Hivatalos adatok

Az Alapítvány neve: Kováts Ferenc Alapítvány
Rövidített megnevezése: KFA
Idegen nyelvű elnevezése: Kováts Foundation (KF)                         
Székhelye: 1083 Budapest, Tömő utca 25-29.
Alapítvány jellege: nyílt alapítvány
Közhasznúsági fokozata: közhasznú
Eljáró bíróság neve: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási száma: 01-01-0001854
Adószáma: 19672160-1-42
Bankszámlaszáma: 11712004-20118659
Számlavezető bank: OTP Bank NyRt. Budapest, XII. Böszörményi út 9-11.
A szervezet képviselője: Dr. Szabóné Dr. Müller Veronika Judit, a Kuratórium elnöke
Az Alapítvány ügyvezetői: Prof. Dr. Losonczy György, Prof. Dr. Tamási Lilla, Dr. Bohács Anikó