés elfogadásáról az OTDT, az érintett szakmai bizottság és a szekciót rendező intézmény közösen dönt, melyről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül elektronikusan kapnak értesítést. A nevezések befogadását, elutasítását és a hiánypótlások bekérést a küldő intézmények TDT elnökei/felelősei az OTDT online rendszerében követhetik nyomon.

A konferencia nevezési díjának összege 5.000.- Ft/pályamunka (egységesen, minden szekcióban), melyet a rendező intézmény számára kell megküldeni. A konferencia szekciói részvételi díjat is kérhetnek, amely a rendező intézmény számításai alapján, az illetékes szakmai bizottság jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A nevezési és részvételi díjak kifizetése elsődlegesen a XXXII. OTDK-ra a pályamunkát benevező intézmény kötelessége.

A nevezés elfogadását követően a hallgatónak a szekciók által közzétett módon szükséges előadásukat eljuttatniuk a rendező intézményhez.

[1] A XXXII. OTDK-ra a 2012-2013. tanév II. félévében, a 2013-2014. tanév I. és II. félévében, valamint a 2014-2015. tanév I. és II. félévében lehet jogosultságot szerezni intézményi konferencián.

[2] Az egyetemi, főiskolai tanulmányok során kötelezően, a tantervben is előírt feladatok, szemináriumi dolgozatok, továbbá az osztatlan, MA, MSc képzésben részt vevők esetében az eljárásra bocsátott vagy megvédett szakdolgozatok, illetve diplomamunkák és a PhD-képzésben részt vevők egyetemi végzettségük megszerzését követően készített és/vagy bemutatott tudományos munkái – tekintettel arra, hogy azok nem tartoznak a felsőoktatási önképzés fogalomkörébe – az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára nem nyújthatók be.

[3] Abszolutórium (végbizonyítvány): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga letételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek a TDK pályamunka témakörét magába foglaló szakon mindenben eleget tett. Az abszolutórium időpontja a leckekönyvben (index, vagy az azt helyettesítő elektronikus dokumentum) megtalálható.

 
Fontos információk!

 

Rendszeresen frissített hasznos információk gyűjteménye.
Friss hír: A teljes Orvosképzés című folyóirat anyaga
Utolsó frissítés: 2015.03.20.

Időzítő program a hallgatói segítőknek

Az alábbi linkre kattintva töltheti le a programot, majd kitömörítés után telepítheti számítógépére.

Időzítő program letöltése (Zip 224 kB)

Tájékoztató az önkéntes hallgatói segítők részére

Kedves Tagozat-felügyelő Hallgató!

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció Szervezőbizottság nevében köszönjük az önkéntes segítséget a Konferencia lebonyolításában.

A feladatok részletes áttekintése miatt 2015. március 30-án 15.00 órakor megbeszélést tartunk a SE Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Előadótermében (Budapest, Gaál József utca 9-11.), melyre minden önkéntes segítői feladatra jelentkezett hallgatót várunk. A feladatokat jelen levélben is összefoglaljuk.

A helyszíni regisztrációs pultnál segédkező hallgatók a SE Nagyvárad Téri Elméleti Tömbben (Budapest, Nagyvárad tér 4, 1089) jelentkezzenek a választott napon reggel 8 órakor a regisztrációs pultnál, itt kapnak további felvilágosítást a feladatokról a beosztott Munkatársaktól.

Az OTDK tagozat és terem-felügyeletre jelentkezett hallgatóktól kérjük, hogy a tagozat kezdete előtt minimum 15 perccel jelenjenek meg a helyszínen. A feladatuk az előadótermek felügyelete, a hallgatók előadásainak felöltése, a tagozatok zavartalan lebonyolításának biztosítása és zsűri munkájának asszisztálása lesz.

Minden helyszínen biztosított lesz a Konferencia teljes ideje alatt az informatikai és műszaki segítség, a munkatársak elérhetőségét a helyszínen kapják meg a hallgatók, az esetlegesen felmerülő problémákat nekik tudják jelezni, ezen kívül minden helyszínen lesz egy „site felelős” is a Szervező Bizottság képviseletében, a szervezési jellegű problémákban hozzájuk fordulhatnak, a beosztásuk és elérhetőségük alább olvasható.

