részletes versenyfelhívás

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ELŐADÁSOK FELÉPÍTÉSE

A prezentáció módja a Fórumon jelentősen eltér a hagyományos TDK-konferenciákétól, így kérjük a versenyzőket, hogy figyelmesen olvassák el az alábbi, prezentáció menetéről szóló leírást.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is interaktív poszterprezentációs versenyt hirdetünk.

A prezentáció két egymást követő fő részből áll, melyek a következők:

 1. Rövid prezentáció: kezdésként minden versenyző egy 3 perces, figyelemfelhívó prezentációt tart. A rövid prezentáció célja kifejezetten a figyelemfelkeltés, az elvégzett kutatás fontosságának, illetve a kapott eredmények relevanciájának ismertetése. A rövid prezentációnak nem célja a tudományos munka minden részletének kifejtése.
  • Prezentáció formai követelményei: maximum 3 perc hosszúságú, PowerPoint-prezentáció
 2. Poszter-diszkusszió: az összes rövid-prezentáció meghallgatása után kerül sor a diszkusszióra a nyomtatott posztereknél. Itt kap mindenki lehetőséget a tudományos munka módszereinek, eredményeinek részletekbe menő ismertetésére, és a bírálóbizottság kérdéseinek megválaszolására. A versenyzők munkájának értékelése a rövid prezentáció és a poszternél történő diszkusszió során nyújtott együttes teljesítmény alapján történik!
  • Poszter formai követelményei: A1-es szabványnak (594 mm széles, 841 mm magas) megfelelő, álló tájolású.

ABSZTRAKT KÖVETELMÉNYEI

 • Nyelv: magyar
 • Cím: maximum 150 karakter (szóközökkel)
 • Az absztraktnak tartalmaznia kell: háttér, célkitűzések, alkalmazott módszerek, kapott eredmények, illetve az azokból levonható következtetések (az egyes bekezdések címezése nem elvárás)
 • Terjedelem: maximum 2400 karakter (szóközökkel együtt)
 • Kulcsszavak: a kutatómunkához köthető, magyar nyelvű kulcsszavak megadása kötelező. Számuk maximum 5 lehet.
 • Anyagi források: a kutatáshoz használt ösztöndíjak, támogatások megjelölése kötelező.

MEGHIRDETETT SZEKCIÓK

 • Belgyógyászat, konzervatív orvostudomány
 • Fogorvostudományok
 • Gyermekgyógyászat
 • Gyógyszerfejlesztés, biológiai modellek, bioinformatika
 • Idegtudományok
 • Klinikai és molekuláris onkológia
 • Kísérletes és klinikai immunológia, mikrobiológia, genetika
 • Kardiológia és angiológia
 • Magatartástudományok, pszichiátria, pszichológia
 • Operatív medicina
 • Pulmonológia
 • Radiológia
 • Sejtbiológia, sejtélettan
 • Transzlációs medicina és diagnosztika
 • (Egyéb: a versenyzőknek lehetősége van további szekciók megnevezésére is az űrlapon, azonban minden jelentkezőtől kérjük 2. alternatívaként a felsorolt szekciók egyikének a megjelölését is)

Megjegyzés: az absztraktok elbírálásakor a szervezők fenntartják a jogot a nem megfelelőnek ítélt előadáskivonatok visszautasítására

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy a szekciók besorolásánál változtatásokkal élhetünk. A megadott szekciók csak megfelelő számú jelentkezők esetén indulnak, illetve előfordulhat, hogy kis létszámú jelentkező esetén két közeli tudományterület szekciói összevonásra kerülnek.  

DÍJAZÁS

A bírálóbizottságok vezetésére nemzetközileg is elismert szaktekintélyeket kérünk fel.

A legjobb előadók szponzoraink által felajánlott értékes díjakban részesülnek.

DÍSZELŐADÁS ÉS DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉG

A konferencia zárásaként, 2024. április 10-én (szerdán), 17:30 kezdettel egy záró Díszelőadással egybekötött Díjátadó ünnepséget rendezünk.

Meghívott előadó: Prof. Dr. Karikó Katalin

Az eseményről a későbbiekben a résztvevők további részletes tájékoztatást kapnak majd.

A rendezvényen való részvételükre feltétlenül számítunk!

 

További kérdések esetén keressenek minket bizalommal!

Tusnády Simon

főszervező

koranyiforum@gmail.com

+36-70-517-7633

 

A XXVIII. Korányi Frigyes Tudományos Fórum támogatói: