Szakmai kurzusok

A szakmai kurzusok megszervezéséért és lebonyolításáért a Szakmai Bizottság felel. Idén a kötelező kurzusok az előző szemeszterben bevezetett projekt alapú kurzusrendszer felépítése szerint folytatódnak. A kollégisták kisebb munkacsoportokban járnak körül egy-egy kiválasztott témát. Minden kurzus 3 előadásból áll, melyek egy adott témát dolgoznak fel. Az előadásokat a Szakmai Bizottság szervezi, de a munkacsoport tagjai javaslatot tehetnek az előadókra. A Kurzus zárása, a 4. alkalom munkacsoportonként különböző formában zajlik, ennek leírása alább olvasható az adott kurzusnál.
Minden kurzusnak van egy munkacsoportvezetője, aki a Szakmai Bizottság tagja, vagy annak segítője. Feladata, hogy összefogja a kurzust és koordinálja a munkacsoport kisebb csoportokra osztását, valamint segítséget nyújtson a programokon is segítséget.
A Kurzus egy szemeszteren keresztül tart, azonban amennyiben a téma hossza megkívánja, van lehetőség folytatni a következő szemeszterben is. Ebben az esetben is 3 előadás + kerekasztal-beszélgetés a kurzus teljesítésének a feltétele szemeszterenként.
 
A Szakmai Bizottság a projekt alapú kötelező kurzusokon kívül az eddigi félévekhez hasonlóan egyéb előadásokat, programokat, konzultációkat is szervez minden szemeszterben.