Az OTDK ideje alatt a Semmelweis Egyetem hallgatóinak lehetősége van 1 kreditpont szerzésére 5 tagozat meghallgatása esetén, amennyiben a konferencia után egy választott előadásról egy oldalas esszét ír. Ennek módja a hivatalos OTDK 2015 applikáció (QR kódok) segítségével vagy technikai probléma esetén papír alapon igazolások gyűjtése. Ezen igazolások kiadása is a tagozat felügyelő hallgatók feladata, akik azonban saját maguk is regisztrálhatnak a felügyelt szekcióra.

A pontozó és értékelő lapokat a zsűri a Regisztrációs pultnál kapja meg lezárt borítékban. Összesen öt, fehér színű pontozó lapot tartalmaz a csomag, minden zsűri tagnak egyet-egyet. Található a csomagban egy színes, formailag a pontozó lappal megegyező jegyzőkönyv, ezt minden zsűri tagnak alá kell írnia. A hallgatók feladata a zsűri részéről felmerülő kérdések megválaszolása, illetve az értékelés után a pontozó lapok és a jegyzőkönyv begyűjtése, melyet a tagozat után azonnal a helyszínen lévő Szervező Bizottsági tagnál kell leadni.

Minden előadó oklevelet kap a részvételért, ezeket a tagozat végén a zsűri elnöke osztja ki a tagozat felügyelő hallgató segítségével.

A tagozatonként kiosztható díjak számát a zsűri előzetesen megkapja, a díjakra javaslatot tesz, a végleges döntést a Főzsűri hozza meg a Konferencia zárultával, módosításra is csak ezen ülésen van lehetőség.

Minden önkéntes hallgató OTDK logóval ellátott pólót kap és részt vehet a csütörtök esti zártkörű záró bulin is (a Záróestre belépőjegy árusítás nem történik, így ez az egyetlen módja, hogy az OTDK-n nem előadó hallgatók is részt vehessenek a rendezvényen). A rendezvény alatt szerdán és csütörtökön 11.30-14.30 között a NET dísztermében lehetőségük van a közös ebéden részt venni.

A helyszínekért felelős Szervező Bizottsági tagok listája:

NET: Dr. Boros András Mihály, Tel: +36208258066

EOK: Dr. Nagy Klaudia Vivien, Tel: +36206663230

ETK: Szabó Ágnes, Tel: +36703957527

FOK: Dr. Perge Péter, Tel: +36208259612

Segítségét előre is köszönjük!

Tagozatok részletes beosztása

Az ORVOSKÉPZÉS c. folyóirat pdf. formátumban

(Az internetkapcsolattól függően kis időbe telhet a lapozgatható kiadvány betöltődése. A felületre kattintva teljes képernyőben is megtekintheti a programot.)

A kiadvány letöltése (pdf – 8,2 Mb)

Előadásokkal kapcsolatos információk

Tisztelt  OTDK Delegáltak!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket pár igen fontos szempontra, melyeket az előadásaik elkészítése során mindenképpen tartsanak szem előtt:

– Az előadásoknak az ajánlott formátuma a Power Point különböző verziója (a helyszínek Office felszereltségétől függően eltérő). A konferencia idő- és helyszínbeosztását hamarosan közzétesszük. Prezi típusú előadás megtartása esetén a technikai háttérért nem áll módunkban felelősséget vállalni (amennyiben technikai okok miatt nem tudják előadásukat megtartani, az előadás nem értékelhető, azaz 0 pontot ér), így kérjük, hogy amennyiben prezi formában szeretnék előadásukat prezentálni, gondoskodjanak a prezentáció offline módban történő bemutatásához szükséges előkészületekről.

A konferencia fő helyszíneinek Office felszereltsége:

 • NET: Office 2013
 • EOK: Office 2010
 • FOK: Office 2013
 • ETK: Office 2010

– Az előadások időtartama 10 perc, melyet 5 perc vita követ. Amennyiben az előadás hossza meghaladja a megadott időt, pontlevonás jár érte.

– Minden diasor végén készítsenek ‘Saját munka’ diát, amelyen a TDK munkájuk során az Önök által végzett tevékenységet tüntessék fel. Ajánlott ezt a legutolsó diaként elkészíteni, hogy így a vita során ez maradjon kivetítve. A saját munka a feltüntetésének az elmaradása esetén az előadás nem pontozható, azaz 0 pontot ér.

