Dr. Mina András
Telefon: +36 20/489-9577
Email: andras.mina@ijb.emmi.gov.hu


A betegjogi képviselő tevékenysége: 

  • segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében
  • segít a betegnek panasza megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását
  • a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve – a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben eljár az arra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnál, és ennek során képviseli a beteget

A JOGVÉDELMI KÉPVISELŐ AZ INTEGRÁLT JOGVÉDELMI SZOLGÁLAT (IJSZ) MUNKATÁRSA, AZ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYTŐL FÜGGETLEN SZEMÉLY.


Integrált Jogvédelmi Szolgálat

Cím: H-1134 Budapest, Tüzér u. 33. II. em.
Postacím: 1365 Bp., Pf.: 646.
Telefon: +36-1/8969-000

Zöld szám: 06-80-620-055
Külföldről: +36-20-489-96-14