A Semmelweis Egyetem Pulmonológai Klinikája a gyógyító munka mellett aktív a tudományos életben is, szakemberei a korszerű orvostechnológiai eszközök, illetve új daganatellenes és egyéb gyógyszerek kifejlesztéséhez is hozzájárulnak. Akkreditált európai tüdőgyógyász szakorvosképző intézményként a tüdőgyógyász szakorvosképzésben és továbbképzésben is fontos szerepet játszik.

A légúti betegségek (asztma, COPD, alsó légúti fertőzéseik), a tüdőgyulladás, a tüdőrák, intersitialis tüdőbetegségek („tüdőfibrózisok”), alvászavarok és minden tüdőt érintő ritka kórképdiagnózisa, kezelése a Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájának fő profilja. Az évente 4000 fekvő- és 35 ezer járóbeteget ellátó intézménynek emellett az országban egyedülálló szerepe van a tüdőtranszplantációra alkalmas betegek kiválasztásában, felkészítésében és utógondozásában.

A tüdőgyógyászat 1942 óta vált az orvosi oktatás részévé, amikor megalapították a Tüdőgyógyászati Tanszéket. A tüdőgyógyászat oktatásában 1960-ig a phtiziológia  (a gümőkóros betegségekkel, főleg a tüdőtuberkulózissal foglalkozó orvostudományi ág) dominált. Azóta a hangsúly áthelyeződött az aspecifikus tüdőbetegségekre. Az utóbbi negyedszázadban a tüdőgyógyászat fokozatosan a belgyógyászat egyik fontos speciális területévé vált, létrejött a “respiratorikus medicina”. A tanszéket 1953-ban minősítették át Pulmonológiai Klinikává.

A pulmonológia oktatása jelenleg magában foglalja a tüdő, a pleura, a légutak és részben a mediastinum csaknem valamennyi betegségét és ezek speciális diagnosztikus módszereit. A képzéssel kapcsolatos feladatok jelentősen bővültek, 1986 óta német nyelvű graduális tüdőgyógyászati képzés folyik, 1990 óta pedig angol nyelven is. A pulmonológia oktatás a Semmelweis Egyetem 250. tanévétől blokkoktatás formájában történik, amelynek központi eleme a széles kitekintést nyújtó, diagnosztikus és terápiás módszerek bemutatása, betegközpontú gyakorlati ismeretek megszerzése.

Az utóbbi években a posztgraduális képzésben is alapvető szerepet játszanak klinikánk oktatói. Tüdőgyógyászok képzése mellett a Klinika részt vesz családorvosok, allergológus-immunológus, onkológus szakorvosok, belgyógyászok oktatásában, felsőfokú nővér, pulmonológus szakasszisztens, gyógytornász és mentőtiszt képzésben, továbbá minden évben speciális szaktanfolyamokat is indít.

A Pulmonológiai Klinika régen várt és számos előnnyel járó költözése 2019-ben megvalósult. A modernebb, tágasabb épületben, amelynek jelentős része ennek kapcsán felújításra került, a betegek és a dolgozók igényeit figyelembe véve, korszerű és kényelmes körülményeket alakíthattunk ki. Itt a külső klinikai tömbben közelebb kerülhettünk a gyógyítás és oktatás során érintett társintézményekhez. A Klinika vezetése arra törekszik, hogy ezek a változások mind a hozzánk kerülő betegek, az orvostanhallgatók és a szakképzésben résztvevő kollégák számára is érezhető javulást eredményezzenek. Célunk az újabb és hatékonyabb orvostechnikai eszközök használata, az ápoláshoz szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett a kiemelkedő szakmai színvonal megteremtése.

A klinika korábbi igazgatói:

Prof. Dr. Kováts Ferenc (1942-1961)
Prof. Dr. Miskovits Gusztáv (1961-1988)
Prof. Dr. Hutás Imre (1988-1993)
Prof. Dr. Magyar Pál (1994-2007)
Prof. Dr. Losonczy György (2007-2018)
Prof. Dr. Müller Veronika (2018-