Ezen túlmenően az előadások minősítésével kapcsolatos információkat kérjük szintén tartsák szem előtt az OTDK-n való szereplésük során:

– A konferencián való érvényes részvételnek az számít, ha az előadó – saját előadása megtartása mellett – végighallgatja a saját szekcióját.

– Az előadások értékelését a résztvevő intézmények által delegált zsűrik végzik.
Az értékelés szempontjai a következők:

1. Eredmények, szakmai tartalma, bemutatása
A kutatás előzményeinek ismertetése; célkitűzések, hipotézisek fontosságának kiemelése; az alkalmazott módszerek és a kutatómunka folyamatának bemutatása az eredmények tudományos tartalma, kiértékelésének módszertana, a kutatás során felmerült problémák ismertetése; kapcsolat a konklúzió és a célkitűzések között; a további kutatások felvázolása.

2. Előadói stílus

Az előadás a tudományos előadások szerkezetét követi; az előadó a szakterület terminológiáját megfelelően alkalmazza az eredményeinek bemutatása során; az előadó nem használ szükségtelenül idegen nyelvű szakkifejezéseket; a hazai és nemzetközi tudományos eredményeket beépíti előadásába; előadó stílusa magabiztos, az előadás nyelvezete könnyen érthető, felépítése logikus.

3. Szemléltető eszközök használata, humán demonstráció
A rendelkezésére álló szemléltető eszközök alkalmazása; az ábrák mennyisége, minősége és információtartalma; az ábrák az előadás megértéséhez maximálisan hozzájárulnak.

4. Vitakészség és szakmai kompetencia

Az előadó válasza a kérdésekre magabiztos, szakmailag helyes és a feltett kérdésekre fókuszál; tájékozott a tudományterület eredményeiről; a közönséggel kapcsolatot tart. 30 másodpercet meghaladó időtúllépés esetén a vitára maximum 5 pont adható. Amennyiben az előadás hossza eléri a 15 percet a vita nem kezdhető meg, így a vitakészségért pont nem adható.5. Pontlevonások
A bírálók különleges figyelmet fordítanak arra, hogy az előadáson bemutatott eredmények mennyiben tekinthetők a hallgató saját munkájának. Elvárás egy függelék dia bemutatása az előadás utolsó diájaként, melyen a hallgató bemutatja az eredményekhez való saját hozzájárulását, rövid felsorolás formájában. A bírálat (azaz a pontok megállapítása) során kizárólag a saját munka kerül értékelésre. Ennek megfelelően a saját munkát részletező függelék ábrát nem tartalmazó előadások nem pontozhatók.

Amennyiben bármilyen kérdés felmerül Önökben az otdk2015.semmelweis.tdk@gmail.com e-mail címen tudnak érdeklődni.

Ezen szempontok megszívlelését ajánlva kívánunk Önöknek sikeres felkészülést!

Üdvözlettel,

32. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekció
Szervező bizottsága
 

Nem szükséges angol nyelvű absztraktot feltölteni.

Kedves Kollegák!

Az OTDT Titkárságával és néhányotokkal való konzultációt követően az a konszenzus rajzolódott ki, hogy nem szükséges angol nyelvű absztraktot készíteni. Mivel az OTDT rendszere megköveteli, hogy valami kerüljön az angol előadáskivonat mezőbe, ezért a technikai elégtelenséget elkerülendő ide is a magyar absztraktot kell feltölteni. Értelemszerűen ha az előadás nyelve angol, akkor mindkét helyre az angol kivonat kerüljön.

Üdvözlettel,

Mátyus László
OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság elnök

Központi felhívás

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A mesterek körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.

Részvételi felhívás

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Tudományos Akadémia fővédnökségével, továbbá a felsőoktatásban érintett minisztériumok és országos hatáskörű intézmények, szervezetek, alapítványok erkölcsi, szakmai, valamint anyagi támogatásával 2015 tavaszára meghirdeti a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (XXXII. OTDK).

