Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2023. január 29.
545342 Összes oltás

Tanulmányi felelős: Dr. Riba Pál (3. emelet, 314. szoba)
email: riba.pal@med.semmelweis-univ.hu

Az előadásokon és gyakorlatokon video- és hangfelvétel készítése tilos! Az előadások ábrái és video felvételei a Moodle rendszerben hozzáférhetők.

A szigorlaton bármilyen, kívülről származó információ megszerzésére irányuló meg nem engedett eszköz használata (pl. információtechnológiai eszközök, elektronikus vagy nyomtatott anyag) a vizsga azonnali, elégtelen érdemjeggyel történő befejezését vonja maga után. Ezen túlmenően további, a Semmelweis Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott lépésekre is sor kerül.

Farmakológia – III. évfolyam 

Klinikai farmakológia – IV. Évfolyam

Szakdolgozat címlista

OMHV

Hallgatói véleményezés alapján készített intézkedési terv (2022)