Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. szeptember 25.
539080 Összes oltás

 

A szakkollégiumi mozgalom legfontosabb alapismérve a hallgatói önrendelkezés. A Korányi Frigyes Szakkollégium hallgatói önkormányzata az intézmény alapításától kezdve rendkívül széles jogkörrel rendelkezik. A szakkollégisták határozzák meg a képzések tematikáját, az új tagok felvételének szempontjait, sőt még a kollégiumban maradás kritériumainak nagy részét is. Ez a nagyfokú hallgatói szabadság nagy lehetőségeket rejt magában, ugyanakkor komoly felelősséget is jelent.

Autonómiája mellett a szakkollégium a Semmelweis Egyetem szerves részét képezi. Az egyetem azon túl, hogy pályázati forrásaiból jelentős anyagi és szakmai támogatást nyújt, a szakkollégistákkal szemben komoly elvárásokat is támaszt. A kisebb konfliktusok időnként ugyan elkerülhetetlenek, azonban az elmúlt több mint húsz év együttműködésének eredményei azt mutatják, hogy az önkormányzatiság alapértékeinek megőrzése mellett is sikerült kiváló viszonyt kialakítanunk az egyetem vezetésével.

A közösség mindennapjainak irányításában a hallgatói bizottságok játsszák a fő szerepet, a fajsúlyosabb kérdésekben pedig a félévente legalább egy alkalommal összehívott közgyűlés hivatott dönteni. A hallgatói bizottságok munkáját segíti a kollégium igazgatója és a kurzusok koordinációjáért és minőségbiztosításáért felelős senior nevelőtanár.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

HABILITÁCIÓS SZABÁLYZAT

A szakkollégiumi önkormányzat ügyvivő bizottságainak felépítése és működése:

  Bizottság feladata: Tagjai:
Szakmai Bizottság

A bizottság legfontosabb teendői a Korányi Frigyes Tudományos Fórum, valamint a Semmelweis Magiszter Szimpóziumok megszervezése és az Új Generáció Képzési Program előadásainak lebonyolítása. A Szakmai Bizottság saját szabályzata itt érhető el.

a Szakmai Bizottság elnöke:
Botos Péter Barnabás

a Szakmai Bizottság tagjai:
Gyuricskó István
Nádasi Tamás
Sebestény Réka

Diákbizottság

A Diákbizottság feladata a kollégium mindennapjainak megszervezése, a közösségi programok, megemlékezések lebonyolítása, illetve a hallgatói közösségi befizetések kezelése. A Diákbizottság szervezi és ellenőrzi a szakkollégiumban működő tevékeny csoportok működését. A Diákbizottság szabályzata itt olvasható.

a Diákbizottság elnöke:
Leszkó Dárius

a Diákbizottság tagjai:
Hegyi Barna
Silvas János

Habilitációs Bizottság

A Habilitációs Bizottság első számú feladata a szakkollégium felvételi kritériumainak meghatározása, a felvételi elbeszélgetések és táborok megszervezése. Ez a bizottság dönt a szakkollégista, szakkollégista-jelölt és külsős státuszok odaítéléséről. A szakkollégistákkal és szakkollégista-jelöltekkel szemben támasztott kritériumok teljesülését minden félévben köteles felülvizsgálni a közösség minden tagja esetében.

a Habilitációs Bizottság elnöke:
Hainzl Tobias

a Habilitációs Bizottság tagjai:
Kákonyi Marcell
Kovács Őzike
Szilágyi Fruzsina

a Szakmai Bizottság elnökeként:
Botos Péter Barnabás

a Diákbizottság elnökeként:
Leszkó Dárius

Ellenőrző Bizottság

E bizottság foglalkozik a közgyűlések és a választások lebonyolításával. Ezen túlmenően segíti a többi bizottság működését illetve ellenőrzi a Szervezeti és Működési Szabályzat betartását. Az Ellenőrző Bizottság saját szabályzata itt érhető el.

az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Falus Márton

az Ellenőrző Bizottság tagjai:
László Hunor
Majoros Bence

Az egyes bizottságok munkájában minden szakkollégista részt vehet, a tisztségviselők választása évente a tisztújító közgyűlés keretében történik.