A tudományos diákköri (TDK) mozgalom a magyar felsőoktatás legszélesebb bázisú, legátfogóbb tehetséggondozási formája, az önképzés, az elitképzés és a tudósképzés színtere. A mesterek körül kialakuló TDK műhelyek ösztönző légkörében születtek és születnek meg a legtöbb tehetséges diák első tudományos élményei, sikerei is ezekhez a műhelyekhez kötődnek.

Az OTDT a XXXII. OTDK meghirdetésével felhívja az egyetemi és főiskolai diákságot, hogy színvonalas pályamunkáikkal, alkotásaikkal nevezzenek az intézményi minősítő TDK konferenciákra, ahol megszerezhetik a XXXII. OTDK-n való indulás jogát, és így az országos konferencián pályatársaik és szakterületük legkiválóbb szakemberei előtt is bemutathatják eredményeiket. Az OTDT egyidejűleg arra kéri a felsőoktatásban, a tudományban, illetve a gyakorlatban dolgozó oktatókat, kutatókat és fejlesztőket, hogy mesterként, bírálóként segítsék az új nemzedék szakmai kibontakozását.

Az OTDK célja

A XXXII. OTDK országos bemutatási és értékelési fórum a legkiválóbb egyetemisták és főiskolások 2013-2014-ben elért, és intézményi konferenciákon már minősített tudományos és művészeti eredményei számára.

Célja, hogy ösztönözze a hallgatói tudományos és művészeti diákköri tevékenységet, támogassa a tehetséges hallgatókat és mestereiket. Segítséget adjon a kutatómunkában való továbblépéshez és a pályakezdéshez.

Az országos konferencia szekciói, a részvétel, az értékelés és az elismerés rendje

A XXXII. OTDK a hagyományok szerinti 16 tudományterületi szekcióban kerül megrendezésre. A szekciók szakmai tagozatokra bomlanak (egy szakmai tagozatba legalább 5 és legfeljebb 15 pályamunka kerülhet, további feltétel, hogy tagozat csak több intézmény részvétele esetén szervezhető). A szekciók adatait a Központi Felhívás 1. számú melléklete tartalmazza.

A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián való részvétel egységes (OTDT által meghatározott) feltételeit a Központi Felhívás 2. számú melléklete tartalmazza.

A szekciók sajátosságait tükröző, szekciónként részben eltérő további részvételi szabályokat a szakterületek meghatározó felsőoktatási intézményeit képviselő szakmai bizottságok és a rendező intézmények közösen alakítják ki, és azokat a Központi Felhívást kiegészítő szekció felhívásokban teszik közzé. Az egyes szekcióknak a benevezni szándékozott pályamunkákkal kapcsolatos követelményeit a Központi Felhívás 3. számú melléklete tartalmazza.

Az OTDT és a szakmai bizottságok XXXII. OTDK-val kapcsolatos minden hivatalos dokumentuma a http://www.otdk.hu honlapon található meg.

Az OTDT az intézményi TDK-konferenciák és az OTDK minőségbiztosításának érdekében egységes informatikai rendszert (OTDT online rendszer) működtet, amely az OTDT honlapjáról érhető el.

A konferenciára benevezett pályamunkákat – az előzetes írásbeli bírálatot követően – személyesen, szóban be kell mutatni a XXXII. OTDK szekcióülésein. Az OTDK nyelve a magyar. Az idegen nyelvű pályamunkák befogadási és bemutatási szabályairól a szekciók saját felhívásukban rendelkeznek.

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Számukra az intézményi minősítő konferenciákat a romániai (ETDK), szerbiai (VMTDK), szlovákiai (FTDK) és ukrajnai (KTDK) országos TDK-konferenciák, vagy magyarországi intézményi konferenciák jelentik. Más országokban tanuló diákok kérhetik befogadásukat bármelyik magyarországi vagy határon túli intézményi konferenciára. A külhoni diákok és oktatók XXXII. OTDK-n történő részvételét az OTDT a TDK határok nélkül (HTDK) programmal segíti.

A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 4. számú melléklet) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

Az OTDK-n részvételt elismerő oklevelet kap minden bemutatott pályamunka valamennyi szerzője és témavezetője. Emellett a pályamunkák legfeljebb ⅓-a részesülhet az I., II. és III. helyezések valamelyikében, annak figyelembe vételével, hogy szakmai tagozatonként legfeljebb egy pályamunka kaphat első helyezést. A szakmai bizottságok támogatása esetén a szekciók főzsűrijei a helyezéseket rangban követő különdíjakat, köztük a még alapszakos (BA, BSc) résztvevők dolgozataira BA/BSc-díjat, a még középiskolásokéra OTDK junior díjat adományozhatnak. A helyezett és díjazott pályamunkák száma legfeljebb a szekcióban bemutatott pályamunkák 50%-a lehet.

A helyezésekhez és díjakhoz a szekciók hagyományai alapján pénz- és tárgyjutalom is társítható. E jutalmak forrása kizárólagosan a szekciók szponzorszerző tevékenysége. Az OTDT egységes alapelvként javasolja, hogy az egyedi jutalmak értéke ne haladja meg az 50 ezer Ft-ot.

A konferencia szekcióüléseit követően a XXXI. és XXXII. OTDK tagozatainak első helyezettjei (pályázat benyújtását követően) a Pro Scientia Aranyérem, az intézmények által jelölt, tartósan kiemelkedő tehetséggondozó oktatók pedig a Mestertanár Aranyérem kitüntetéseket nyerhetik el (5. számú melléklet).

Az intézményi TDK-konferenciák

Az OTDT kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, TDT-elnökeit, TDK-felelőseit, az oktatókat, kutatókat és hallgatókat egyaránt, hogy teremtsék meg a lehetőséget az OTDK-t megelőző intézményi (kari, szakterületi) minősítő TDK-konferenciák megrendezésére, és igény esetén ezekre fogadják be a helyi TDK-t nem rendező intézmények hallgatóinak pályamunkáit is.

Az országos konferenciára való intézményi delegálás legyen a szakmai és erkölcsi megbecsülés jele. Közös célunk, hogy valóban a tudomány egységes mércéjével mérve a legjobb pályamunkák és a legtehetségesebb szerzők jelenjenek meg az országos konferencián. Törekvésünk, hogy a XXXII. OTDK-n részt vevő intézményeket, tudományos iskolákat ne elsősorban a benevezett dolgozatok száma, hanem azok szakmai színvonala minősítse. A helyi konferenciákon elhangzó értékeléseknek, helyezési sorrendeknek és a díjazásnak ezt a célt kell segíteniük.

Az OTDT fontos feladatának tartja, hogy az OTDK illeszkedjék az intézményi konferenciák rendszeréhez, ezek országos döntője legyen. Ezért javasolja, hogy az OTDK-ra jelölő intézményi konferenciákon lehetőség szerint az OTDT mellett működő tudományterületileg illetékes szakmai bizottság által kidolgozott értékelési rendszer alapján bírálják el a pályamunkákat.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács kéri a felsőoktatási intézmények vezetőit, az egyetemek és főiskolák tanárait, kutatóit, a doktori iskolák vezetőit, valamint a hallgatói önkormányzatokat, hogy a fiatal tudós nemzedék pártolásával, a diáktudományos és művészeti tevékenység támogatásával, segítő szándékú bírálataikkal és személyes részvételükkel járuljanak hozzá az intézményi, majd az országos konferencia sikeréhez.

Kéri továbbá az érintett főhatóságokat, a kutatóintézeteket, alapítványokat, pénzintézeteket, vállalatokat, műszaki és tudományos egyesületeket, tudományos tevékenységet támogató magánszemélyeket, hogy érdeklődésükkel és a szekciók megkeresésére adott szakmai és anyagi támogatásukkal, díjak és tárgyi jutalmak felajánlásával segítsék a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferenciát.

Témakörök

Az előadások nevezésekor az alábbi tagozatok közül lehet választani.

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevező hallgatóknak nem kell pályamunkát feltölteniük, sem beküldeniük.

Az előadások összefoglalóit a honlapról elérhető oldalon feltüntetett irányelvek szerint a magyar ABC betűinek megfelelő karakterekkel kitöltve az engedélyezett terjedelmen belül kérjük elküldeni. A rendező intézménynél, illetve az OTDT-nél történt regisztráció során leadott összefoglalók szövegének azonosságáért a beküldő vállal felelősséget.

