A Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinika Légzésrehabilitációs osztálya 2017-ben alakult. 15 fekvőbeteg és 6 nappali kórházas ágyat foglal magában. A rehabilitációt a nemzetközi standardoknak megfelelően team munkában végezzük, a team vezetője a légzésrehabilitációs szakorvos, amely mellett tüdőgyógyász- és kardiológus szakorvos segíti az orvosi feladatokat, illetve mellkassebész szakorvossal rendszeres konzultációs lehetőség van. A szakdolgozói oldalt figyelembe véve a gyógytornászok szerepe kulcsfontosságú a program felügyeletében és emellett pszichológus, dietetikus és szociális munkás is segíti a komplex rehabilitációs ellátást.  Nappali kórházas és fekvőbeteg rehabilitációt végzünk. A hozzánk jelentkező szakorvos jelölt a rehabilitáció teljes spektrumával találkozhat. Várjuk szeretettel a tüdőgyógyász szakképzés keretében 2 hónap és az orvosi rehabilitáció a tüdőgyógyászat területén szakképzés keretében 20 hónap légzésrehabilitációs gyakorlatra a kollegákat. Oktatási feladatunkra nagy figyelem összpontosul, a tüdőgyógyászati oktatásba szervesen bekapcsolódik a légzésrehabilitációs oktatás magyar, angol és német nyelven, a Rehabilitációs tantárgy keretein belül három nyelven tartunk gyakorlatokat, illetve magyar és angol nyelven történik az ETK Gyógytornász MSC képzés és 2022-tól új szabadon válaszható tantárgy indult Kardiopulmonális klinikai élettan, rehabilitáció néven. Az Európai Tüdőgyógyász Társaság (ERS) 1.02 „Pulmonary rehabilitation and chronic care” szekciójával aktív kapcsolatot tartunk, az osztály és a munkacsoport számos előadással vett részt jelentős számú magyar és nemzetközi konferenciákon, jelentős számú közlemény jelent meg és rendszeres a végzett PhD hallgatók száma.

Osztályok: Nappali Kórházas Rehabilitációs osztály, Fekvőbeteg Légzőszervi Rehabilitációs osztály

A képzőhely fő profilja: Célcsoportként COPD-s betegeket, intersticiális tüdőbetegeket, bronchiectasias-, cystas fibrosisos-, pulmonális hypertóniás betegeket látunk el, perioperatív állapotokban kiemelt a tüdőtranszplantációs- és a tüdőrákos betegek rehabilitációja.

A képzőhely vezetőjének neve és elérhetősége:

Prof. Dr. Müller Veronika
Kapcsolattartó: Dr. habil. Varga János Tamás
0620/8250248
titkarsag.pulm@semmelweis.hu

A képzőhelyről szívesen ad információt orvostanhallgatóknak, rezidenseknek és szakorvosoknak:
Dr. Kováts Zsuzsanna
kovats.zsuszanna@med.semmelweis-univ.hu

Légzésrehabilitációra történő beutalás rendje:

Nappali kórházas- és fekvőbeteg légzésrehabilitációs ellátás
Háziorvos, belgyógyász, tüdőgyógyász küldheti a beteget Légzésrehabilitációs konzíliumba, majd innen kerül előjegyzésre a légzésrehabilitációs ellátásra.