Az előadások nevezésekor az alábbi tagozatok közül lehet választani:

Elméleti orvostudományok:

 • Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
 • Biofizika
 • Bioinformatika, számítógépes modellezés
 • Biokémia
 • Elektrofiziológia
 • Élettan, kórélettan
 • Farmakológia
 • Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
 • Genetika, genomika
 • Kísérletes immunológia, mikrobiológia
 • Kísérletes onkológia, jelátvitel
 • Molekuláris biológia
 • Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
 • Sejtbiológia, sejtélettan

Klinikai orvostudományok:

Konzervatív orvostudományok:

 • Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
 • Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
 • Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
 • Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
 • Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
 • Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
 • Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
 • Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok:

 • Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
 • Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
 • Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
 • Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
 • Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok:

 • Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
 • Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
 • Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok:

Egészségtudományok:

 • Klinikai és elméleti epidemiológia
 • Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
 • Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
 • Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás
 • Egészségügyi szervezés és menedzsment
 • Képalkotó diagnosztikai analitika

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a tagozatok csak iránymutatóul szolgálnak. A konferencia kiegyenlítettségének elősegítése céljából a szervezők fenntartják a jogot az előadás esetleg rokon területi tagozathoz való átsorolására.

Orvos- és egészségtudományi szekció felhívás

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába elsősorban azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik az orvostudományi karok, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi karok, egészségtudományi karok és egészségügyi főiskolai karok hallgatói.

A rendezvény szervezője

Semmelweis Egyetem
Cím: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. (NET)
1094 Budapest Tűzoltó u. 37-47. (EOK)

A Szekció e-mail címe: otdk2015.semmelweis.tdk@gmail.com
A Szekció honlapja: osemmelweis.hu

A rendezvény időpontja: 2015. március 31. – 2015. április 3.

Ügyvezető elnök: Dr. Merkely Béla tszv. egyetemi tanár
Telefon: 06 (1) 458-6840
Fax: 06 (1) 458-6842
E-mail: titkarsag2@kardio.sote.hu

Ügyvezető titkár: Dr. Széplaki Gábor egyetemi adjunktus
Telefon: 06 (1) 458-6810
E-mail: szeplaki.gabor@gmail.com

Ügyvezető titkár-helyettes: Dr. Boros András Mihály PhD hallgató
E-mail: borosandrasmihaly@gmail.com

Hallgatói képviselő: Karády Júlia egyetemi hallgató
E-mail:karadyjulia@gmail.com

Helyettes hallgatói képviselő: Kolossváry Márton egyetemi hallgató
E-mail: martonandko@gmail.com

A részvétel feltételei

A konferencián az elméleti és klinikai orvostudomány, fogorvostudomány, gyógyszertudomány területén, valamint az egészségtudományi kétciklusú képzéseken belül végzett kutatómunka eredményei mutathatók be szóbeli előadás formájában. A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába elsősorban azoknak a hallgatóknak a jelentkezését várjuk, akik az orvostudományi karok, fogorvostudományi, gyógyszerésztudományi karok, egészségtudományi karok és egészségügyi főiskolai karok hallgatói.

A konferencián csak a konferencia időpontjában az alap-, mester- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatók vehetnek részt. A hallgatók az osztatlan (orvos, fogorvos, gyógyszerész), BSc ill. MSc képzési idő alatt készített, az abszolutórium megszerzése előtt az intézményi TDK-konferenciákon bemutatott, ott minősített, de országos konferencián még nem szerepelt tudományos munkával jelentkezhetnek.

Részvételre jogosultak

A XXXII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 2. sz. mellékletében)

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakéval azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza.

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXII. OTDK Központi Felhívása tartalmaz.

A nevezés módja

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójába a nevezés intézményenként csoportosan, az intézményi TDK-elnökökön keresztül történik a XXXII. OTDK központi felhívása szerint. Mivel a szervezésre, rendezésre fordítható anyagi eszközök korlátozottak, jelentkezést csupán az alábbi létszámoknak megfelelően tudunk elfogadni:

Orvostudományi osztatlan képzések:

 • Debreceni Egyetem – 98 előadás
 • Pécsi Tudományegyetem – 73 előadás
 • Semmelweis Egyetem – 166 előadás
 • Szegedi Tudományegyetem – 82 előadás
 • Pázmány Péter Katolikus Egyetem – 5 előadás
 • Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar – 5 előadás

Egészségtudományi kétciklusú képzések:

 • Debreceni Egyetem – 15 előadás
 • Miskolci Egyetem – 15 előadás
 • Pécsi Tudományegyetem – 15 előadás
 • Semmelweis Egyetem – 15 előadás
 • Szegedi Tudományegyetem – 15 előadás
 • Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar – 5 előadás

A jelentkezés módja

A hallgatói nevezés lépései

A.1. A nevezési időszakban
Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2015. február 25., 23.59 (CET)

A nevezés lépéseit a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.1. pontja tartalmazza.

Az MA, MSc és osztatlan képzésben az intézményi TDK-konferencia (amelyen a pályamunkával szerzői jogosultságot szereztek) félévében abszolutóriumot szerzett, továbbá a nevezés félévében az intézményi TDK-konferencián jogosultságot szerző, és várhatóan ugyanebben a félévben abszolváló hallgatók (a továbbiakban: várhatóan a nevezés félévében abszolutóriumot szerző hallgatók) nevezésének speciális szabályait a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja tartalmazza.

A.2. A hallgatók által az  intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt 2015. március 2-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező intézményhez):

A.2.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.

A.2.2. Az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglaló magyarul egy példányban, valamint elektronikusan.

A.2.3. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontjában leírtak szerint.

Az intézményi TDT-elnök feladatai

B.1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül)

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint.

Továbbá meg kell küldeni az OTDT Titkárságának az Orvos- és Egészségtudományi SzekcióBA nevezni szándékozott előadások összefoglalóját elektronikusan e-mail-ben (e-mail cím: otdt.titkarsag@ofi.hu).

B.2. A hallgatói nevezést (2015. február 25.) követő öt napon belül:

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.

B.2.3. Az A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.

B.3. Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a rendező intézménynek a következők szerint:

Határidő: 2015. március 2. (hétfő, a postabélyegző dátuma)

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:

 • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2 és a 4.3. pontjában leírtaknak megfelelően.

Az OTDT Titkárságának postacíme:
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
1143 Budapest Szobránc u. 6-8.

Honlap: www.otdt.hu; www.otdk.hu

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

 • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
 • A benevezett pályamunkák OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjainak a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya.
 • A benevezett pályamunkák egy-egy oldalas, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglalóinak egy példánya magyarul, valamint intézményenként CD-re/DVD-re írva.

A rendező intézmény postacíme:
Semmelweis Egyetem
Tudományos Diákköri Tanács
1089 Budapest, Nagyvárad tér 4.

A határidő után beküldött, vagy az alábbiakban meghatározott követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban fogadni.

A nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDK-felelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDK-felelős aláírásával ellátott összesített jegyzékkel együtt.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

Szervezési információk

A konferencia nyelve magyar. Az angol vagy német tagozatos hallgatók angolul adhatnak elő.
Az előadások ideje 10 perc, amelyet 5 perc szakmai vita követ.

Az előadótermekben laptop és projektor (PowerPoint lehetőség) állnak rendelkezésre.

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójával kapcsolatos információk a Semmelweis Egyetem TDK-honlapján (http://www.semmelweis.hu/) folyamatosan fognak megjelenni.

Az OTDT honlapjának címe: www.otdt.hu, www.otdk.hu

A rendezvényre való jelentkezés az OTDT online rendszerében történő nevezésen kívül a Semmelweis Egyetem TDK-honlapjáról (http://www.semmelweis.hu/) elérhető, jelenleg kidolgozás alatt álló online regisztrációs rendszeren keresztül történik. Javasoljuk a honlap gyakori látogatását.

A konferencia nevezési díjának összege: 5000 forint/pályamunka, amelyet a rendező intézménynek kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hamarosan induló és folyamatosan frissülő hivatalos honlapján (elérhető majd a http://www.semmelweis.hu/ oldalról) értesülhetnek az érdeklődők.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

A pályamunka és az összefoglaló (rezümé) benyújtásának rendje

Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevező hallgatóknak nem kell pályamunkát feltölteniük, sem beküldeniük.

Az összefoglalók elkészítésének módja

Az előadások összefoglalóit a honlapról elérhető oldalon feltüntetett irányelvek szerint a magyar ABC betűinek megfelelő karakterekkel kitöltve az engedélyezett terjedelmen belül kérjük elküldeni. A rendező intézménynél, illetve az OTDT-nél történt regisztráció során leadott összefoglalók szövegének azonosságáért a beküldő vállal felelősséget.

Témakörök

Az előadások nevezésekor az alábbi tagozatok közül lehet választani:

Elméleti orvostudományok:

 • Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
 • Biofizika
 • Bioinformatika, számítógépes modellezés
 • Biokémia
 • Elektrofiziológia
 • Élettan, kórélettan
 • Farmakológia
 • Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
 • Genetika, genomika
 • Kísérletes immunológia, mikrobiológia
 • Kísérletes onkológia, jelátvitel
 • Molekuláris biológia
 • Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
 • Sejtbiológia, sejtélettan

Klinikai orvostudományok:

Konzervatív orvostudományok:

 • Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
 • Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
 • Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
 • Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
 • Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
 • Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
 • Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
 • Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia

Operatív orvostudományok:

 • Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
 • Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
 • Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
 • Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
 • Traumatológia, ortopédia, idegsebészet

Gyógyszertudományok:

 • Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
 • Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
 • Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok

Egészségtudományok:

 • Klinikai és elméleti epidemiológia
 • Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
 • Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
 • Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás
 • Egészségügyi szervezés és menedzsment
 • Képalkotó diagnosztikai analitika

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a tagozatok csak iránymutatóul szolgálnak. A konferencia kiegyenlítettségének elősegítése céljából a szervezők fenntartják a jogot az előadás esetleg rokon területi tagozathoz való átsorolására.

Értékelés

Az előadások értékelését a résztvevő intézmények által delegált zsűrik végzik. Az értékelés az Orvos- és Egészségtudományi Szekciók eddigi hagyományai és gyakorlata szerint történik. Az értékelés szempontjairól és a zsűrik létszámáról az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának javaslata alapján a szekciót rendező intézmény dönt, amelyről minden résztvevőt időben értesít.

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében)

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

Budapest, 2014. február 28.

Dr. Mátyus László
egyetemi tanár
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi
Szakmai Bizottság elnöke

Dr. Merkely Béla
egyetemi tanár
a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció ügyvezető elnöke

Karády Júlia
egyetemi hallgató
a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció hallgatói képviselője

Aktuális információk

A konferencián az elméleti és klinikai orvostudomány, fogorvostudomány, gyógyszertudomány területén, valamint az egészségtudományi kétciklusú képzéseken belül végzett kutatómunka eredményei mutathatók be szóbeli előadás formájában.

 

A konferencia nyelve: magyar. Az angol vagy német tagozatos hallgatók angolul adhatnak elő.
Az előadások ideje: 10 perc, amelyet 5 perc szakmai vita követ.

Az előadótermekben laptop és projektor (PowerPoint lehetőség) állnak rendelkezésre.

A XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójával kapcsolatos információk a Semmelweis Egyetem honlapján (osemmelweis.hu) folyamatosan fognak megjelenni.

Az OTDT honlapjának címe: www.otdt.hu

A rendezvényre való jelentkezés az OTDT online rendszerében történő nevezésen kívül a Semmelweis Egyetem TDK-honlapjáról (http://osemmelweis.hu/) elérhető, jelenleg kidolgozás alatt álló online regisztrációs rendszeren keresztül történik. Javasoljuk a honlap gyakori látogatását.

A konferencia nevezési díjának összege: 5000 forint/pályamunka, amelyet a rendező intézménynek kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

A konferencia részvételi díjának összege a rendező intézmény számításai alapján az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hamarosan induló és folyamatosan frissülő hivatalos honlapján (elérhető majd a http://www.osemmelweis.hu/ oldalról) értesülhetnek az érdeklődők.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottság és a Szekciót rendező intézmény közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDT-elnöke/felelőse is nyomon követhet.

Fővédnökök

Dr. Mátyus László
egyetemi tanár
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi
Szakmai Bizottság elnöke

 Dr. Merkely Béla
egyetemi tanár
a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció ügyvezető elnöke

Karády Júlia
egyetemi hallgató
a XXXII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szekció hallgatói képviselője

TDK-ért Közhasznú Alapítvány

Felhívás itt